Új ökumenikus impulzusokat remél mindenki a katolikus–evangélikus közös reformációi megemlékezéstől

Új ökumenikus impulzusokat remél mindenki a katolikus–evangélikus közös reformációi megemlékezéstől

Share this content.

Forrás: LWI, fordítás, összefoglalás: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Lund – Genf – Történelmi rendezvényre készül a katolikus és az evangélikus egyház a reformáció 499. évfordulóján, 2016. október 31-én Lundban, a csodálatos történelmi háttérrel rendelkező város gyönyörű dómjában.

A globális történelmi esemény lokális történelmet is ír, hiszen Lundban először tartanak olyan istentiszteltet a dómban, amelyen katolikus és evangélikus hívek egyaránt részt fognak venni. Az eseményt körülvevő előkészületek számos gyakorlati kérdése mellett a vezető lelkészek személyes jó érzéseikről is beszámoltak és remélik, hogy a lutheránus és katolikus egyházak kapcsolatában a most létrejövő potenciális nyereségek nem fognak véget érni az esemény után.

„Mindig is álmodtam arról, hogy a különböző egyházi tradíciók alapján álló egyházak kölcsönös tisztelettel találkozhatnak egymással. Ezzel az eseménnyel egy álmom vált valóra” - mondta Johan Tyrberg, aki 2014 óta a lundi egyházkerület evangélikus püspöke. „Már ötszáz éve konfliktusban élünk, de most ennek szeretnénk véget vetni - folytatta Tyrberg. - Az utóbbi ötven évben arról beszélgettünk egymással, hogyan köthetnénk békét. Ebben a szellemben találkoznak most Lundban a katolikus és az evangélikus egyház vezető személyiségei. Fontos lépés ez és a múlttal, valamint a közös további utunkkal kapcsolatos megbékélési folyamat része is ez.”

Johan Lindén atya, az Aquinói Szent Tamás templom vezetője örömmel vette, hogy I. Ferenc pápa a városba jön.

„A közös megemlékezés alkalmat kínál arra, hogy mélyebben megérthessük a reformációt és felfogjuk azt, ami egykor történt és elgondolkodjunk arról, hogy ennek milyen következményei vannak a mi korunkra. Közös bizonyságtételre van szökség, a közös örökségünk miatt” - mondta, majd megállapította, hogy „közös bűnbánatra és megtérésre van szükség és ez a találkozó alkalmat ad majd erre is, sőt arra is, hogy közösen Isten megbocsátó szeretetéért könyörögjünk”. A katolikus pap elmondta, hogy Ferenc pápa sokat tett már eddig is az ökumenikus párbeszédért és más keresztény egyházakkal és felekezetekkel számos kapcsolatot kiépített. Az egység keresése egyben a pápa uralkodásának jelképe is lehetne, hiszen nagyon szívén viseli az ökumené kérdését.

Lena Sjöstrand lelkésznő, a dóm káplánja szintén részt vett az előkészítés folyamatában. Ez a dóm templomterének takarításával kezdődött és a kórusok, az istentiszteleten részt vevő fiatal szolgálattevők feladatainak elpróbálását is magában foglalta. „A liturgia és társadalom összekapcsolásának remek lehetősége ez az alkalom - mondta. - Fantasztikus, hogy a történelemnek ebben az időpontjában a dómban ilyen jelentős esemény fog zajlani. Kemény munka ugyan ennek előkészítése, de egyben nagyszerű alkalom is arra, hogy a béke, a klímaváltozás és a menekültkérdés helyzetében az egyházak szemszögéből megszólítsuk a ma emberét.” Lokális szinten Lena Sjöstrand reméli, hogy az előkészületek és a közös alkalom után elmélyülhetnek majd a kapcsolatok a helyi katolikus és evangélikus közösség tagjai között.

Ezt Lindén is megerősítette, aki szerint havonta kétszer lehetnének esti alkalmak a dómban, valamint az Aquinói Szent Tamás templomban. „Az egység és az ökumené kemény munka. Katolikus hívőként hosszabb időbeli perspektívában gondolkodunk és eszerint cselekszünk. Reménységünk abban van, hogy a jövő generációi le tudják majd aratni azt, amit mi itt elvetünk. Remélem, hogy további impulzusokat, elmélyült értelmezést és több perspektívát fogunk átadni különböző tradícióink számára.”

Tyrberg püspök is ennek a történelmi jelentőségű eseménynek hosszú távú hatásaiban reménykedik: „Ez az első alkalom, hogy Lundban ilyen, illetve hogy egyáltalán a világtörténelemben ilyen történik. Erről minden bizonnyal a jövő nemzedéke a történelem tanulmányai során is olvasni fog. Remélem, hogy a két egyház kapcsolata jobbra fog fordulni és helyi szinten is jobban tudjuk majd megélni az ökumenét.”

Címkék: Lund - katolikus - evangélikus -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!