Maradj a középpontban – Bencés szerzetes könyve a meditációról

Maradj a középpontban – Bencés szerzetes könyve a meditációról

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Gáncs Péter
Napjainkban sokféle meditációs értelmezéssel és gyakorlattal találkozunk. Ebben a kissé kaotikus helyzetben próbál utat mutatni Laurence Freeman munkája. Az angol bencés szerzetesnek, a Keresztény Meditáció Világközössége vezetőjének Belső fény – A tiszta imádságként végzett meditáció című könyve százhetven oldalon igyekszik bevezetni az imádságként végzett meditáció elméletébe és gyakorlatába.

Az imádság és a meditáció ös ­ szetartozását, fontosságát Luther Márton is hangsúlyozta. A meditáció szó értelmét az ókori szerzetesek így fogalmazták meg: „stare in medio”, azaz, „maradj a középpontban”. Ugyanakkor a szó jelentése igei formában: „meditari”, azaz „ismételni”. Johannes Cassianus – Szent Benedek és Aquinói Tamás mestere – szerint „az ismétlés kiiktatja a sokféle gondolatot, és az »egyetlen mondat szegénysége« révén eljuttatja az embert a szív tisztaságára”.

A könyv szerzője erre az útra invitálja az olvasót, amikor hamar rátér a meditáció általa ajánlott gyakorlatára. Ennek lényege, hogy lehetőleg mindennap reggel és este teremtsünk magunknak húszharminc perc csendet a meditációra. Válasszunk ki egyetlen bibliai gyökerű kifejezést, és nyugodt, egyenes testtartásban ülve, becsukott szemmel kezdjük el magunkban ismételgetni. Ő maga erre a jól ismert arám nyelvű fohászt javasolja: „Marana tha” (1Kor 16,22), amely visszaköszön az Újszövetség utolsó verseiben is: „Jöjj, Uram Jézus!” (Jel 22,20)

Tudom, első hallásra, olvasásra ez a fajta „mantrázás” idegen számunkra. Freeman mégis ezt a sok tekintetben „leterhelt” szanszkrit kifejezést használja, és igyekszik bibliai összefüggésbe helyezni. Jézust idézi: „Amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót…” (Mt 6,7) Hangsúlyozza, hogy a mantra nem varázsige, nem csodafegyver, hanem olyan, mint az eke: felszántja, előkészíti a talajt a magvetésre. „Ahogy újra és újra kimondjuk kiválasztott szavunkat, egyre mélyebbre kerülünk a csendben, ahol azt tapasztaljuk, hogy azok lehetünk, akik vagyunk, és (ami még csodálatosabb) engedhetjük, hogy Isten valóban Isten legyen bennünk.”

A szerző a dán evangélikus teológust, Kierkegaard-t idézi, aki szerint akkor tiszta a szívünk, ha csak egyetlen dologra vágyakozunk. Így juthatunk el a kötet címlapjának képén is jól láthatóan felülről érkező fényre, amelyről a szerző kijelenti: „A Fény, amelyre rábukkanunk, nem más, mint az Ige fénye…” Tapasztalata szerint ez a fajta meditáció segíthet, hogy a Mester felszólításának engedelmeskedve kiszabaduljunk önmagunk fogságából, és felismerve, megtapasztalva Isten jelenlétét, megtaláljuk életünk igazi középpontját Jézus Krisztusban.

Talán mindez túl egyszerűnek tűnik. Maga Freeman is megfogalmazza, hogy művelt, szkeptikus, önmagunkat boncolgató emberként bizalmatlanok vagyunk minden iránt, ami egyszerű. Ez a fajta meditáció egyszerűnek tűnik, de nem könnyű. Sok gyakorlást és komoly önfegyelmet követel, hogy valóban elszakadjunk önmagunktól. „Ugyanakkor mindenki számára lehetséges. Éppúgy természetes tevékenysége a léleknek, mint a lélegzetvétel a testnek.” Segít, hogy először megtanuljunk lenni, hogy azután a kapott belső fényben felismerjük: mit kell tennünk.

A meditáció segít abban az átalakulásban, amelyre egyszerre vágyakozunk, és ugyanakkor kicsit félünk is tőle. A szerző vallja: „Akkor születünk újjá, amikor felismerjük magunkban Isten élő Lelkének erejét. […] Ahányszor csak leülünk, hogy meditáljunk, mindig változunk. […] Amikor meditálunk, mindig megújuláson megyünk keresztül…” Izgalmas az a tézise is, amelyet mesterétől, John Main bencés atyától idéz: „Isten országa nem hely, hanem tapasztalat.”

Kétlem, hogy mindenki számára a meditációnak ez a formája lenne a járható út. Maga Freeman is leszögezi könyve elején: „…nincsenek módszerek az imádságra. A »mi« imádságunk pusztán an ­ nyi, hogy belépünk Jézus imádságába, a Lélekbe, aki nem más, mint Jézus és az Atya között áramló szeretet folyama.”

Minden esetleges fenntartásunk mellett ajánlom ezt a könyvet mindazoknak, akik szeretnék újragondolni és frissíteni imaéletüket. Ennek jelentőségét a szerző így summázza: „Az imádságnak szentelt időszakok folyamatos ismétlődése adja meg a napok belső szerkezetét, az egész élet struktúráját. Az imádság folyamán mindig érintkezik egymással az idő és az örökkévalóság.”

A cikk az Evangélikus Élet magazin 85. évfolyam, 29–30. számában jelent meg 2020. augusztus 2-án.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a kiadó oldalán.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!