Menni kell, mert Isten parancsolja – Györgyi Zsolt lelkész iktatása Albertiben

Menni kell, mert Isten parancsolja – Györgyi Zsolt lelkész iktatása Albertiben

Share this content.

Szöveg és fotó: Kustra Csaba
Alberti – A 307 éves múltra visszatekintő Alberti Evangélikus Egyházközség 21. lelkészének ünnepélyes beiktatása valósult meg 2018. október 20-án Györgyi Zsolt személyében az evangélikus templomban. Az új lelkész olyan neves elődök után lépett a gyülekezet elé, mint id. Tessedik Sámuel (1740–1744), Gegus Zakariás (1764–1791), Juhász Ferenc (1830–1867) és Roszík Mihály (1952–1993), 8 évi Csurgón végzett szolgálata után kapva a hívást erre a sajátos feladatra.

Ez a gyülekezet a mindennapi életével rendkívüli kihívások elé állítja a benne szolgálókat, mert a szerteágazó gyülekezeti és templomi szolgálatokon kívül óvodában, iskolában, szeretetotthonban és idősek nappali klubjában is naponta helyt kell állni. Éppen ezért 2016-ban úgy döntött a presbitérium, hogy Szilák-Túri Krisztina lelkész mellé mindenképpen szükséges egy másik beosztott lelkész folyamatos szolgálatát biztosítani. Ez a terv kelt életre október 20-án, szombaton, amikor Győri Péter Benjámin esperes beiktatta szolgálatába Györgyi Zsoltot.

Az esperes A jelenések könyvének harmadik fejezetéből olvasott igével (Jel 3,14–22) szólt az ünneplő gyülekezethez. Kiemelte: fontos tudni, hogy Jézus többet lát, mint mi magunk. Fontosak a munkatársak, fontos egy új lelkész, a valódi reménység mindezek mellett Jézus kezében van. A beiktatást követően Györgyi Zsolt Mózes negyedik könyvének egyik mondata alapján szólt a gyülekezethez: „Isten eljött Bálámhoz éjjel, és ezt mondta neki: Ha azért jöttek ezek a férfiak, hogy elhívjanak téged, kelj föl, menj el velük, de csak azt tedd, amit én parancsolok neked.” (4Móz 22,20)

Györgyi Zsolt igehirdetésében kiemelte, hogy az egykor Bálámnak szóló parancs személyes igéjévé vált: Menni kell, mert Isten parancsolja. Ez az ige 2017. szeptember 14-én szerepelt az Útmutatóban, pont akkor, amikor az alberti gyülekezetből érkezett felé a megkeresés. Szíven ütötte ez a mondat, mert érzékelte, hogy nem könnyű Istennek engedelmeskedni. Nehéz lemondani az önrendelkezésről. Nehéz igent mondani a hívásra, otthagyni mindent, ami megszokott, elrendezett és kedves, és rábízni magunkat Istenre. Ezt az igent mindenkitől várja Isten, aki szavával döntésre hív, és Jézus Krisztus által ki tud menteni a megkötözöttségekből, rabságból – zárta gondolatait a lelkész.

Ezek után az istentisztelet Iker Ferenc gyülekezeti felügyelő vezetésével díszközgyűléssel folytatódott, melyen köszöntések sora hangzott el. Fazekas László polgármester mint a település képviselője, Kalincsák Balázs meszleni lelkész mint a szülőfalu képviselője, Kulcsár Márton lelkész az Evangélikusok Közössége az Evangéliumért szervezet képviseletében, Buday Zsolt lelkész az egyházmegye képviselőjeként, Kiszel Mihály plébános az ökumené jegyében, Óvári Péter lelkész, egy régi barát, valamint Szilák-Túri Krisztina és Iker Ferenc, a gyülekezet képviselői néhány mondatban bátorították a beiktatott lelkészt.

A közgyűlést lezáró Himnusz után az ünnepi alkalom az iskola tornatermében szeretetvendégséggel zárult, ahol mindenki lehetőséget kapott személyes beszélgetésre és találkozásra. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!