A MEE pályázati felhívása a Schedius Lajos tanulmányi ösztöndíjra és a Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális ösztöndíjakra

A MEE pályázati felhívása a Schedius Lajos tanulmányi ösztöndíjra és a Sztehlo Gábor tanulmányi és szociális ösztöndíjakra

Share this content.

Forrás: MEE OI
A Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) Országos Presbitériuma a 6/2018. (IX.20.) szabályrendeletével egyházi ösztöndíjak kiírásáról rendelkezett az alábbiak szerint.

A) Evangélikus középiskolában tanuló, kiemelkedően tehetséges evangélikus diákok támogatására Schedius-ösztöndíjat ír ki.
Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja:
a. A kiemelkedően tehetséges és közösségi szellemű, evangélikus középiskolában tanuló, evangélikus felekezetű diákok támogatása, továbbá
b. az evangélikus értelmiség kinevelésének elősegítése.

A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot:
a. Kollégiumi díj
b. Nyelvi tábor és nyelvvizsgához szükséges tanulmányok folytatása, nyelvvizsgadíj
c. Hangszervásárlás
d. Tanulmányút
e. Művészeti és sporttevékenységekkel összefüggő költségek
f. Könyvek és digitális eszközök beszerzése
g. A tanulmányokkal összefüggő egyéb költségek

A 2018/19. tanévben kiosztható teljes pénzösszeg 20 000 000 Ft, azaz húszmillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 400 000 Ft, azaz négyszázezer forint.

B) Evangélikus középiskolában tanuló tehetséges, szociálisan rászoruló, bármely felekezetű diák számára Sztehlo Gábor tanulmányi ösztöndíjat ír ki.
Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja: hozzájárulás a tehetséges, de nehéz anyagi körülmények között élő (igazoltan szociálisan rászoruló) diákok tanulmányaihoz.

A pályázó az alábbi célokra nyújthat be pályázatot: lásd a Schedius-ösztöndíjnál megjelölt fenti célokat!

A 2018/19. tanévben a Sztehlo tanulmányi és szociális támogatásként kiosztható pénzösszeg együttesen 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 200 000 Ft, azaz kettőszázezer forint. 

C) Egyházi, állami és egyéb fenntartású középiskolában tanuló, nehéz anyagi körülmények között élő evangélikus diákok számára Sztehlo Gábor szociális ösztöndíjat ír ki.
Az ösztöndíj odaítélése pályázat útján történik.

Az ösztöndíj célja: azon nehéz körülmények között élő (igazoltan szociálisan rászoruló), evangélikus felekezetű diákok segítése, akik ezen támogatás nélkül nem tudják középiskolai tanulmányaikat befejezni.

A 2018/19. tanévben a Sztehlo tanulmányi és szociális támogatásként kiosztható pénzösszeg együttesen 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint, amelyből az egyes pályázónak juttatható maximált összeg: 175 000 Ft, azaz százhetvenötezer forint.

A pályázatok benyújtásának helye és módja: a pályázat beadása kizárólag elektronikus úton történhet, amelyet a mentortanár tölt fel az alábbi felületre: http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 12., péntek 16.00 óra

Az eredményhirdetés határideje: a nyertes pályázatok 2018. október 26-án 10 órától tekinthetők meg a honlapon: http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/

Ünnepélyes díjkiosztó: 2018. november 8. 13.00 óra, az MEE épületében található józsefvárosi evangélikus templomban (1085 Budapest, Üllői út 24., bejárat a Szentkirályi utca 51. felől)

A pályázat számlákkal igazolt elszámolási határideje, valamint a Schedius-ösztöndíj esetében a támogatott által készített szöveges beszámoló leadási határideje: 2019. július 15.

A mentor feladatai: a pályázóval személyes kapcsolatban áll, a pályázatokat a fent megadott honlapra ő tölti fel, figyelemmel kíséri az elnyert ösztöndíj felhasználását, és közreműködik az ösztöndíj elszámolásában. (Mindazon tanárok és lelkészek, akik mentori feladatokat vállalnak és látnak el, segítséget kapnak ehhez a jelen kiírás végén szereplő munkatársaktól.)

Az értékelés és elbírálás legfontosabb szempontjai:
a. A pályázó tanulmányi és egy/vagy egyéb területen kifejtett kiemelkedő tevékenysége,
b. a pályázó jövőre vonatkozó elképzeléseinek, terveinek összeegyeztethetősége az ösztöndíj céljával,
c. annak felmérése, hogy mennyiben erősíti egyházi kötődését a pályázat elnyerése,
d. a mentor véleménye,
e. annak mérlegelése, hogy a kért összeg arányos-e a várt eredménnyel.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi, elektronikus felületre feltöltött dokumentumokat:
a) Iskolalátogatási igazolás (Schedius, Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)
b) A 2017/18. tanév eredményeiről kiadott bizonyítvány másolata (Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)
c) Minden olyan dokumentum, amely a kiemelkedő tehetséget igazolhatja, pl. bizonyítvány, oklevél, díj… (Schedius)
d) Gyülekezeti lelkészi ajánlás (Schedius, Sztehlo szociális)
e) Iskolalelkészi vagy hitoktatói ajánlás (Sztehlo tanulmányi, Schedius)
f) Szociális rászorultságot igazoló dokumentumok, pl. kereseti igazolás, nyilatkozat a családban egy főre jutó nettó jövedelemről (Sztehlo tanulmányi, Sztehlo szociális)

A hiányos és az előírt határidőn túl beérkező pályázatokkal a bizottságnak nem áll módjában foglalkozni. Kérjük, hogy minden diák a három lehetőség közül csak egyre, a neki legmegfelelőbbre pályázzon. A többszörös pályázatokat a rendszer automatikusan kiszelektálja, így végül egyre sem lesz esélye.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalók, adatlapok megtalálhatók a http://egyhazi-osztondijak.lutheran.hu/ felületen. Ugyanitt olvasható a fenti ösztöndíjakról szóló teljes 6/2018. (IX.20.) számú szabályrendelet is.

A fenti honlapon a legfontosabb tudnivalókat már olvashatják, de a jelentkezési felület csak 2018. szeptember 28-án, pénteken nyílik meg.

További felvilágosítás:

▪ A Sztehlo-ösztöndíjakkal kapcsolatban minden kérdésben Trifán Krisztinától: krisztina.trifan@lutheran.hu, +36/20/334-1737

▪ A Schedius-ösztöndíj szakmai kérdéseivel kapcsolatosan Libor Erikától: erika.libor@lutheran.hu, +36/20/258-8225

▪ A Schedius-ösztöndíj gazdasági, költségelszámolással kapcsolatos kérdéseiről Gróf Gábortól: gabor.grof@lutheran.hu, +36/20/297-0068

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!