Missziói napot tartottak Nyáregyházán

Missziói napot tartottak Nyáregyházán

Share this content.

Szöveg: Veszteg Istvánné
Nyáregyháza – Miért tartunk missziói napot? Mi a misszió? Lukács evangélista így fogalmazza meg Jézus Krisztus földre jöttének értelmét: „Azért jött az Ember Fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett.” A misszió maga Jézus Krisztus kereső szeretete. Ő azért jött, hogy senki se vesszen el az Ő kicsinyei közül. Számára az emberi lélek drága kincs, azért hagyta el a menny tisztaságát, és jött le erre a sötét, tövises földre, hogy megtalálja a kincset, az embert. Miután felment a mennybe, a hívő ember feladata lett a misszió, amely mindig felülről jövő kezdeményezés, az Úrtól jövő elhívás, küldetés. Megkeresni, Jézushoz vezetni!

A misszió napi meghívóján ez az ige áll: „ Íme nyitott ajtót adtam eléd.” A teljes mondat így egészül ki: „amit senki sem zárhat be.” (Jel 3,8)

Jézus mindenki számára ajtót nyit, befogad és megváltoztatja az ember életét. Olyan ez, mint nyárestén, mikor hosszú út után tér haza az ember, megnyugszik, ahogy messziről meglátja a nyitott ajtón át otthona fényét. Jézus a világ világossága.

A missziói nap meghívott vendége volt Lupták György lelkész, esperes, püspökhelyettes, Lupták Gyula egykori lelkészünk fia, valamint Győri Péter Benjámin a Dél-Pest megyei egyházmegye esperese, és Mészáros Sándor Nyáregyháza polgármestere.

A szószéki szolgálatot Lupták György végezte, mondanivalóját erre a lépcsőre építette fel: aggodalom, reménység, bizalom. A középső lépcsőfok azért volt kiemelt ezen a napon, mert ez a nap az egyházi esztendő utolsó előtti vasárnapja, a reménység vasárnapja. Lupták György prédikációjában elmondta: olyan korban élünk, mikor reményvesztettek az emberek Hirosima, Nagaszaki, a migránsáradat stb. miatt, ezek után azt éljük meg, hogy tehetetlenek vagyunk. Nincs beleszólásunk a dolgok menetébe. Szalmaszál reménybe kapaszkodunk – a remény hal meg utoljára, vagy valahogy majd csak lesz.

A reményt a szerető Isten adja. Ez a gyülekezet meggyötört helyzetben van, tele van aggodalommal, reményt vesztett, majd újra reménykedik. Jézus mondja: „Én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a juhokért. ” Az Ő juhait senki nem veheti el az Ő szeretetéből. Miért van mégis borúlátás?

Ez a nap a ti fáradozásotok eredménye, és ez nem hiábavaló. Amit Jézus ügyéért tesztek, az nem felesleges. Isten egyházán a pokol diadalma sem vesz erőt. Amíg világ lesz, addig lesz Isten igéje, erre ígéret van. Hogy ez nyugodt lesz-e, nem tudni, ezért erősödjetek meg a reményben.

Hogy születik az igazi reménység? Először is megpróbáltatásokkal kezdődik, mint a nyáregyházi gyülekezetben, de ha a közösség élni akar, az élni fog!

Nem biztos, hogy most rögtön diadal lesz, meg kell hogy edződjetek, de az irány, ami felé mentek, áldozatvállalásotok és fáradozásotok jó irány. Szolgálatotokat áldás fogja kísérni. Isten az igazi reménység, az igazi reményben nem fogtok csalódni.

Lupták György szolgálata után a hálaadás következett. Selmeczi Lajos lelkészünk a gyülekezet nevében hálát mondott Istennek a vizesblokk, a teakonyha és terasz elkészültéért. Rosta László felügyelő megköszönte az egyházkerület, és egyházmegye anyagi segítségét, a Hierdeni Holland Gyülekezet rendszeres adományát, és az önkormányzat anyagi támogatását. Ezt követően gyönyörű hangversenyen vett részt a gyülekezet, a zeneművek a hála jegyében szólaltak meg, és a karácsony hangulatát hozták közel.

Eközben kint sütött a nap, az épületrész átadását a gyülekezeti ház udvarán tartottuk. Győri Péter Benjámin esperes megáldotta az épület újonnan elkészült részét utána lelkészünkkel együtt átvágták a szalagot. Lipót Zsolt pénztáros és presbiter köszönetet mondott a mestereknek, akik minden nehézséget figyelembe véve határidőre, becsülettel elvégezték a munkálatokat, és megköszönt minden önzetlen segítséget és adományt.

Az ünnepség után finom ebéd várta az ünneplő gyülekezetet. Lupták lelkész találkozhatott a régi barátokkal, az egyháztagokkal, a zongoratanárnőben felismerte gyermekkora zenetanárját is. A meghitt kellemes beszélgetés után megnéztünk egy filmet a megtérésről, és végül imádsággal zártuk az ünnepi alkalmat.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!