Megnyitották a tanévet az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Megnyitották a tanévet az Evangélikus Hittudományi Egyetemen

Share this content.

Szöveg és fotó: Galambos Ádám
Budapest – Tanévnyitó istentisztelettel vette kezdetét a 128. tanév az Evangélikus Hittudományi Egyetemen (EHE). A 2018. szeptember 7-én tartott istentiszteleten dr. Fabiny Tamás elnök-püspök hirdette Isten igéjét. Az istentisztelethez kapcsolódó ünnepi ülésen dr. Csepregi Zoltán megbízott rektor mondott ünnepi beszédet. A tanévnyitón került sor az elsőévesek fogadalomtételére, a hatodévesek szolgálati helyükre küldésére és a 2019 februárjában induló esti tagozatos lelkészképzés bejelentésére is.

Negyvennyolc új hallgatóval kezdte meg a 2018/2019-es tanévet az EHE. Az ünnepi ülés keretében Csepregi Zoltán megbízott rektor rektorhelyettesi megbízást adott át Béres Tamásnak. Egyetemi docensi kinevezést vett át Bácskai Károly, míg egyetemi docensi kinevezést és a Gyakorlati Teológia Tanszék tanszékvezetői megbízását kapta Hafenscher Károly. Adjunktusi kinevezést vett át Fekete Anikó, valamint tanársegédi kinevezést kapott Csáky-Pallavicini Zsófia és Szűcs Kinga. Csepregi Zoltán bejelentette, hogy a Doktori és Habilitációs Tanács elnöki feladatait Kőszeghy Miklós látja el, míg a hatodéves képzésért Korányi András és Pángyánszky Ágnes felel.

Jn 15,16 – „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek” – alapján Fabiny Tamás tartott igehirdetést. Az elnök-püspök Philipp Melanchthon wittenbergi székfoglaló előadására hivatkozva kiemelte, hogy a görög és héber nyelvek ismerete a teológusok számára a Szentírás mélyebb elsajátításához szükséges. (Melanchthon ötszáz éve, 1518. augusztus 29-én De corrigendis adulescentiae studiis – A diákok tanulmányainak javításáról címmel tartotta előadását.) Fabiny Tamás elmondta: „Melanchthon, a széles látókörű, az antikvitásban és a Szentírásban egyaránt jártas gondolkodó tudós hangsúlyozta, hogy egyaránt vissza kell térnünk a klasszikus forrásokhoz és a biblikus forrásokhoz.” Az egyetem hallgatói számára az EHE felügyelő püspöke hangsúlyozta, hogy a Szentírásban és a világban jártassághoz „művelt és hívő embernek kell lenni.” Fabiny Tamás a textussal kapcsolatban a reformáció alapvető tanítására is rámutatott, miszerint Isten ránk irányuló szeretetét nem érdemeink miatt, hanem ingyen, kegyelemből kapjuk.

Csepregi Zoltán rektori beszédében bejelentette, hogy az EHE „szenátusa 2018. szeptember 3-i ülésén elhatározta az esti tagozatos lelkészképzés meghirdetését és februári keresztféléves elindítását.” A megbízott rektor elmondta, hogy a hét féléves képzés lehetőséget teremthet arra, hogy az idősebb korban elhívottak is a lelkészi szolgálat útjára tudjanak állni. Csepregi Zoltán kifejtette: „A munka mellett, esti tagozaton, pályájuk derekán lelkészi képesítést szerzők megjelenése új távlatokat nyithat a »másodhivatású« és a részmunkaidős gyülekezeti lelkészek számára. Magyarországon erre eddig csak szórványos esetek akadtak, de több európai evangélikus testvéregyházban már rendszerszinten létezik ez a jelenség.” (A rektori beszéd teljes terjedelmében itt olvasható el.)

„Az igei tanítás tisztasága, a tudományosság értéke nagyon fontos közegyházi feladat” – fogalmazott a Magyarországi Evangélikus Egyház nevében mondott köszöntő beszédében Prőhle Gergely. Az országos felügyelő a bejelentett esti tagozatos lelkészképzéssel kapcsolatban az országos egyház örömét tolmácsolta.

Az ünnepi istentisztelet liturgiáját Réz-Nagy Zoltán, az EHE lelkésze vezette. Az istentisztelet keretében került sor a gyakorlati évüket kezdő hallgatók kiküldésére. Korányi András és Pángyánszky Ágnes áldották meg és bocsátották hatodéves szolgálatra a hallgatókat és mentoraikat.

Az elsőéves hallgatókat az egyetem nevében Jakab Johanna szenior köszöntötte. Az ünnepségen közreműködött Finta Gergely orgonaművész és Fekete Anikó karvezető vezényletével az EHE énekkara.

Első évfolyamot kezdő hallgatók:

Teológus–lelkész szak (nappali tagozat): Balázs Fanni, Furda Szabina, Gregersen-Labossa György Mátyás, Jávori Fülöp, Jeszencsák Lilla, Kazakov Krisztián, Mészáros Anna Zsóka, Mihályi Kata, Szikra Benedek, Sztyéhlik Csaba, Udvaros Dóra

Osztatlan hittanár – nevelő tanár (nappali tagozat): Kolozs Máté, Mátyás Viktória

Doktori iskola (nappali tagozat): Márkus Kinga, Ricci Elisabetta

Hittanár–nevelőtanár mesterszak (esti tagozat): Bajuszné Orodán Krisztina, Béres László, Deák Ágota, Halász Alexandra Ildikó, Kósa Gergely, Kovács Katalin Ágnes, Kőszeghy Miklós, Kuncz Melinda, László Beáta Katalin, Márki Zsuzsanna, Pápai-Tóth Orsolya, Rác Dénesné, Seben Glória, Stermeczki Andrásné, Szászné Gödör Katalin, Trincsi Andrea Éva, Vilmos Andrea, Zsemberovszky Veronika, Zsíros Lilla Lenke, Zsjak-Pillár Andrea

Katekéta – lelkipásztori munkatárs alapszak BA (esti tagozat): Bajnóczi Judit, Cséry Ágnes, Hack Dóra, Kápics Eszter, Keresztényi Istvánné, Liszkai Szófia Krisztina, Menczinger Tamás, Molnárné Friedrich Katalin, Pinkóczy Lászlóné, Remenár Pál Dániel

Teológia MA mesterképzés – szociáletika specializáció (esti tagozat): Mácsok Márta, Murányiné dr. Szuhács Renáta

Részismereti képzés (esti tagozat): Szabó Emese

 

Képgaléria:

A 2019 februárjában induló esti tagozatos lelkészképzésről az EHE közleménye itt érhető el.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!