Mindenféle néphez

Mindenféle néphez

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: B. Pintér Márta
Az Evangélikus Élet hűséges olvasói megszokhatták már, hogy vízkereszt ünnepéhez közeledve mindig helyet kér a lapban az Evangélikus Külmissziói Egyesület. Nem véletlenül, hiszen évről évre szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy küldetésünk – az evangélium megszólaltatása és megélése – nem csupán szűk környezetünkben, hanem országhatárokat átlépve is feladatunk. Mint minden esztendőben, idén is meghirdetjük húsvétig tartó adománygyűjtő akciónkat ezzel a címmel: Vízkereszt a külmisszió ünnepe.

Sokak számára már ismert, hogy egyesületünk elsősorban Afrika kilátástalan helyzetben élő özvegyasszonyait, nehéz sorsú gyermekeit támogatja. Kenya fővárosának, Nairobinak az egyik nyomornegyedében negyven árvát segítünk azzal, hogy napi rendszerességgel élelemhez juthatnak. Harmincöt általános és középiskolás diákot pedig azért támogatunk, hogy egzisztenciát teremthessenek maguknak saját országukban, és ne váljanak, kecsegtető álmokat hajtva, Európa menekülttáborainak kiszolgáltatott lakóivá.

Ebben az esztendőben azonban Dél-Ázsiára fordítjuk tekintetünket. Egy keresztények által alapított iskolára, ahol már fél esztendeje szolgál egy magyar házaspár: Jó András és Angelika. (Az országot – kérésükre – nem nevesítjük.)

Ennek az intézménynek a tanulói korántsem szegények, sőt komoly tandíjat fizetnek a szüleik azért, hogy a gyermekek színvonalas képzésben részesülhessenek. Angelika és András feladták biztos magyar egzisztenciájukat, hogy önkéntesként, szűkös anyagi keretek között jómódú, talán még el is kényeztetett diákok között szolgáljanak. Megszoktuk, hogy a külmisszió a hátrányos helyzetben élők megsegítéséről, helyzetbe hozásáról szól. Itt, a gazdagok között mi lehet Krisztus népének a küldetése? Ugyanaz, mint a szegények között. A küldetésünk ugyanis mindenki felé ugyanaz: hirdetni az evangéliumot, hogy aki hisz, „el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. (Jn 3,16)

Vízkereszt jelképei a napkeleti tudósok, akiket királyoknak nevez a néphagyomány, hangsúlyozva gazdagságukat. Megrendítő, ahogyan ott térdelnek a kopott istállóban, a jászol előtt, mert felismerték, hogy a Szabadító nélkül elveszett emberek. Dél-Ázsiának, a világ bármely pontján élő kiváltságos, gazdag családoknak és a nyomornegyedekben tengődőknek ugyanarra van szükségük: a Megváltóra, Krisztusra. Missziói reménységünk, idei akciónk jelmondata a zsoltáros szavaiban talált megfogalmazásra: „A föld határáig mindenkinek eszébe jut az Úr, és megtérnek hozzá, leborul előtte mindenféle nép.” (Zsolt 22,28)

A szerző az Evangélikus Külmissziói Egyesület lelkészi elnöke.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 82. évfolyam, 51–52. számában jelent meg 2017. december 31-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!