„Maradjatok otthon a lelketekben!” – Díjátadással zárult az ökumenikus imahét Debrecenben

„Maradjatok otthon a lelketekben!” – Díjátadással zárult az ökumenikus imahét Debrecenben

Share this content.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye, szöveg: Szirák Sára. Fotó: Barcza János/ttre.hu
Debrecen – Az ökumenikus imahét debreceni záróalkalmának a református nagytemplom adott otthont 2021. január 24-én. A szertartás keretében a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány átadta Pro Unitate in Christo díját Bóna Zoltán református lelkésznek, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa volt főtitkárának.

Az istentisztelet kezdetén Fekete Károly református püspök köszöntötte az imaközösséget. Az igeolvasás szolgálatát Bereczki Lajos baptista lelkipásztor látta el.

Az előimát Sipos Barnabás ortodox parókus mondta el, majd Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita hirdette Isten igéjét Mk 4,30–32 alapján.

„A 2021-es ökumenikus imahét vezérgondolata egész héten megjelenik: Jézus szeretetében kell maradnunk ahhoz, hogy az egységben növekedni tudjunk. Mihez hasonlítsuk az Isten országát? Szinte magával beszélget az Úr, hogyan tudja képszerűen átadni, hogy mi vár ránk” – mondta Fülöp metropolita.

„Az egység törekvés, és olyan naggyá tud nőni, hogy az árnyékában nemcsak az ég madarai, hanem mindazok, akiknek ez fontos, meghúzódhatnak. Otthont adhat mindazoknak, akik érte élnek. Ezt együtt, egymással és az Istennel való közösségben élhetjük meg” – emelte ki a főpásztor, majd hozzátette: a növekedésre szánt mag minden egyes emberben ott van, hiszen eredendően vágyunk az egységre. Az érsek-metropolita a szülő–gyermek kapcsolatán keresztül mutatta be az egységgé válás lehetőségét. „Egy gyermek számára a család egy, és ő vágyik is erre. Az egészséges bontakozás során nem veszít ebből: az egyre nagyobb család képe gazdagítja ezt a kapcsolatot” – mondta.

Ez az egység azonban az önállósodás és a kamaszkor során megtörik az elszakadás vágyával, amikor mást akar a személyiség, és a gyermek feszegeti a saját identitásának és az egység határait. „Nagy szeretet, bölcsesség és a Szentlélek irányítása kell ahhoz, hogy a család egysége ne törjön meg. Megtörténik a szülőktől való elszakadás, de az is fontos, hogy ez az egység, ha más formában is, de megmaradjon, és tovább gazdagodjon a család szeretettára” – emelte ki Kocsis Fülöp.

A szónok Gázai Szent Dorotheosz egy képét idézte fel: a keresztények mind-mind bizonyos távolságban helyezkednek el Istentől. Isten ott van középen, és mi egy nagy kört alkotva felé fordulunk. Minél közelebb kerülünk Istenhez, annál közelebb kerülünk egymáshoz is.

„Tavaly március óta sokat halljuk ezt a szót, »Maradjatok…!«. Maradjatok otthon! Vigyázzunk egymásra! Ezek a fontos felszólítások még velünk maradnak, és az elmondottak alapján át is értelmezhetjük e szavakat – maradjatok otthon a lelketekben, ahol ott van az Isten! Ettől a belső istenkapcsolattól ne távolodjatok el! Hiszen minél inkább túllépünk önmagunkon, annál inkább eljutunk saját lényünkhöz. A végtelen ott van bennem: bennem van az Isten, és nekem meg kell maradnom Őbenne. Legyünk mi ennek az egységnek hirdetői, prófétái, apostolai” – zárta szavait a görögkatolikus főpásztor.

Az apostoli hitvallást Asztalos Richárd evangélikus lelkipásztortól, a záróimát Palánki Ferenc római katolikus püspöktől hallhatta a gyülekezet.

Ezt követően adta át a Both Antal Teológiai és Kulturális Alapítvány kuratóriumi elnöke, Kustár Zoltán a 2018-ban alapított Pro Unitate in Christo díjat Bóna Zoltán református lelkésznek, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa volt főtitkárának, a Theologiai Szemle szakfolyóirat főszerkesztőjének.

A díj létrehozásának elsődleges célja az ökumenikus, felekezetközi párbeszéd szimbolikus elősegítése volt hazai és nemzetközi vonatkozásban, mindenekelőtt a római katolikus és a református egyházak között. A díjat olyan kutatónak, egyetemi oktatónak, egyházi személynek, közéleti szereplőnek vagy példás életű egyháztagnak lehet adományozni, aki a felekezettudomány és/vagy ökumenika teológiai tudományok művelésében kimagasló eredményeket ért el, és hosszú időn át és jelentős mértékben hozzájárult a történelmi felekezetek közötti érdemi teológiai párbeszédhez, ökumenikus kapcsolataik elmélyítéséhez, egymás kölcsönös megismeréséhez és megbecsüléséhez.

Kustár Zoltán laudációjában ismertette a díjazott életútját: Bóna Zoltán 1991 és 1998 között, illetve 2005 és 2011 között töltötte be a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának (MEÖT) főtitkári tisztségét. Tizenkét évig volt egyrészt elnökségi, másrészt bizottsági tag az Európai Ökumenikus Tanács, majd jogutódja, az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) Egyház és Társadalom Bizottságában. Képviselőként részt vett a CEC összes nagygyűlésén, a nemzetközi szerkesztő­bizottság tagjaként pedig megtisztelő szerepet kapott a Püspöki Konferenciák Európiai Tanácsával (CCEE) közösen készített Charta Oecumenica megfogalmazásában; emellett alkalmanként képviselte a MEÖT tagegyházait az Egyházak Világtanácsa konferenciáin, európai és nemzeti/nemzetközi egyházi szervezetek rendezvényein.

Bóna Zoltán szolgálati idejére esett a MEÖT átszervezése, amelyben különös jelentőséget kapott a római katolikus egyházzal és az egyházi jellegű társadalmi szervezetekkel való együttműködés. Szolgálati ideje alatt csatlakozott a tanácshoz a Magyar Pünkösdi Egyház mellett a magyarországi anglikán és örmény ortodox egyház is. „Bóna Zoltán mint a MEÖT főtitkára kiemelkedő szerepet vállalt az egyetemes imahét hazai előkészítésében: a katolikus szervezőkkel közösen fordította és lektorálta az imahét tematikáját, fogalmazta meg bíboros úrral a közös előszót, s vállalt fontos szerepet a rendezvény népszerűsítésében, országos alkalmainak előkészítésében” – hangzott el az ünnepi beszédben.

2015-ben, a Theológiai Szemle fennállásának 90. évfordulóján Kránitz Mihály római katolikus teológus, a Pro Unitate in Christo díj első kitüntetettje köszöntő írásában a lapot „a keresztény egység magyarországi hajtómotorjának” nevezte, amely mindenekelőtt főszerkesztője, Bóna Zoltán ökumenikus nyitottságának és elkötelezettségének köszönhető – méltatta Kustár Zoltán a díjazottat.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!