Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – Kondor Péter püspök alelnök lett

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa – Kondor Péter püspök alelnök lett

Share this content.

Forrás: MEÖT
Budapest – A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) 2018. december 5-én, szerdán tartotta éves rendes közgyűlését. Steinbach József református püspök, a MEÖT elnöke nyitóáhítatában az ökumenikus imahét idei központi igéjét vette alapul: „Az igaznak emlékezete áldott…” (Péld 10,7)

Fischl Vilmos, a MEÖT főtitkára jelentésében nagy vonalakban értékelte a bizottságok munkáját, melyek ebben az évben is minden feladatot és eseményt sikeresen végrehajtottak. Kiemelte, hogy jól sikerült az év kezdetén az ökumenikus imahét, melyben nagy szerepe volt a MEÖT Teológiai és Keresztény Egység Bizottságának.

A misszió és evangelizációs bizottság ebben az évben is megtartotta Révfülöpön ökumenikus lelkészi és munkatársképző konferenciáját „Tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,19a) – Az evangelizáció gyakorlata címmel. A tagegyházak lelkipásztorai és gyülekezeti munkatársai szerte az országból érkeztek erre a konferenciára.

A női bizottság szokásához híven idén is megszervezte a világimanapot, hangsúlyozva a szegénység és gazdagság társadalmi összefüggéseit, melybe országosan bekapcsolódtak a gyülekezetek, és együtt imádkoztak a társadalmi igazságosságért.

A MEÖT tudományos szakfolyóirata, a Theologiai Szemle szerkesztőbizottsága ez év októberében megtartotta első ökumenikus könyvestjét, amely az egyházi és világi kiadók számára egyaránt fórumot nyújtott, hogy legújabb könyveiket bemutathassák. Májusban egy „minikonferenciát is szerveztek Tolerancia és ökumené címmel, az ezen az eseményen elhangzott előadások anyaga szintén belekerült a Theologiai Szemle 2018/3-as számába.

A MEÖT Október a Reformáció Hónapja Bizottsága számos esemény keretében magas színvonalú programokkal emlékezett meg a reformációról. 2018-ban egy év kihagyása után újra megrendezésre került a Reformációi gálaest, melyen Prőhle Gergely evangélikus országos felügyelő tartott előadást. A fellépők között voltak a Szentendrei Református Gimnázium diákjai, a Baptista Központi Énekkar, a Calandrella Kamarakórus és az In Medias Brass Quintett.

A vallásközi dialógus bizottság idén is ellátta azt a fontos feladatát, hogy a Magyarországon lévő világvallásokkal a kapcsolatot erősítse: 2018-ban a Magyarországi Muszlimok Egyházát látogatták meg. Idén áprilisban a szokásokhoz híven ismét nyílt bizottsági ülést tartottak, melynek meghívott előadója Horváth-Sántha Hanga volt, aki A migráció vallási aspektusai címmel tartott előadást.

Az ifjúsági bizottság idén is megtartotta a pünkösdi zenés vigíliát, melyen tagegyházaink ifjúsági zenekarai szolgáltak. A bizottság a jövő évben a pünkösdi zenés vigília megújítását tűzte ki célul, és ennek a munkának novemberben neki is látott. Az alkalom új neve a továbbiakban: Piknik pünkösdi ökumenikus ifjúsági est.

Dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadást tartott Egyház és állam kapcsolata címmel. A referátumban a fő hangsúlyt arra helyezte, hogy bemutassa, hogy jelenleg miként alakul Magyarországon az állam és az egyház közötti együttműködés rendszere. Alapigeként Mk 12,17 versét választotta: „Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” A bevezetésben elmondta, hogy Jézus sem osztotta meg a hatalmat Isten és a császár között, így a keresztény embernek is tiszteletben kell tartania a világi hatalmat. A helyettes államtitkár ezután rátért a hazai szabályozás ismertetésére, miszerint a jelenlegi magyar kormány jó kapcsolatot ápol a történelmi egyházakkal. Elismeri az egyházak társadalmi szolgálatát, támogatja sokoldalú szerepvállalásukat és az értékközösségen nyugvó együttműködést. A helyettes államtitkár ezután részletesen elmondta, hogy az egyházi törvény milyen változásokon fog átmenni, melyek célja, hogy összhangot teremtsenek az Alaptörvény ötödik módosításával. Négy kategóriába fogják sorolni az egyházakat: vallási egyesület, nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház és bevett egyház. Záró gondolatában kifejezte, hogy az állam és az egyházak szolgálatának ez a megerősített és megújított együttműködése lehet az új alap.

Ezt követően az elnök megköszönte Gáncs Péter nyugalmazott elnök-püspök szolgálatát, melyet a MEÖT alelnökeként is tett. Bemutatta ezek után Kondor Péter püspököt a közgyűlés tagjainak, akit ezen a közgyűlésen választottak meg a MEÖT új alelnökének. Ezt követően az elnök felkérte a MEÖT bizottságainak elnökeit, hogy tartsák meg éves beszámolójukat.

A főtitkár megállapította, hogy a tizenegy tagegyház és további húsz együttműködő egyház és egyházakhoz kötődő társadalmi szervezet által alkotott közösség meghallgatta és elfogadta az elnöki, főtitkári jelentést, valamint a bizottsági elnökök 2018-as évről szóló jelentéseit. Összegezte, hogy ebben az évben a bizottságok a hozzájuk tartozó feladatokat sikeresen végrehajtották. 

Végül a közgyűlés a délutáni órákban meghallgatta a pénzügyi tájékoztatást, és elfogadta a 2019. évi költségvetést, valamint a jövő évi programokat. Tervbe vették több konferencia megszervezését 2019 tavasza és ősze folyamán. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!