Megtartotta tavaszi kuratóriumi ülését a Magyar Bibliatársulat Alapítvány

Megtartotta tavaszi kuratóriumi ülését a Magyar Bibliatársulat Alapítvány

Share this content.

Szöveg: Zsugyel János, fotó: Galsi Árpád
Budapest – A hagyományos munkaévet indító kuratóriumi ülést D. Szebik Imre püspök, kuratóriumi elnök áhítata és közös imádság nyitotta meg. Az elnök a napirend jóváhagyása előtt tájékoztatást adott arról, hogy 80. életévének betöltését követően új személy megválasztását javasolja az alapítványnak. Mivel az elnök megválasztását az alapszabály az Alapítók Gyűlése elé utalja, az elnöki tisztséget annak december hónapban esedékes összehívásáig – az alapítvány zökkenőmentes működése érdekében továbbra is – ellátja.

A kuratóriumi ülés dr. Pecsuk Ottó főtitkár beszámolójával folytatódott. Ebben szólt a jelnyelvi bibliafordítás munkájának, a revideált Károli Biblia mai magyar helyesírás szerinti kiadásának helyzetéről, valamint a deuterokanonikus (a protestáns Bibliában nem szerepeltetett, de a latin nyelvű Vulgata szerinti katolikus bibliai kánonban szereplő) bibliai könyvek kiadási előkészületeiről. 

A folyamatban lévő bibliaadományozási tevékenység keretében az elmúlt időszakban Kárpátalján, cigány missziós céllal, valamint a Venezuelai Bibliatársulattal történő együttműködésképpen adott az alapítvány magyar és spanyol nyelvű Bibliákat a rászorulóknak. Az adományozás pénzügyi hátterét céladományok biztosítják. Mivel a rendelkezésre álló források még nem kerültek teljes összegben felhasználásra, így döntés született arról, hogy – illeszkedve az adományozók szándékaihoz – a közelmúltban Venezuelából Magyarországra visszatért másod- és harmadgenerációs honfitársak körében történjen Bibliák adományozása. Ezen felül a Bibliatársulat kiadványai és különféle Bibliakiadások alapítványi források terhére ajándék formájában jutottak el az elmúlt időszakban számos ifjúsági bibliaismereti és missziós rendezvényre is.

Beszámoltak a Bibliatársulatok Nemzetközi Szövetsége (UBS) főtitkárainak 2019. januári találkozójáról is, amelyre Budapesten került sor. A jól sikerült konferencia keretén belül az érdeklődő résztvevők eljutottak a Kálvin Kiadó és a Bibliatársulat Alapítvány Bocskai úti székházába, valamint a sajnálatos tűzeset előtt pár nappal még meglátogathatták a Bibliamúzeum és a Ráday Gyűjtemény épületét is. 

A tavaszi kuratóriumi ülés aktualitását az adja, hogy itt kell dönteni néhány jövőbeli esemény, illetve akció tartalmáról is. A kuratórium hozzájárult az alábbi projektek ez évi megvalósításához:

  • A húsvét után induló online bibliaismereti verseny ez évben a „Biblia Projekt”(lásd: abibliaprojekt.hu) rövid animációs filmjeire épül, amelyek a bibliai történeteket az ifjúság számára rajzfilm formájában dolgozzák fel.  
  • A Bibliatársulat ez évben ünnepli alapításának 70. évfordulóját. Ez év őszére olyan kiadványt tervez, melyben hetven fő vall egy-egy bibliai könyv, illetve könyvrészlet kapcsán a személyiségére gyakorolt hatásáról. A Bibliatársulat tevékenységét támogatókon kívül a Biblia ügye iránt elkötelezett közszereplők is szerepelnek majd a felkért szerzők között. 
  • Az ökumenikus bibliafordítás ügye is hamarosan a megvalósítás fázisába ér. Az előkészületek ez év májusában lezárulnak, s szeptembertől munkabizottságokban kezdődik a próbafordítás, egyelőre egy-egy ó- és újszövetségi könyv kiadásra történő előkészítésével. Előreláthatólag 2020 őszén kerülhet majd sor a próbakiadás alapján a katolikus és protestáns szempontokat tisztázó konferencia megrendezésére, mely a munka folytatásának alapja is lehet.

A kuratórium az ülés végén tájékoztatást kapott a Skót Bibliatársulat „Bible 2020” kezdeményezésről. Ez a Biblia fiatalok körében történő népszerűsítését tűzi ki célul a közösségi médium segítségével. Az erre a célra kifejlesztett mobiltelefonos alkalmazás segítségével lehetővé válik az év során minden nap egy bibliai szakasz el- illetve felolvasása. Az alkalmazás segítségével felvett rövid videó feltölthető a honlapra, ahol ezek a videók egy napig mindenki számára hozzáférhetők lesznek, majd törlődnek a mozgalom honlapjáról. A filmrészletet feltöltő személyeknek lehetőségük lesz arra, hogy egymással kapcsolatba lépjenek, s így a közösségépítés hasznos eszköze is lehet. A kuratórium egyetértését fejezte ki annak kapcsán, hogy az alkalmazás magyar nyelvű felületét a Bibliatársulat elkészítse, s így a tagegyházak fiataljai csatlakozzanak a világot átfogó mozgalomhoz. (Előzetes tájékozódás a bible2020.org oldalon lehetséges.)

A kuratóriumi ülés dr. Vásárhelyi Judit kuratóriumi tag záró imádságával fejeződött be.

A szerző az MBTA pénzügyi gondnoka.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!