Mitől vagyunk evangélikusok?

Mitől vagyunk evangélikusok?

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Horvát-Bolla Zsuzanna
Vajon mi tesz bennünket evangélikussá? Az, hogy megkeresztelt valamelyik evangélikus templomban egy evangélikus lelkész? Netán az, hogy konfirmáltunk? Esetleg az, ha nagy ünnepekkor megfordulunk egy evangélikus templomban? Csak az számít igazán evangélikusnak, aki minden vasárnap evangélikus gyülekezetbe jár és fizeti az egyházfenntartói járulékot? Vagy az, aki az evangélikus teológiai hagyomány mellett kötelezte el magát és ez formálja életszemléletét? Summa summarum: hogyan határozzuk meg azt, hogy evangélikusok vagyunk?

13.§ A Magyarországi Evangélikus Egyház tagja az a magyar állampolgár és az a Magyarországon élő személy, aki keresztségben részesült, az evangélikus egyháznak a Szentíráson alapuló hitvallásos tanítását elfogadja, vallja és képességei szerint megtartja. 14.§ Az egyháztagság rendesen egyházközségi tagságban valósul meg. Az egyházközség tagja az az egyháztag, aki annak gyülekezeti életében és fenntartásában lelki, szellemi és anyagi erejéhez képest részt vesz és általában az egyházközség területén lakik. Az egyházközség tagjairól nyilvántartást vezet. 15.§ Az egyháztagság elhalálozással, illetve az egyházból való kilépéssel szűnik meg. (1997. évi I. törvény a Magyarországi Evangélikus Egyházról)

A törvény tehát kimondja, hogy a keresztség, a hitvallás elfogadása, annak elveinek megtartása, valamint valamely evangélikus gyülekezethez tartozás és annak támogatása az egyháztagság feltétele. De önmagában egy törvényi leírástól még nem leszünk evangélikusok. 

Az Evangélikus Egyszeregy egy gyakorlati kézikönyv, amelyben egyházi definíciókat tisztáznak közérthető nyelven. Az Egyszeregy.hu oldalon azokat a keresztényeket nevezik evangélikusnak, akik a reformáció lutheri irányzatához tartoznak, majd hozzáteszik: az evangélikus szóban a görög „evangélium” szót lehet felismerni, ami azt jelenti: jó hír, örömhír.

A lutheri irányzat híveit valószínűleg azért nevezték el már igen korán evangélikusnak, mert a középkori, hitújítás előtti egyház még inkább a törvényre, annak szigorú megtartására tette a hangsúlyt, következésképpen a vallásosságot sok külső kényszer is terhelte, a reformáció követői viszont azt a felismerést hangsúlyozták, hogy az ember nem a törvény cselekedete, hanem hit által igazul meg, és ezt a hitet az evangélium ébreszti az emberben.

Tovább a KötőSzó blogra. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!