„Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.” (1Kor 14,3) – Magyar Tamás ordinációja

„Aki pedig prófétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal.” (1Kor 14,3) – Magyar Tamás ordinációja

Share this content.

Szöveg és fotó: Csűry Csaba
Nyíregyháza – Nagy ünnepet tartottak szombaton a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközség hívei, ugyanis dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke a gyülekezet ifjú teológusát, Magyar Tamást szentelte lelkésszé.

Az ünnepi istentisztelet oltári szolgálatában dr. Fabiny Tamás elnök-püspök és dr. Varga Gyöngyi, az Evangélikus Hittudományi Egyetem tanszékvezető docense mellett Bozorády András helyi parókus lelkész segédkezett.

A püspök prédikációjában kiemelte a prófétai hivatás jelentőségét és imádságos életét, ugyanakkor felhívta a figyelmet, hogy sokszor kellemetlen a szolgálat, ugyanis a próféta Isten szavával, akaratának közvetítésével áll elő akár alkalmas, akár alkalmatlan helyzetben. A próféta sokszor inkább elfutna a szolgálat előtt, de Isten művét el kell végezni, mindhalálig helyt kell állni. Ez a prófétaság Jézus Krisztusan teljesedik be. A püspök előtt az oltáron a feszület állt, s beszédében kiemelte, hogy nem tud Tamással szemkontaktust fevenni, csak a feszületen, Krisztuson keresztül. Krisztuson keresztül kell szemlélni és szolgálni egymást. Az új lelkész feladata mától az Isten országának építése és a gyülekezet bátorítása, vigasztalása és erősítése. A püspök – utalva Gyökössy Endre gondolataira – felhívta a figyelmet, hogy nemcsak a bibliai embert, hanem a ma emberét is ismerni kell, így Tamásnak is meg kell ismernie az ősagárdi és legéndi embereket, ezért forgassa a Szentírást, de forgolódjon az emberek között is, megismerve örömüket, bánatukat, gondolataikat, gondjaikat, vívódásaikat. Ez a lelkigondozás nem más, mint meghívás Isten országába.

Magyar Tamás Norbert 1992. június 29-én született Nyíregyházán. Tanulmányait a Nyíregyházi Arany János Gimnázium és Általános Iskolában végezte. 2006-ban konfirmált a Nyíregyházi Emmaus Evangélikus Egyházközségben Bozorády Zoltán lelkésznél, és ez az esemény meghatározó lett számára. Később Bozorády András szolgálata alatt ifjúsági órák állandó résztvevője volt, táboroztatáskor is rendszeresen részt vett segítőként.
Pályaválasztása kapcsán az orvosi és lelkészi hivatás között vívódott, végül a lelkek orvosa lett. Mivel állami gimnáziumba járt, vendégtanulói státusszal kellett osztályozóvizsgát tennie evangélikus hittanból, ezután leérettségizhetett a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumban. Felkészülésében Bozorády András mint küldő lelkésze segédkezett. Érettségi után jelentkezett az Evangélikus Hittudományi Egyetemre, ahová 2011-ben felvételt nyert.

Egyetemi évei alatt igyekezett aktívan kivenni a részét a feladatokból: az egyetemi lelkész mellett demonstrátorként, valamint a HÖK-ben sportfelelősként és koordinátorként dolgozott. Hatodéves gyakorlata előtt a Helsinki Egyetemen tanult ösztöndíjasként egy éven keresztül. A helyi (Helsinki) magyar ökumenikus gyülekezetben végzett szolgálata szintén nagyon meghatározó volt számára. Hazaérkezése után a Soltvadkerti Evangélikus Egyházközségben kezdte el egyéves gyakorlatát. Homoki Pál lelkész volt a mentora, aki felkészítette őt a későbbi szolgálatára. 2018. július 30-án vette át a hivatalt Ősagárdon, illetve Legénden, ahová beosztott lelkészként helyezte dr. Fabiny Tamás püspök. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!