Világos egyházi alapok kellenek – Megtartotta őszi közgyűlését a Déli Evangélikus Egyházkerület

Világos egyházi alapok kellenek – Megtartotta őszi közgyűlését a Déli Evangélikus Egyházkerület

Share this content.

Szöveg és fotó: Hajdú Tibor
Budapest – Sikeres online közgyűlést tartott a Déli Evangélikus Egyházkerület, 2020. november 13-án, pénteken délelőtt. Bár még egy héttel a tervezett időpont előtt is úgy tűnt, hogy az elhalasztott tavaszi közgyűlés után az őszi alkalmat sikerül a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa kápolnájában megrendezni, a járványhelyzet miatt újra bevezetett szigorítások ismét közbeszóltak, így a meghívott közgyűlési tagok – esperesek, felügyelők, lelkészi és világi küldöttek – az online térben találkoztak.

A közgyűlés levezetője, Font Sándor egyházkerületi felügyelő köszöntésével indult az alkalom, aki részletesen ismertette az ülés egyedi szabályait, amelyeket minden technikai probléma nélkül sikerült végig betartani a résztvevőknek. 

Kondor Péter püspök nyitó áhítatának alapigéje az Apostolok cselekedeteinek 2. fejezetéből a 42. vers volt: „Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.” Kondor Péter itt kifejtette, milyen jó lenne tanulni az ősgyülekezettől, hogy milyen is legyen az életünk, nemcsak az ünnepi, istentiszteleti, hanem a hétköznapi életünk is. Hogy ma is állhatatosan foglalkozzunk Isten igéjével, az úrvacsorai közösségben egymás hitét közös imádságban is támogató közösséggé válva. 

A következő napirendi pont a jelentések megtétele volt, melyeket – püspöki, felügyelői, missziói lelkészi és GAS-jelentés – a közgyűlési tagok egyhangúlag elfogadtak. 

A hozzászólásokban Lázár Zsolt a Nyugatt-Békési Evagélikus Egyházmegye esperese megköszönte Kondor Péter munkáját, azt a támogatást, amit a gyülekezetek kapna, kiemelve a püspökök közötti összhangot és a járványhelyzetben hozott gyors és helyes döntések fontosságát.

Korányi András úgy fogalmazott, hogy XX. századot kutató egyháztörténészként mindig érdekelte, hogyan sikerül az egyháznak a közéletiséget egyensúlyban tartani és jó irányba hozni. A püspökhelyettes megköszönte a püspöknek és az egyházkerületi felügyelőnek, hogy kulturáltan kezelték ezeket a kérdéseket, hogy – példaadó módon – minden találkozónak, minden képviselendő ügynek van egy komoly egyházi programja, egy nagyon világos egyházi alapja.           

Andorka Árpád rámutatott, hogy a népszámlálási adatok alapján, tíz év alatt kilencvenezer fővel csökkent az evangélikusok száma. Kiemelte, hogy a jövő évi népszámláláskor feladatunk, hogy buzdítsuk a kérdezőbiztosokat arra, hogy megkérdezzék az emberek felekezeti hovatartozását, ennek támogatására pedig a történelmi egyházak öszefogására is szükség van. 

Nagy Zoltán a Kelet-békési Evangélikus Egyházmegye esperese egyetértésének adott hangot hozzátéve, hogy természetesen nem tízévente kell megszólalni és arra kérni az embereket, hogy vallják magukat evangélikusnak, de az is biztos, hogy a lelkészek az elmúlt tíz esztendőben is azon dolgoztak, hogy a gyülekezeteik növekedhessenek és azokat lehet most megszólítani, akiket az előző évek szolgálataiban sikerült elérni. 

A közgyűlés következő témája a – Horváth-Csitári Boglárka missziói lelkész jelentésében már megemlített – pestszentimrei gyülekezet önállóvá válásáról hozott döntés volt. A Pestszentlőrinci Evanéglikus Egyházközség, mint anya-gyülekezet, valamint a Pesti Evangélikus Egyházmegye határozataiban már megállapított önállósodást a kerületi közgyűlés most szintén egyhangúlag fogadta el.  

A fentiek mellett, a résztvevők egyhangúlag megszavazták a távolléti – emailben történő – szavazás és az online közgyűlés megtartására vonatkozó határozati javaslatot, majd az egyházerületi díjazottak névsorát és a 2021-re vonatkozó munkarendet is.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!