Miért jó a Melanchthon Evangélikus Szakkollégiumhoz tartozni?

Miért jó a Melanchthon Evangélikus Szakkollégiumhoz tartozni?

Share this content.

Szöveg: Szebenszki Noémi, fotó: Foltányi Luca, Szikra Benedek
Budapest – A Melanchthon Evangélikus Szakkollégium 2016 decemberében alakult meg azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a tehetséges, keresztény kötődésű fiatalok tanulmányainak segítéséhez, értékrendük elmélyítéséhez. A szakkollégiumban tanulók számára a kollégista lét lehetőséget biztosít tartós barátságok kialakítására nemcsak szakkollégista társaikkal, hanem az Evangélikus Hittudományi Egyetem teológus hallgatóival is. Különleges közösség ez, melyhez jó tartozni.

A szakkollégiumra és hallgatóira jellemző továbbá a szakterületek sokszínűsége, az álláspontok változatossága. Ez azonban nem homályosíthatja el a legfontosabbat, a szeretetet. 

„A lényegesben egység, a kevésbé lényegesben szabadság, de mindenekben szeretet.” /Philip Melanchthon/

A Melanchthon Evangélikus Szakkollégium várja azon hallgatók jelentkezését, akik a 2020/21-es tanévben csatlakoznának a kollégiumi közösséghez. A következő beszámoló bemutatja, hogy milyen programok valósultak meg az év során, így a jelentkezésen gondolkozók is kaphatnak támpontot a kollégiumi léttel kapcsolatban. 

A programokat igyekszünk úgy alakítani, hogy azok hozzájáruljanak a bentlakók szellemi, lelki fejlődéséhez egyaránt. Ezt tükrözi a tanulmányi és közösségi alkalmak rendszere is. A tanulmányi alkalmak során a fő cél az, hogy a hallgatók számukra is releváns témák kapcsán mélyíthessék el a tudásukat, oszthassák meg véleményüket.

Az idei év során ezen alkalmak keretében valósult meg a Károli Gáspár Református Egyetem és a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium szervezésében megrendezett írókkal folytatott beszélgetéssorozat. A meghívott kortárs írókkal minden alkalommal két beszélgetőtárs, Horváth Csaba (KRE BTK) és Kőszeghy Miklós (EHE-PPKE BTK) folytatott diskurzust. Az alkotás, irodalom, vallás témái mellett számos aktualitás, személyes élmény is felmerült, így közelebb kerülhetett a hallgatóság az alkotók személyéhez. A beszélgetéseken olyan kortárs szerzők vettek részt, mint Tóth Krisztina, Háy János és Dragomán György. 

Beszélgetés Háy Jánossal

A Melanchthon Evangélikus Szakkollégium továbbá a Joghallgatók Önképző Szervezetével is kapcsolatba került és kezdetét vette egy ígéretes együttműködés. Ezt a kapcsolatot Kovács Áron evangélikus lelkész előadása alapozta meg. Az előadó, aki egyben a szakkollégium egyik mentora is, a nagy múltú, keresztény zarándokútról, az El Caminóról tartott élménybeszámolót. Az előadást sörkóstoló is kiegészítette, ahol sok érdekességet megtudhattak a hallgatók a sörkészítés művészetéről. Az együttműködés részeként sor került továbbá egy kerekasztal-beszélgetésre, melynek során Menyhárd Attila jogászprofesszor és Fabiny Tamás evangélikus elnök-püspök beszélgetett az emberi méltóságról. 

Az együttműködés jegyében, a Luther Otthonnal Szakkollégiummal közösen megrendezésre került egy diskurzus, mely során Köves Slomó ortodox rabbi és Szabó B. András evangélikus lelkész beszélgetett a zsidóság és a kereszténység viszonyáról. A Luther Otthon Szakkollégiummal folytatott együttműködés a második félévben is folytatódott, így kerülhetett sor a 20. század története politikai viccekben című előadásra. A közös előadások és a szakkollégiumok tagjai közötti együttes gondolkozás segíthették a minél változatosabb nézőpontokkal való találkozást, növelve az egyének közötti tudásátadást.

Köves Slomó ortodox rabbi és Szabó B. András evangélikus lelkész beszélgetése

A vallásos megközelítés fontos része volt a programoknak, de még inkább fókuszba került a Cserháti Sándor evangélikus lelkész által tartott kurzushétvégén, mely során a megváltás mélyebb, teológiai tartalmáról elmélkedhettek a hallgatók. A hallgatók részt vehettek továbbá Novotny Dániel evangélikus lelkész Lust for war, lust for peace címmel tartott angol nyelvű előadásán is, mely a háborúzás kultúrájáról szólt. 

Az írókkal folyatott beszélgetéssorozathoz hasonlóan a második félévben Kozma-Vízkeleti Dániel család-pszichoterapeuta tartott kurzust a hallgatóknak. Az alkalmak középpontjában a párkapcsolatok témája állt és azok kéthetente kerültek megrendezésre. Ezek során kis- és nagycsoportos beszélgetések, valamint az előadó háttérinformációi alapján próbálták a hallgatók feltárni és elemezni a különböző témákat. 

A tanulmányi programok összeállítása során fontos szempont volt az aktualitásokra való reflektálás, ennek fényében került sor egy történész kerekasztalra, melynek témája Balogh Ernő Zoltán Tekintetek című, díjat nyert rövidfilmje volt. A rendezői változat megtekintése után a Tanácsköztársaság és az egyház politikájáról beszélgethettek a résztvevők dr. Kocsis Mátéval, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docensével és dr. Tengely Adriennel, az Eszterházy Károly Egyetem docensével. 

Beszélgetés dr. Kocsis Mátéval és dr. Tengely Adriennel

A szakkollégium tematikájának része volt továbbá a Nemzeti Múzeumba tett látogatás, mely során a szakkollégium két történélem szakos hallgatója vezette végig társait az 1918–1920-ra vonatkozó évek tárlatain. Szó volt az első világháború utáni Magyarország viszonyairól, a trianoni békeszerződés következményeiről. A hallgatók megtekinthették továbbá a Clara című, Rotschild Klára életét bemutató időszaki kiállítást is. 

A programok szervezése során fontos szempont a nyitottság, és cél a szakkollégisták szervezésbe való bevonása, mely nemcsak személyes fejlődésüket segítheti elő, hanem számukra is releváns témák révén erőteljesebben hozzájárulhat egyéni fejlődésükhöz. A személyes kibontakozásra a tanulmányi alkalmak mellett a közösségi alkalmak is megfelelő teret biztosítanak. Ezen kötetlenebb alkalmak a közösséghez való tartozást, illetve a mély és tartós barátságok kialakulását segíthetik. A közös éneklések, táncprodukciók emléke sok év után is mosolyt csalhat az arcokra. 

A szakkollégiumban kedvelt alkalmak a filmestek, melyek során olyan filmek választása a cél, amikről tartalmas eszmecseréket folytathatnak a hallgatók. Olyan népszerű és elgondolkodtató sorozatok kerültek idén terítékre, mint a Jubilee vagy a Black Mirror. A közös beszélgetések révén egymás álláspontját és személyét is jobban megismerhetik a hallgatók. A közös társasestek, quizestek még kötetlenebb formában ugyanezt a célt szolgálják.

Quiz-est

A közösségi programok tekintetében fontos megemlíteni továbbá az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel folytatott együttműködést, melynek eredménye a szakkollégista és teológus hallgatók közötti kapcsolatok elmélyülése, párbeszéd kialakítása. Az év az egyetemmel közösen megszervezett csendesnapokkal vette kezdetét, ahol a szakkollégisták és teológusok közösen töltöttek el egy tartalmas, élményekkel teli hétvégét. Természetesen az előadásokat, elgondolkodtató istentiszteleteket játékos programok és filmvetítés is kiegészítette. 

Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen régi hagyomány az elsőévesek, azaz a "baglyok" felavatása, befogadása a közösségbe. A befogadás gyakorlati alkalmazását mutatja az is, hogy a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium tagjai szintén részt vesznek az eseményen, melynek részét képezi egy játékos vetélkedő, istentisztelet, illetve az elsőévesek keringője. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel közösen szervezett programok közé tartozik továbbá a sportnap, ahol mindenki megtalálhatja a számára kedves mozgásformát. A sportnap remek alkalom, hogy a hallgatók átéljék a közös játék és az ehhez elengedhetetlen összefogás inspiráló erejét. Hagyomány továbbá az Open Mic, ahol a mikrofon elé állhat bárki, műfaji megkötés nélkül. Az esemény azért különleges és meghitt, mert lehetőséget ad egymás tehetségének elismerésére. A különböző ünnepeket, mint a Mikulást, a Márton-napot, farsangot szintén közösen töltik a Teológus Otthon lakói. Az összes programra jellemző ez a nyitottság, azokon mindenkit szívesen látnak a szervezők. 

Szakkolisok az Open Mic-on

Nehéz szavakba önteni mit jelent a bentlakóknak a szakkollégiumhoz való tartozás, a következő szófelhő talán jobban szemlélteti a „Melanchthon-életérzést”.

Szófelhő, készült a Wordclouds segítségével

A szerző tanulmányi elnökhelyettes.

További információk a felvételiről.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!