Magyar gyülekezet alakul Lipcsében

Magyar gyülekezet alakul Lipcsében

Share this content.

Szöveg: Sinkó-Szabó Lilla
Lipcse – 2019. szeptemberében kezdtük meg lelkészi szolgálatunkat férjemmel, Sinkó Gáborral a KCSP (Kőrösi Csoma Sándor Program) keretében, mint egyházi ösztöndíjasok. A Berlini Magyar Protestáns Gyülekezet lelkészeiként elsősorban missziói munkát végzünk Berlinben, Drezdában, valamint Lipcsében. Ez utóbbi két területen a közösségek megerősítése vagy alakítása is feladatunk, hiszen sajnos számos nagyvárosban (ahol sok magyar is él) nincs magyar gyülekezet vagy közösség.

Mindig nagyszerű élmény, amikor közösségre találhatnak azok, akik már régóta keresnek olyan helyet, ahol otthonra lelhetnek. Egy közösséget, ahol megértik és közös nyelvet beszélnek vele: átvitt és szó szerinti értelemben is.

Ezért igazán örömteli, hogy az utóbbi hónapokban Drezdában és Lipcsében is áldásos lehetett szolgálatunk.

Hiszen január 18-án, szombaton már másodszor gyűltek össze a lipcsei magyarok; de nem csak magyar nyelvű istentiszteleten vehettek részt a lipcseiek, hanem az alkalom után egy szeretetvendégség keretében egymással is megismerkedhettünk.

Az első alkalom 2019. december 6-án volt, még adventi időben. Megindító volt látni, hogy Karácsony közeledtével nemcsak Krisztus születik meg, nemcsak Ő jön el hozzánk reményt és életet hozva, hanem egy új közösség is megszületik általa. Már az első alkalmon is nyilvánvaló volt, hogy erre a magyar keresztény közösségre szükség van. Jó volt egymásra találni és magyar közösségben lenni Lipcsében is. Ezt bizonyítja az istentisztelet utáni hangulatos beszélgetés is.

Lipcsében egyelőre sajnos csak online csoportok vannak, ennek ellenére az első, decemberi alkalomra már nyolcan érkeztek. A következő hónapban ez már megduplázódott! Mivel az alkalmon nagy számban vettek részt Erdélyből, ezért istentiszteletünk végén a székely himnuszt énekeltük. Nemcsak a számbeli növekedés adhat okot az örömre, hanem az is, hogy közös pontra találtunk: magyarságunkban és hitünkben.

A közösség szervezése eleinte nehézkes volt, hiszen jómagam nem ismertem senkit Lipcséből, ezért rendkívül kalandosan telt az út, amíg Isten segítségével a szolgálat megkezdődhetett. Az istentiszteleteket Berlinből utazva tartjuk férjemmel, Sinkó Gáborral. Azonban hála Istennek nagy segítség lett ebben az ügyben egy Lipcsében élő erdélyi evangélikus teológus, aki többek között a kápolnabérlésben is rendelkezésünkre áll.

Az istentiszteleteinken német kántorok kísérik énekeinket, sokat segítve ezzel szolgálatunkat. Hálásak vagyunk, hogy ilyen sokszínű ez a közösség: sokfelől érkező magyar testvérünk itt magyar és testvéri szóra lelhet.

Noha még csak két alkalmat tartottunk, nagy örömmel és várakozással tekinthetünk a gyülekezet és a lipcsei magyar közösség jövőjére. Erre a közösségre kérjük Isten áldását és keresztény testvéreink imádságait!

Címkék: Lipcse - magyar - gyülekezet -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!