Megjelent a Boleratzky Lóránd életművét tartalmazó kötet

Megjelent a Boleratzky Lóránd életművét tartalmazó kötet

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Budapest – Életének 99. évében járó dr. Boleratzky Lóránd, a Miskolci Evangélikus Jogakadémia nyilvános rendes egyetemi magántanára tiszteletére elkészült a pályaműveit tartalmazó kötet, amelynek bemutatására 2019. április 2-án került sor az Evangélikus Hittudományi Egyetem kápolnájában. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Trócsányi László igazságügyi miniszter, Fabiny Tamás elnök-püspök, valamint Csák Csilla, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja.

Csepregi Zoltán, az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora köszöntötte a megjelenteket. Az alkalmon sajnos Boleratzky Lóránd idős kora miatt nem tudott már részt venni, a neves jogászt családjának tagjai képviselték. 

Trócsányi Ferenc igazságügyi miniszter méltatásában elmondta, hogy Boleratzky Lóránd életét a történelem nehézségei határozták meg, élő történelemkönyv az akapján, amit végigharcolt ebben a 99 évben. A trianoni döntés utáni időszakban, majd a II. világháború alatt volt diák, aztán felnőttként a kommunista diktatúra miatt kellett sok nehéz eseményen átesnie. Miután társaival együtt a Miskolci Jogakadémiai megszűnése után politikailag megbízhatatlannak nyilvánították, sosem adta fel az Istenhez és a családjához fűződő szoros köteléket, ami végül megtartotta őt, és erőt adott neki a nehéz időkben is.

Számos híres, számunkra már csak a történelemkönyvekből ismert emberrel állt kapcsolatban, így a jogakadémia egykori nagyjaival, Bruckner Győzővel, Zsedényi Bélával, Horváth Barnával, egyházi vonalon pedig Ordass Lajossal. Boleratzky Lóránd mindig kiállt az igazak és az igaz ügyek mellett, így a rendszerváltás után fontosnak tartotta a sérelmet szenvedettek, így például Ordass Lajos és Vladár Gábor rehabilitálását is.

Most róla készült könyv, életútja, motivációi, egyházi jellegű írásai, jogtörténeti anyagai, de demokráciával kapcsolatos kérdésfelvetései (parlament, népakarat, többség-kisebbség viszonya...stb.), sőt napjaink kérdései is szerepelnek a könyvben, amely korántsem tartalmazza a jogász minden írását.

„Boleratzky Lóránd nem csak az egész jogász társadalom számára példa, hanem fontos, hogy átadjuk ismereteit, tudását a jövő generációja, a fiatalok számára is” – zárta gondolatait a miniszter.

Fabiny Tamás elnök-püspök felszólalását azzal kezdte, hogy elmondta, Boleratzky Lóránd emblematikus figurája a budavári és a budahegyvidéki gyülekezeteknek is. Mindig dokumentumokkal a hóna alatt jelenik meg, üzentet, írásokat hoz olvasásra másoknak. Szeretetteljes odafigyelése, megfogalmazása mindannyiunk számára példa. Írásai, életműve gazdag.

Sokat foglalkozott az egyháznak a társadalomban betöltött szerepével mind a barna, mind pedig a vörös diktatúra idején. Boleratzky Lóránd társa volt azoknak, akiket félreállítottak, intézte rehabilitációjukat azok halála után is. Elégtétel, nem hiábavaló munka volt, amikor végül sikerült eredményeket elérnie ezen a téren.

Fontos az általa bemutatott morál szerepe nem csak a teológiai, de a jogi gondolkodásban is, hiszen példákra tekintve tudunk mi magunk is tanulni. 

Fabiny Tamás hangsúlyozta azt is, hogy Boleratzky felekezeti elfogulatlansággal, „szolidáris ökumenében” tudott gondolkodni, a látható egység felé lépve. „Hiteles, az egyházban és a társadalomban egyaránt szolgáló emberként munkálkodik még ma is” – mondta a püspök.

Csák Csilla a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánja felelevenítette a Miskolci Evangélikus Jogakadémia épp száz évvel ezelőtt, 1919-ben Eperjesről Miskolcra való költözését. Boleratzky Lóránd ennek az intézménynek volt annak idején hallgatója, majd később magántanárként oktatója is, egészen az 1949-ben való megszűnésig. 1991-ben a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről Fabiny Tibor professzor írta alá a Miskolci Egyetemmel azt a megállapodást, amiszerint a jogakadémia szellemi örökségét ápolni fogják. Méltó utódként azóta is nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományokra. A dékán maga 2015-ben, 95. születésnapján találkozott Boleratzky Lóránddal és azóta is felejthetetlen számára az a pillanat. 

A jogtudós most közre adott írásai csupán válogatás a bőséges életműből – mondta a kötet szerkesztője, Révész Béla a Szegedi Egyetem Állami- és Jogtudományi Karának docense, aki hangsúlyozta, hogy Boleratzky Lóránd már 21 évesen, 1941-ben leírt első nagy munkájában olyan érett tudósként mutatkozott meg, amely ritkaságszámba megy. Akkor finnországi ösztöndíjas tapasztalatait osztotta meg a nyilvánossággal és azóta is folyamatosan publikált. Fontos volt számára a magyar jogtudomány nagyjaival, ismert személyiségekkel folytatott levelezés is, amelynek archívuma szintén olvasható a könyvben. Külföldi kapcsolatai miatt az állami hírszerzés számára is érdekessé, fontossá vált, titkosszolgálati megfigyelése folyamatos volt. Révész Béla szerint ez a most megjelent kötet az elmúlt 80 év áttekintése, akár tankönyv is lehet majd fontossága miatt.

Az alkalom pezsgős koccintással ért véget.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!