„Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet…” – Németországban is

„Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népet…” – Németországban is

Share this content.

Szöveg: Cselovszkyné Tarr Klára, fotó: Stermeczki András
Hannover – Mintegy harmincan ültük körbe a kerekasztalt, mintha Arthur király idejében lennénk. A különbség csak az volt, hogy nem fegyverrel, páncélban, hanem énekeskönyvvel, áhítatos lapokkal és némi kávéval, süteménnyel az asztalon kezdődött november 26-án a Németországi Protestáns Magyar Ajkú Gyülekezetek Szövetségének 2018. évi rendes közgyűlése. A Magyarországi Evangélikus Egyházat (MEE) és a Magyarországi Református Egyházat (MRE) Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az MEE ökumenikus és külügyi osztályvezetője képviselte.

Adamek Norbert református lelkész, a Kőrösi Csoma Sándor Program résztvevője kezdte áhítattal az ülést, miután Sabine Dreßler, a Németországi Protestáns Egyház (EKD) főtanácsosa köszöntötte az egybegyűlteket. Az EKD emberi jog, integráció és migráció feladatkörének felelőse képeslapokkal illusztrált üdvözlő szavai komoly felütést jelentettek a közgyűlés tagjai számára. 

A köszöntőt követő áhítat után az elnöki jelentést Varga Pál református lelkipásztor, a szövetség jelenlegi, majd az ülés folyamán újraválasztott elnöke tartotta. Első helyen a gyülekezeti munka folytatását és a magyar nyelvű istentiszteletek további biztosítását emelte ki. Németországba egyre több magyar vendégmunkás, egyetemista és fiatal család érkezik, a szövetség keresi velük a kapcsolatot, és ők látogatják is a rendezvényeket. Ezt mutatja a gyülekezeti istentiszteletek és rendezvények látogatottságának növekedése is, mely örömre ad okot, de ugyanakkor feladatot is jelent.

Varga Pál azt is kiemelte, hogy fontos a jó kapcsolat a Kárpát-medencei magyar anyaegyházakkal – a Református Generális Konventtel és az MEE-vel, melyek a nyugati diaszpórában működő szövetséget kezdettől fogva támogatták, és ma is mellette állnak mind anyagilag, mind erkölcsileg. 

Harmadik pontként azt a missziói feladatot nevezte meg az elnök, amely azokban a német városokban vár rájuk, ahol még nincs magyar gyülekezet. „A szétszórtságban sok keresztyén elveszhet, ezért a kinti magyar lelkészeknek úton kell lenniük a jézusi parancs szerint: »Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket...«“ – mondta befejezésül Varga Pál.

Az elnöki beszámoló után választások következtek. A szabályosan lebonyolított titkos szavazások során a következő személyek kerültek a szövetség fontos posztjaira: Varga Pál református lelkipásztort ismét elnöknek, az elnökség tagjai közé pedig Gémes Pál evangélikus lelkészt, Seifert András presbitert és Nagy Etelka református lelkésznőt választották. 

Ígéretes, hogy a németországi magyar lelkészek és laikusok munkáját Magyarországról is támogatja mindkét (az evangélikus és református) anyaegyház évenkénti anyagi hozzájárulással, teológus-ösztöndíjasok küldésével és lelkészek kireptetésével. Hasonlóképpen a magyar kormány is, amely a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében küld ki egyházi és kulturális megbízással ösztöndíjasokat.

Az ülés utolsó részében pénzügyi tervezésről és a jövőbeni feladatok elosztásáról volt szó mind az új elnökség, mind a szövetség tagjai között. Nekünk, magyarországi egyháztagoknak sokat jelent, hogy tudjuk: a németországi magyar evangélikusok és reformátusok jól vannak, együttműködnek, és igyekeznek elhívásukhoz mérten lelkiismeretesen megkeresni és gyülekezetbe szervezni a kiérkező magyarokat. Áldás legyen a munkájukon!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!