Morzsaszedegetés

Morzsaszedegetés

Share this content.

Szöveg és fotó: Bartha István
Balassagyarmat – A lutheri reformáció elindulásának ötszázadik évfordulóját a balassagyarmati evangélikusok egy három napos tudományos konferenciával ünnepelték. Ezt megelőzően is voltak, és ezután is várhatók további programok, de ez a három nap nagyon sűrű volt lelki és szellemi tekintetben. Október 29-ről és 30-ról már olvashattak beszámolót. A zárás is nagyon érdekes volt.

Október 31-én, kedden 9 órakor úrvacsorai istentisztelettel kezdődött a nap a templomban. Ezt követően, 10 órától Bartha Imola, a GuardInn Kft. képviseletében tartott felzaklató, ugyanakkor reményt adó vetített képes előadást Földünk termőtalajának, légkörének és vizeinek, vagyis életterünknek – ember általi – üzemszerű pusztításáról, valamint arról, hogy ebben a nem is huszonnegyedik, de inkább huszonötödik órában milyen lehetőség kínálkozik arra, hogy gyerekeinknek, unokáinknak is jusson ivóvíz, élelem, friss levegő. Mert nem a természetnek van szüksége az emberre, hanem fordítva. 

Ezután Lukácsi Katalin történész doktorandusz, katolikus hitoktató, zsidó közösségszervező tartott előadást a keresztyénség és zsidóság viszonyáról, a vallások közötti párbeszédről, és arról a reményt keltő fejleményről, hogy a katolikus egyház a zsidóságra hivatalosan is úgy tekint, mint idősebb testvérre, akiket nem téríteni kell, hanem inkább azért imádkozni, hogy ők is és a keresztények is minél tökéletesebben ismerjék meg saját hitük lényegét, amely által bizonyosan találkozhatnak Krisztusban. 

A reggeli istentiszteleten a templomban, majd az előadások alkalmával a gyülekezeti házban (Luther-ház) a jelenlévők áhítatát elmélyíthette a gyönyörködés az új oltárterítőkben, amelyeket a gyülekezet pénztárosa, Johanesz Jánosné varrt, míg a rajtuk lévő Luther-rózsákat aprólékos munkával Huszárik Ildikó, a gyülekezet felügyelője hímezte. 

A rendezvényeket a megszokott ünnepi alkalmak akadálytalan megtartásához igazították. Délután 14 órától tehát Ipolyvecén is elhangzott az Erős vár a mi Istenünk, melyet követően a lelkész felolvasta Jézus „boldogmondásait”, majd vendégük, Sallai Róbert Benedek környezetvédelmi mérnök, országgyűlési képviselő tett bizonyságot, hívő református dédapjától kapott erkölcsi útmutatásai alapján, a szeretet és az ebből fakadó egymásra figyelés fontosságáról. 

Este 18 órakor Balassagyarmaton a gyülekezeti teremben tartott istentiszteleten pedig Ágoston László operaénekes, blogger vallott hitbeli küzdelmeiről, a farizeusi mentalitás jelenkori megnyilvánulásairól. Gondolatait a jelen lévők nagy érdeklődéssel hallgatták, és élénk beszélgetés követte az előadást. 

A gyülekezet énekkara Antal Gusztávné vezetésével ezen az estén elénekelte az Erős vár a mi Istenünk első versszakát az eredeti német Luther szöveggel. 

A bibliaórára rendszeresen járó asszonyok gondoskodtak arról, hogy a lelki és szellemi táplálkozásba belefeledkezett előadók és hallgatók éhen ne haljanak. Sok finomsággal készültek a kolbásszal töltött karajtól és májas tölteléktől a fasírton át a sült csirkéig, valamint a jobbnál jobb salátakölteményekig és csodálatos süteményekig, pogácsákig. 

***

Bár a három napos konferencia véget ért, de az ünnepi alkalmak még folytatódnak Balassagyarmaton. November 5-én, a templomszentelési ünnepen dr. Kovács László Attila nyíregyházi lelkész, orgonaművész egy Bach műveiből összeállított koncerttel szolgál. Délután 16 órától Szécsényben az evangélikus templomban pedig az Értelmi Fogyatékkal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének megsegítésére jótékonysági hangversenyt rendeznek a Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola tanárai és növendékei, a balassagyarmati énekkar közreműködésével.

November 12-én, vasárnap 9 órakor Balassagyarmaton az istentiszteleten dr. Fabiny Tamás, az Északi Egyházkerület püspöke hirdeti az igét. A gyülekezet vezetői egymás között hallgatólagosan megállapodtak abban, hogy az ötszáz éves ünnepet azzal szentelik meg, hogy nem hagyják abba az ünneplést. Miközben szívük zsong a sok örömtől, amelyet a találkozások jelentettek, már a jövő évi előadások és koncertek szervezésén is gondolkodnak. ​

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!