Napi ige: Ne fogadkozz!

Napi ige: Ne fogadkozz!

Share this content.

Szöveg: Seben Glória, sorozatszerkesztő: Galambos Ádám
2021-ben minden héten honlapunkon is közzétesszük az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet vasárnapra írt elmélkedését. Adjon öt percet magának, hogy minden napja barátságosabb és teljesebb legyen!

Ne lopjatok, ne hazudjatok, és csalással senki se károsítsa meg honfitársát! (3Móz 19,11)

Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. (1Pt 3,8–9)

Nem vagyok híve az újévi fogadalmaknak. Tapasztalatom szerint azok a nagyszabású elhatározások, amelyek megvalósítását január elsejére virradóra megfogadjuk, gyakran még a hónap végéig sem tartanak ki. Nem véletlenül óvnak a bibliai bölcsek az elhamarkodott fogadkozásoktól, hiszen hányszor szégyenültünk már meg amiatt, hogy túlbecsültük saját erőnket vagy képességeinket.

Péter apostol azonban nem puszta emberi akaratról és jó szándékról beszél, hanem mindenekelőtt elhívásról. Isten elhívott minket, hogy örökösei legyünk, hogy áldást örököljünk az ő Fia, Jézus Krisztus nevéért. Ha a saját állapotomra, erőmre, képességeimre tekintek, akkor olyan sokszor csak átok, panasz, ítélkezés buggyan ki belőlem. Akkor szívesen letipornék másokat a negatív jogosultság iszapjában fetrengve. Péter azonban figyelmeztet: áldásra szól az elhívásom.
Isten már végrendelkezett, és Jézus örököstársává, testvérévé tett. Nem azért, mert megérdemeltem, hanem mert szeret. Ebből az állapotomból már szabaddá válhatok arra, hogy a békét keressem, hogy empatikusan vegyek részt mások szenvedésében, hogy szívesen álljak az utolsó helyre is, ahol már megelőzött engem az a Jézus, aki megalázta magát. Nem fogadalomtételre hív a mai ige, hanem arra, hogy rácsodálkozzak: örökbe fogadtak.

*

Atyám, köszönöm, hogy örökbe fogadtál engem. Köszönöm, hogy örökösöddé tettél, mert szerettél. Eleveníts meg erőddel, hogy az emberi gonoszságra a te jóságod szerint, az átkokra a tőled kapott áldással tudjak válaszolni. Jézus Krisztus nevében. Ámen.

A 2021-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám
Az Örömüzenet – Lelki útravaló az év minden napjára című kötet a Luther Kiadónál megrendelhető: https://bolt.lutherkiado.hu/kiadvanyok/konyvek/lelkiseg/oromuzenet-detail
Napi ige – Evangélikus Útmutató Facebook oldal itt érhető el: https://www.facebook.com/evangelikus.utmutato
E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalókat. Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldő szolgáltatásunkra a következő címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!