Megtárgyalta a 2020-as költségvetést az Országos Presbitérium

Megtárgyalta a 2020-as költségvetést az Országos Presbitérium

Share this content.

Szöveg: Prőhle Gergely
Budapest – Az Országos Presbitérium (OP) 2019. november 14-i ülésén Prőhle Gergely országos felügyelő tájékoztatta a testületet az egyházunk és Magyarország Kormánya közötti megállapodás helyzetéről, a tárgyalások menetéről.

Fábri György, az Északi Egyházkerület felügyelője – úgy is, mint a Luther Kiadó igazgatótanácsának elnöke – beszámolt a kiadó helyzetéről, majd egyházunk belső adminisztrációs és adatszolgáltatási fegyelméről szólt. Előbbivel kapcsolatban – különös tekintettel az előttünk álló kommunikációs feladatokra – a presbiterek megbízták az országos és egyházkerületi elnökségeket, hogy legkésőbb az OP februári üléséig állítsák össze azt a dokumentumot, mely világosan megfogalmazza az egyház elvárásait a kiadó felé, s ehhez megfelelő anyagi forrást is rendel. Az adatszolgáltatási fegyelem kapcsán a presbitérium tagjai egyetértettek abban, hogy – egy nemrég kibontakozott polémia kapcsán – egy bizottsági elnök kérésének minden megszólított köteles eleget tenni, de az egyértelműség érdekében ezeket a kéréseket a jövőben a Lelkészi-közlöny listáján keresztül kell közvetíteni.

Az Országos Presbitérium Csorba Gábor előterjesztésében tárgyalta és elfogadta egyházunk 2020-as költségvetését, mely a Zsinat november 22-i ülésén is napirendre kerül. Ennek kapcsán – a Felügyelők Országos Konferenciájáról beszámolva, a kerületi felügyelőkkel egyetértésben – Prőhle Gergely kérte, hogy a testület hozzon határozatot az Evangélikus Országos Találkozó 2020. évi megrendezéséről. A kezdeményezéssel az OP egyetértett, a szervezőbizottság társelnökeinek felkérte Gáncs Péter nyugalmazott püspököt (aki a presbiterképzés vezetőjeként amúgy is nagy országos átlátással bír), valamint Mészáros Tamás országosfelügyelő-helyettest. A felkérést mindketten elfogadták, így az ő feladatuk lesz a rendezvény pontos időpontjának, helyszínének és költségvetésének meghatározása is.

Napirendre került a hitoktatói és a lelkészi életpálya-modellekre vonatkozó szabályrendeletek módosítása is, melynek célja az érintett közösségek önfelelősségének növelése. A presbitérium döntött a Kőszegi Evangélikus Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium igazgatói állásának betöltéséről, illetve skype-beszélgetésben meghallgatta az állásra pályázó, jelenleg Indiában szolgáló Mesterházy Balázs evangélikus lelkészt, akit meg is választott az intézmény élére.

A testület szintén döntött a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ vezetőjének személyéről, további öt évre megerősítve dr. Hafenscher Károlyt ebben a pozícióban.

A presbiterek meghallgatták Fabiny Tamás elnök-püspök tájékoztatóját a Püspöki Tanács üléséről; ennek kapcsán élénk eszmecsere bontakozott ki lelkészeink intézményi és/vagy gyülekezeti foglalkoztatásával kapcsolatban. Több olyan pozitív példa is szóba került, ahol az intézményi lelkész egyúttal a helyi gyülekezetben is szolgálatot lát el.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!