„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot…” (1Kor 15,1) – Húsvéti üzenet 2019

„Eszetekbe juttatom, testvéreim, az evangéliumot…” (1Kor 15,1) – Húsvéti üzenet 2019

Share this content.

Forrás: MEÖT, fotó: pixabay.com
Budapest – A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa közös húsvéti nyilatkozatát az alábbiakban olvashatják.

Úton találja az Isten népét húsvét híre: Jézus az élők között jár! A feltámadott Úrral lehet tehát találkozni az úton, aki az úton levők útjának irányt, értelmet és célt ad, hogy ne csupán az út végéről legyen szó! Húsvét evangéliuma azt önti a szívekbe, hitünkbe, értelmünkbe és keresztény kultúránkba, hogy Jézus feltámadása óta nem céltalanul bolyong az embervilág úttalan útjain, nem is a halálra készülődés folyik az úton, hanem Isten tervének megfelelően az embervilág útjának célja az élet lett! Ezért az élet felé haladók mindennapjait nem a panasz, nem a nézeteltérés, a veszekedés, a befelé fordultság, a mindenben csalódás és az ellenségeskedés tölti ki. Húsvét népe a hit, a remény és a szeretet útján jár, hogy örömét sugározza a szem, szeretetét szórja gazdagon a szív, az összetartozást fejezze ki a beszéd, építsen az irodalom, az élet értékéről tanúskodjék a művészet, a technika, a kutatás.

A keresztény élet útja tevékenység, mely fáradsággal jár. Göröngyös is, mely betegséget, tehetetlenséget, magányt, sokszor céltalanságot is jelez. Kanyargós is, mely részben a változó világ, másrészt a körülmények és az emberi kapcsolatok között halad. De ha azt beragyogja az a derű, hogy Isten közelében fellelheti bárki ember-voltának értékeit, értelmét és célját, akkor ez a derű a keresztény hit, értelem és kultúra forrásává válik.

Így Jézus feltámadásának evangéliuma, jó híre az úton lévőket arra biztatja, hogy van célja az útnak, tehát lesz célba érés! 

Üljön hát Isten népe szép ünnepet húsvét hírével: Urunk feltámadott! Jézusunk él! 

Húsvét, 2019.

Dr. Veres András
püspök, elnök
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Steinbach József
református püspök, elnök
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

Dr. Fischl Vilmos
főtitkár
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

 

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Tagegyházai:
 

Dr. Szabó István
református püspök, a zsinat lelkészi elnöke

Kondor Péter
evangélikus püspök

Papp János
baptista egyházelnök

Pataky Albert
pünkösdi egyházelnök

Dr. Khaled A. László
metodista szuperintendens

 

Dr. Frank Hegedűs anglikán esperes 

Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház

 

Arsenios Kardamakis metropolita
Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus – Magyarországi Ortodox Exarchátus

Sevryuk Anton Jurjevics püspök
Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)

Siluan Mănuilă püspök
Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye

Pantelic Lukijan püspök 
Budai Szerb Ortodox Egyházmegye

Kirkov Vladimír elnök
Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!