Nem feladatunk, hogy öngyilkosságban segédkezzünk – Walter Kasper és Ralf Meister vitája

Nem feladatunk, hogy öngyilkosságban segédkezzünk – Walter Kasper és Ralf Meister vitája

Share this content.

Forrás: Magyar Kurír, Vigilia
Hannover – Joga van az embernek megölnie magát – nyilatkozta augusztus elején Ralf Meister hannoveri evangélikus püspök. Walter Kasper bíboros szerint azonban az Egyháznak az a feladata, hogy időben észrevegye a nehéz emberi élethelyzeteket, és az élet szószólójaként, védelmezőjeként legyen jelen.

Ralf Meister hannoveri evangélikus püspök augusztus első felében úgy nyilatkozott, hogy „az embernek joga van megölnie magát; a jog kifejezést nem törvényi értelemben veszem, hanem teológiai lehetőségként fogom fel. Ha Isten életet ajándékoz nekem, attól a naptól fogva, amikor a föld lakója leszek, arra is felhatalmaz, hogy alakítsam és formáljam az életemet”.

Walter Kasper bíboros augusztus 24-én ellentétes véleményének adott hangot, úgy fogalmazott a würzburgi Die Tagespost című lapnak, hogy aki az Istentől kapott emberi önmeghatározásra hivatkozva azt feltételezi, az embernek joga van az öngyilkossághoz, alapvető hibát követ el, mivel absztrakt képet alkot az emberi önmeghatározásról, elvonatkoztatva az ember konkrét élethelyzetéről és társas viszonyaitól. Nemcsak az egyén szabadságáról van szó ilyenkor, hanem a többi ember szabadságáról is: „A teljes szabadság csak gondoskodó, az emberi élethez méltó és szeretetteljes közegben lehetséges, ahol az emberi méltóságot nem csak elvként hangoztatják, hanem teljesítőképességétől, alkotóerejétől és életkorától függetlenül minden ember életét értékesnek tartják.” Ezért téves következtetésre jut, aki úgy véli, hogy már semmi értéke nincs az életének, s ezért akár el is vetheti magától.

„Az Egyháznak nem feladata, hogy segítséget nyújtson az öngyilkossághoz, hanem az a dolga, hogy elkísérje útjukon a haldoklókat, akiknek emberhez méltó módon kell végigmenniük földi életük utolsó szakaszán – mondta a bíboros. – Az Egyháznak az a feladata, hogy időben észrevegye a nehéz emberi élethelyzeteket, s mindig az élet szószólójaként, segítőjeként és védelmezőjeként legyen jelen.”

Ralf Meister hannoveri püspök úgy reagált Kasper szavaira, hogy reményei szerint érdemi vita alakulhat ki a haldoklókkal kialakítandó viszonyról. Álláspontja szerint helyes, ha az orvosok a jövőben felírhatnak és beadhatnak majd halált okozó gyógyszereket azoknak, akik szeretnék befejezni az életüket. „Erről majd a törvényhozóknak és az orvosi kamaráknak kell eszmét cserélniük egymással” – fogalmazott, azt viszont károsnak minősítette, ha üzletszerűvé válna az öngyilkosságban nyújtott segítség.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!