Megújult a német evangélikus templom Mezőberényben – Óvodai jubileumot is ünnepeltek

Megújult a német evangélikus templom Mezőberényben – Óvodai jubileumot is ünnepeltek

Share this content.

Szöveg: Lázárné Skorka Katalin. Fotó: mezobereny.hu, Bankó Pál, Lázár Péter, Abelovszky László
Mezőberény – Az I. kerületi Evangélikus Egyházközség több mint egy év felújítási időszak után, a födém teljes renoválását és az ehhez csatlakozó komoly munkálatokat követően, advent első vasárnapján adott hálát Istennek megújult templomáért. Az időpont kiválasztása a gyülekezet történetével szorosan összefügg. A mezőberényi német evangélikus templom építése 1788 adventjén kezdődött, 1789 advent első vasárnapján már fel is szentelték, és a gyülekezet birtokba is vette.

Délelőtti ünnepi istentisztelet

Az esős novemberi vasárnap ellenére zsúfolásig megtelt a templom. A lelkészek és a presbiterek az Evangélikus Rézfúvóskör fanfárjára vonultak be.

„Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!” – A 65. zsoltár meghívón szereplő verséről prédikált Gáncs Péter elnök-püspök. A gyülekezet reformáció estéjén tarthatott itt ismét istentiszteletet. A zsoltárvers így sokszorosan fonódik össze a reformációval, mely rámutat az újra felfedezett adományokra, amelyeket a templomban kaphatunk. Hálásak lehetünk az ige világosságáért, az egyházművészetért. Öröm, hogy Mezőberény evangélikus iskolavárossá nőtte ki magát, tehát óvodában, általános iskolában és gimnáziumban oda lehet vinni a gyerekeket Jézushoz! Úgy vélte, talán az egyetlen evangélikus templom ez, ahol a fő csilláron még igazi gyertyát gyújtanak, s a gyertyák lobogó lángja emlékeztethet mindenkit a Szentlélek közösséget megelevenítő lángjára. A fiatalok oltár előtt elhangzó énekét köszönve figyelmeztette is a gyülekezetet. Egy szépen felújított templomban meglepően hangoznak a sorok: „Építsd fel a templomod, szívemben még üres vagyok!” De itt a vakító szépségű templomban mindennek azt kell szolgálnia – igehirdetésnek és egyházművészetnek egyaránt –, hogy lelki házzá, élő kövek templomává legyünk.

Ezt követően Kondor Péter esperes, a Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda igazgatótanácsának elnöke beiktatta tisztségébe azokat az óvodai alkalmazottakat, akiket az intézmény határozatlan időre választott meg. Nyolcan tettek esküt az oltár előtt.

A közgyűlés során Lázárné Skorka Katalin lelkésznő beszámolt arról, milyen megrendítő volt megtapasztalni az egyháztagok aggódását, áldozatvállalását, tevőleges hozzájárulását és sok imádságát a templomért. Köszönetet mondott a kapott támogatásért Mezőberény város polgármesterének, az egyházmegyének, egyházkerületnek. Megköszönte, hogy ezen összegeken túl a Bajorországi Evangélikus-Lutheránus Tartományi Egyház böjti adománygyűjtéséből származó Gusztáv Adolf-segély, valamit központi egyházi támogatás egészítette ki a gyülekezet saját forrását.

Köszönetet mondott Winter András ácsmesternek, Gulyás Antal építész üzemmérnök, Takács Imre festő- és mázoló mesternek, Fajzi Tamás tervezőnek és Varga László orgonaépítő mesternek és munkatársaiknak, valamint Fabó Éva restaurátor művésznek, Magasi István kárpitosnak és Lédig Józsefnek a templomkertben végzett földmunkák felajánlásáért.

A vendégek között külön köszöntötte Dankó Bélát, a térség országgyűlési képviselőjét, Siklósi István polgármestert, aki méltatta a közösség összefogását és hitét. A helyi történelmi egyházak lelkészei, hitoktatói is részt vettek az ünnepen. A református gyülekezetben csak azért tartottak külön istentiszteletet, mert presbiterválasztásra került sor, de ők levélben küldték el áldáskívánásukat, akárcsak a tótkomlósi evangélikus lelkészek.

Abelovszy László építészmérnök, a kivitelezésért felelős fővállalkozó - egyben békéscsabai felügyelő - köszönetét fejezte ki a gyülekezet bizalmáért, hogy ő és munkatársai végezhették el ezt a felelősségteljes munkát. Munkatársainak is megköszönte a fáradságos munkát, valamint Herbert János bádogos és Rébeli-Szabó Attila villanyszerelő mestereknek is háláját fejezte ki. Igyekeztek úgy dolgozni, hogy a templomban minél előbb együtt lehessen az Istent dicsérő közösség. Nem csak a tényleges munkálatokról számolt be, de érdekességképpen fontosabb számokat is közölt. 97 gerendából csak 36 eredetit tarthattak meg. Elszállítottak 42 köbméter törmeléket, a festők egy tonna anyagot használtak fel a több mint 2000 négyzetméteres külső homlokzatra, belső felületekre.

A II. kerületi Evangélikus Egyházközség nevében - Fejér Sándor kórházi tartózkodása miatt - Seben Glória helyettes beosztott lelkész és Puskel Márton adták át ajándékukat. Köszöntésükben oltárgyertyával kedveskedtek, és Istenre néző, Őt látó lelket kívántak a gyülekezetnek.

Délutáni óvodai jubileum

A gyülekezet lelki temploma is épül - reménységünk szerint - ezt azt is bizonyítja, hogy ugyanezen a vasárnapon a 120 éves Luther úti, egyben 5 éves evangélikus óvodáért adunk hálát. A Pillangó nagycsoport adventi műsora a négy gyertya történetét dolgozta fel verses, énekes összeállításban.

Hoffmann Szilvia óvodavezető az intézmény történetét képes előadásban tárta a meghívott vendégek elé. 1877 a kiinduló pont, amikor Petz Gyula evangélikus lelkész megalapította a Mezőberényi Kisdedóvó Egyesületet, a törvényi szabályzást majd másfél évtizeddel megelőzve.

A nagy ívű, minden részletében értékes előadásban az óvoda mindennapjait, a törvényi változásokat, a módszertani kihívásokat, de azt a 120 évet is bemutatatták, amely meghatározója volt a kisgyermekek között végzett óvópedagógusi munkának. A szocializmus évei és ideológiája gyermekverseken keresztül is terjedt, de az akkori óvónők - akik közül néhányan most is részt vehetettek az ünnepen - igyekeztek csak a legszükségesebbre szorítkozni. A rendszerváltozás után szabadabb lett az óvoda élete. A német nyelv bevezetése 1988-ban történt. A Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Wagner Márton kezdetektől fogva napjainkig segíti az intézményt, de a hagyományápolás ügyét is az egyesületük tagjaival együtt. Az egyházi fenntartás az evangélikus hitoktatás teljes körűvé válásával szinte magától értődő következményként mutatkozott meg 2011-ben. Az akkor három csoporttal és 75 fővel átvett óvoda mára hatcsoportos és két épülettel rendelkező óvoda, 104 fővel és húsz alkalmazottal működik.

A délután során óvodatörténeti kiállítást tekinthettek meg a vendégek, képeket, régi csoportnaplókat és berendezési tárgyakat mutattak be. Az adventi vásár adományait a gyermekek karácsonyi ajándékozására fordítják majd. A finom sütemények és tea mellett hosszasan beszélgettek kicsik és nagyok, idősek és volt óvónénik, felidézve a szép közös emlékeket.

Istennek hála, hogy Ő így is gondoskodik a közösség továbbéléséről, a helyi evangélikusság jövőjéről!

 

A mezobereny.hu tudósítása:

Az I. kerületi Evangélikus Egyházközség 2016. november 27-én a felújítás után templomszentelési ünnepséget tartott, a zsúfolásig megtöltött templomban igét hirdetett Gáncs Péter elnök-püspök, illetve esküt tettek a Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda óvónői és dajkái.

A jelenlévőket Lázárné Skorka Katalin lelkész üdvözölte, reményét fejezte ki, hogy a megújult hajlék lelki megújulást is jelent. Gáncs Péter a szószéken azt hangsúlyozta, a reformáció előtt a Biblia leláncolt kódex volt csupán, ehhez csak tudósok juthattak hozzá, a reformáció juttatta el a hívekhez. Szólt arról is, hogy a mezőberényi német evangélikus templom tornya messziről is jól látható, fehér falai pedig tisztaságot árasztanak magukból. Kiemelte, hogy a berényi templomban még ma is égő, nem elektromos gyertyák világítanak, ezek jelképek, épp olyan szelíd fényt árasztanak, mint hívek. A jelképeket nem lehet gépesíteni, automatizálni. A Katicabogár Evangélikus Német Nemzetiségi Óvoda óvónői és dajkái Kondor Péter esperes előtt tették le esküjüket.

Az istentiszteletet rövid közgyűlés követte, itt Lázárné Skorka Katalin köszönetet mondott a felújításban közreműködő mestereknek, illetve a felújításhoz szükséges lelki és anyagi támogatást köszönte meg. Elmondta, gyülekezeti tagok és magánszemélyek ötszáz és egymillió forint közötti összegeket ajánlottak fel erre a célra. A műemléki templom felújítására a városi önkormányzat egymillió forintot adott. A felújítás részleteiről Ábelovszki László kivitelező adott tájékoztatást. Hangoztatta: a korábbi beázás miatt a gerendák egy része meggyengült. A beépített 97 gerendából csak 36-ot tudtak újra felhasználni. A munkálatok során 40 köbméter törmeléket hordtak ki, a felújításban 30 köbméter hőszigetelőt, 20 köbméter faanyagot építettek be. A falakra egy tonna glettet és festéket hordtak fel.

Siklósi István polgármester rövid köszöntőjében megfogalmazta: a felújítás során a német evangélikusok folyamatosan erősödő közössége ismét megmutatta, hogy mire képes.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!