„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön!” – Nagycserkeszi evangelizáció napról napra

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön!” – Nagycserkeszi evangelizáció napról napra

Share this content.

Szöveg és hangfájlok: Garai András (garainyh.hu)
Nyíregyháza – Nagycserkesz – Bozorády Zoltán nyugalmazott esperes, helyettes lelkész meghívására október első hétvégéjén a Nyíregyházához közeli községben Ittzés István nyugalmazott érdi lelkész tartott evangelizációs sorozatot Jézus missziói parancsának háttere (Mt 28,18) alapján.

Az 1992 óta önálló egyházközség honlapján olvasható: „A nagycserkeszi evangélikus gyülekezet gyökerei 1753-ra nyúlnak vissza, amikor Cserkesz-pusztára tót telepesek érkeztek. Ebben az időben alakultak ki a jelenlegi gyülekezet részét képező tanyabokrok is.”

Jelenleg püspöki megbízással Bozorády Zoltán gondozza a gyülekezetet, a tirpák ősök mai unokáit tizenegy hónapja a mai napig. S a sorozatot záró istentisztelet végén, megbízatásuk lejártával feleségével együtt elköszöntek a gyülekezettől.

A négy alkalom kulcsszava: Jézus Krisztus, aki nélkül a világon senki sem üdvözülhet; ezért az egyes igehirdetések témái: a megígért, a testté lett, a jelenvaló és az eljövendő Krisztus. Érdeklődő olvasóink meghallgathatják, letölthetik az evangelizációs sorozatot a tudósító honlapjáról, ahol már elérhető mind a négy igehirdetés. Ezért itt csupán a lényegüket tükröző vezérigéket idézzük gondolatébresztőnek:
Csütörtök: „Ujjongj, örülj, Sion leánya, mert jövök már, és veled fogok lakni – így szól az ÚR.” (Zak 2,14)
Péntek: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét…” (Jn 1,14)
Szombat: [É]s íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Mt 28,20b)
Vasárnap: „Jött valaki az ég felhőin, aki emberfiához hasonló volt…” (Dán 7,13)

A huszonkét éve (1997. november 2-án) felszentelt templomot megtöltötték a helyi és a megyeszékhelyről idezarándokolt evangélikusok.

Ittzés István archív igehirdetései a Hajdú-Szabolcsi Evangélikus Egyházmegye gyűjteményében, itt is elérhetők.

„Isten velünk, viszontlátásra! / Boldog útjain kegyesen, / Hű kezével Ő vezessen; / Isten velünk, viszontlátásra!” 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!