Megkezdődött az Evangélikus Hittudományi Egyetem 129. tanéve

Megkezdődött az Evangélikus Hittudományi Egyetem 129. tanéve

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám
Budapest – 23 főállású oktatóval és 85 nappali és 80 esti tagozatos, azaz 165 hallgatóval kezdte meg 2019/2020-as tanévét az egyetem. A zuglói evangélikus templomban 2019. szeptember 6-án tartott ünnepi ülésen Csepregi Zoltán rektor beszédét követően kihirdették a tanári változásokat, hatodévesek kibocsátására, doktorrá avatásra került sor, valamint fogadalmat tettek az új hallgatók. A tanévnyitó istentiszteleten Béres Tamás hirdette Isten igéjét.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) tanévnyitó ünnepi istentiszteletének liturgiai szolgálatát Réz-Nagy Zoltán egyetemi lelkész végezte.

Béres Tamás 2Kor 12,610 alapján mondott prédikációjában a határ, az elégséges és a felelősség kérdését járta körül. A 21. század kényszerítő gazdasági logikájának köszönhetően „kevés olyan ma jellemző jelenséget nevezhetnénk meg, mint az értéktelen és fölösleges fogyasztás” – fogalmazott a rektorhelyettes. Béres Tamás Epikurosz filozófus gondolatára hivatkozva kiemelte a barátság fontosságát, hangsúlyozva, hogy az transzcendens fogalom. „Arisztotelész is leírta, hogy minél többet adok a barátaimnak a barátságomból, nekem is annál több lesz” – mondta.

A mai fogyasztói világ „semmi sem elég” szemléletével ellentétben az evangélikus etikára hivatkozva az egyetemi tanár a javaink újragondolásáról is beszélt: „De jó lenne eljutni odáig, hogy megvalósítsuk az önkéntes lemondást mindarról, ami szükségtelen, fölösleges, ami terheli az életünket, ami beköti a szemünket.” A tömegakarat manipulatív szemlélete és az egyéni felelősség kérdése vonatkozásában Béres Tamás kifejtette: „egyetlen egy szempont szerint lehet csak megkülönböztetni a Golgota felé hömpölygő tömeget: hogy mi van az egyes szívben”. Mint mondta, ahogy Pál apostol felismerte, hogy valódi kincse nem földi javakban mérhető – nem javaival és érdemeivel, hanem erőtlenségével tudna dicsekedni –, ugyanúgy nekünk is fontos, hogy az apostolhoz hasonlóan, saját életünkből kiáradóan hirdessük a jézusi értékrendet, mely a lemondáson, a barátságon, a közösségi szemléleten és az elégséges felismerésén is alapul.

Az istentisztelet keretében az egyetem részéről Pángyánszky Ágnes áldással küldte ki gyakorlati évükre a hatodéveseket. Gömbös Tamás Keczkó Pál esperes mellett Budahegyvidéken, Rosenberger Tamás Mekis Ádám esperes mellett Acsán, míg Szidoly Roland Vető István lelkész mentorsága mellett Cinkotán kezdi meg hatodéves szolgálatát.

Az ünnepi ülésen az Oktatói Tanács döntése értelmében Csepregi Zoltán rektor több oktatói megbízólevelet is átadott. A Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetői tisztségében megerősítette Hafenscher Károly egyetemi docenst, az Újszövetségi Teológiai Tanszék vezetői pozíciójában megerősítette Bácskai Károly egyetemi docenst és a Valláspedagógiai Tanszék vezetésével további négy esztendőre megbízta Kodácsy-Simon Eszter egyetemi docenst.

Csepregi Zoltán rektori beszédében bejelentette, hogy számos évforduló kapcsán – így a mögöttünk lévő reformáció emlékév és első világháború évfordulója, valamint az előttünk lévő nyugati határnyitás és Trianon évfordulói – az egyetem úgy döntött, hogy „a tanév központi teológiai témájául a határokat választjuk: konferencián és tanulmánykötetben dolgozzuk fel a határok problematikáját.” A rektor megemlékezett az 1956 augusztusában megrendezésre kerülő nagybaráti találkozóról és annak jelentőségéről is, ahol a jelen lévő lelkészek saját és egyházuk határait is feszegették, többek között a belmissziói szolgálat újraindítását akarták. „Részben ennek a határozott fellépésnek volt köszönhető, hogy a forradalom utáni másfél évben újra sor került evangelizációs konferenciákra” – mondta a Laborczi Zoltán által szervezett találkozóról a rektor.

Az előretekintés jegyében Csepregi Zoltán bejelentette, hogy másoddiplomás lelkészi szolgálatra felkészítő tantárgyakkal elindul az esti tagozatos teológia mesterszak lelkészi specializációja. Az énektanárok iskolai oktatásának támogatása jegyében az EHE 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzést indít Luther és Bach szellemisége a zenében címmel, valamint februári kezdéssel Szupervizor – diakóniai mentor nevű szakirányú továbbképzés is lesz az egyetemen. Csepregi Zoltán elmondta, hogy az idei tanév folyamán elvégzik az egyetem szervezeti rendjének, valamint a hatéves teológus-lelkész mesterszak tantervének revízióját. (Csepregi Zoltán rektori beszédét teljes terjedelmében itt olvashatja el.)

Az ünnepi ülés keretében doktorrá avatásra is sor került. Kőszeghy Miklós, a Doktori és Habilitációs Tanács elnökének a lefolytatott doktori eljárásról szóló beszámolóját követően Bácskai Károly mondott laudációt, melyben ismertette Várady Endre életútját, tanulmányi munkáját, valamint A zsidókereszténység identitásformálódási körülményeinek vizsgálata a Kr. u.-i első század vonatkozásában címmel írt doktori értekezésének eredményét. Ezt követően Csepregi Zoltán rektor doktorrá avatta Várady Endre baptista testvérünket.

A tanévnyitó istentiszteleten és ünnepi ülésen – mely az EHE mellett a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium harmadik tanévének megnyitója is – zenei szolgálatot végzett a Csömöri Evangélikus Fúvószenekar, a Liturgikus énekszeminárium, az EHE énekkara Gógl Írisz vezényletével, közreműködött továbbá Finta Gergely orgonaművész, valamint a „Valami Más” zenekar. A tanévnyitó perselypénze a Dr. Sólyom Jenő Alapítványon keresztül a lelkészképzés ügyét szolgálja.

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem nappali tagozatos elsőéves hallagatói:

Teológus-lelkész osztatlan mesterképzés: Angyal-Cseke Csaba, Bakai Vivien, Farkas Ábel, Kovács Bence, Kovács Donát, Pőcze Barnabás, Vácz Ágoston András
Osztatlan kétszakos hittanár-nevelő tanár: Jakab Johanna, Kleizer Fanni Zsófia
Doktori Iskola: Béres Ildikó, Gombkötő Beáta, Gyurkó Donát Sámuel, Dr. Ősz-Farkas Ernő

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem esti tagozatos elsőéves hallagatói:

Hittanár-nevelő tanár mesterszak: Benedek Noémi Erzsébet, Eszlényi Ákos, Fekete-Kállai Erika, Hajdúné Lovas Mária Zsuzsanna, Jakab Johanna Júlia, Kalocsa Zsuzsanna, Kocsár-Kozma Anett, Kovács Áron Endre, Kovácsné Szabó Nikoletta, Kutyej Dániel Sámuel, Labossáné Sánta Anikó, Dr. Lászlóné dr. Agod Anett, Molnár Anita Kata, Nagy Szabolcs Roland, Selmecziné Füziková Diana, Stermeczki Andrásné, Stikl Andrea, Szabóné Nyitrai Márta, Vásárhelyiné Tóth Ildikó, Wölfel Mihály, Zsigmond Ildikó, Zsíros Lilla Lenke
Katekéta lelkipásztori munkatárs alapszak: Erős Katalin Anikó, Tiborfi Mónika
Teológia osztott mesterképzés – szociáletika specializáció: Dezső Tibor, Sinkó Gyula
Teológia osztott mesterképzés – lelkészi specializáció: Lóczy Tibor, Madarász Géza, Oberling Zsanett, Szigethyné Szenteczki Katalin Zita
Részismereti képzés: Almási Zsuzsanna, Bottyán László, Csermely Péter, Cziczkáné Huzián Orsolya Katalin, Haba Gábor, Hadady Farkas Balázs, Hegedüs Szilvia, Kukely Ildikó, Marton László, Oberling Ákos, Dr. Sárik Eszter Katalin, Szomju Tamás, Vatai Gyula

Képgaléria:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!