Miért jött az Úr Jézus? – Adventi igehirdetés sorozat volt Nyíregyházán

Miért jött az Úr Jézus? – Adventi igehirdetés sorozat volt Nyíregyházán

Share this content.

Szöveg és hangfájl: Garai András (garainyh.hu) Fotó: Nádasi Zoltán
Nyíregyháza – Az egyházi esztendő első hetében sok évtizedes hagyomány szerint, ez évben már a gyönyörűen felújított gyülekezeti házban került megrendezésre az adventi evangelizációs esti istentisztelet-sorozat, amelyen idén Adámi László – a Hajdú-Szabolcsi Egyházmegyében jelenleg a leghosszabb lelkészi szolgálati idővel bíró – nyíregyházi parókus hirdette az evangéliumot, Jézus saját kijelentései alapján megfogalmazott válaszokkal.

Íme az öt válasz: Azért jött Jézus,

… hogy megkeressen és megmentsen." (Lk 19,1-10),

… hogy bűnösöket hívjon megtérésre." (Lk 5,27-32),

… hogy bizonyságot tegyen az igazságról." (Jn 18,33-38),

… hogy váltságul adja életét." (Mt 20,25-28),

… hogy a benne hívő ne maradjon sötétségben." (Jn 12,44-50)!

Idézzük fel címszavakban Jézus eredeti kijelentéseit, amelyek az új kezdet Jóhírét jelentik minden időben az őt hallgató emberek számára! Zákeus fővámszedőnek megígérte az emberileg lehetetlent: ma lett üdvössége, mert ő megkeresi és megtartja az elveszettet. Lévi vámszedőt a követésére hívta, hogy kigyógyuljon bűn-betegségéből. A zsidók királya, Pilátus római helytartónak elmondta, az ő országa nem e világból való, ám aki itt hallgat szavára, az már annak a polgára. S az ő országában hatalomra vágyó 12 tanítványát a saját életpéldája alapján figyelmeztette: aki közülük első akar lenni, az legyen a többi szolgája! Az ünnepre érkező nagy sokaságnak pedig hangos szóval mondta el küldetését: ő világosságul jött, hogy megmentse a világot és az őt elküldő Atya parancsolatát beszélje el. Az ő parancsolata pedig az örök élet. S aki Jézusban hisz, az Atyában hisz!

Az Úr Jézusnak ezek az örökérvényű válaszai minden azóta élő embert állásfoglalásra késztetnek; s az igehirdetés-sorozat személyes megtapasztalásokkal gazdagított gondolatai az ő küldetésének elfogadására buzdították a jelenlévőket. Jelen időben, a maga számára, ezen az adventen is így tegye fel a kérdést az Úr érkezésére készülő tanítványi sereg: Kiért jön Jézus? S hittel vallhassa: érettem és miattam!   

Az első estén a gyülekezet óvodásainak énekeiben, verseiben gyönyörködhettek a városból és a környező bokortanyákból érkezett evangélikusok. Másnap az Élim lakóinak keze munkáiból láthattak bemutatót, melyek egyben szép és értékes ünnepi ajándékok is lehetnek. Egy nagy mélységeket megjárt testvérnő szavaival és énekével így tett bizonyságot a számára is új kezdetet jelentő Úr Jézusról: „Új szövetséged elfogadom, / Magam egészen odaadom, (…) Járva az utat, ha botlanék, / Emelj magadhoz keresztedért.” (EKE Énekeskönyv 398. éneke.) 

Az evangelizációs sorozat úrvacsoraosztással zárult, amely a hitelesítő pecsét volt Jézus saját válaszain: hozzád, éretted, miattad jöttem!

Az esti istentiszteletek állandó záróénekének refrénje a teljes egyházi esztendőre szóló „munkaprogramot” tartalmaz: „Ó, bízd magad e kegyelemre, / Mely gazdagon árad feléd, / Váltságát tedd a magadévá, / Hidd, az számodra is elég!” (EKE Énekeskönyv 325. éneke: Mily drága nekünk ez a jó hír…) 

Képeink a záró alkalmon készültek. Ez a rendhagyó tudósítás pedig csak egy laikus christianus „visszhangfoszlánya”, mert az igehirdetés sorozat teljes hanganyaga elérhető a tudósító honlapján (itt). 

Címkék: Nyíregyháza - advent -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!