Dr. Martin Junge LVSZ-főtitkár levelet írt a lutheránus tagegyházaknak a lundi reformációi megemlékezés után

Dr. Martin Junge LVSZ-főtitkár levelet írt a lutheránus tagegyházaknak a lundi reformációi megemlékezés után

Share this content.

Forrás: LWI, fordítás: Balicza Klára
Lund – Genf – Dr. Martin Junge, a Lutheránus Világszövetség (LVSZ) főtitkára az október 31-én Lundban megtartott közös katolikus–evangélikus reformációi megemlékezés után levelet írt a tagegyházak vezetőinek. Írását most szó szerinti fordításban közöljük.

Tisztelt Egyházvezetők, kedves Testvéreim!

Október végén egy történelmi jelentőségű és mély lelki tartalommal bíró eseményen vehettünk részt közösen katolikusok és lutheránusok, amikor a svédországi Lundban és Malmőben együtt emlékeztünk meg a reformációról és együtt imádkoztunk szívünkben hálával, bűnbánattal és elköteleződéssel. A katolikus egyház részéről Ferenc pápa, a Lutheránus Világszövetség részéről pedig Munib Younan püspök – az LVSZ elnöke – valamint jómagam voltunk a házigazdák. Az imaalkalmat követően a malmői sportarénában találkoztunk, ahol közel 10 ezer ember volt tanúja az igazság, béke és megbékélés érdekében végzendő közös munka iránti elköteleződésünk megpecsételésének.

Az emléknap programja és a közös imaalkalom liturgiája a levél végén található linkről letölthető. Jó volna, ha minél többen vennék hasznát ezeknek az anyagoknak helyi szinten is.

A programban fontos szerepet kapott két dokumentum aláírása: A közös állásfoglalást Ferenc pápa és Munib Younan, a jövőbeli együttműködésről szóló Szándéknyilatkozatot pedig Maria Immonen, az LVSZ Világszolgálati Osztályának igazgatója és Michel Roy, a Caritas Internationalis főtitkára látták el kézjegyükkel.

A Közös állásfoglalás arra szólítja fel a gyülekezeteket és egyházi közösségeket, hogy „legyenek bátrak és kreatívak, öröm- és reményteliek annak a nagy kalandnak a folytatásában, amely ránk vár”. Bátorítom a Testvéreket, hogy olvassák el az állásfoglalást, osszák meg egyházuk tagjaival és tegyenek eleget ennek a felszólításnak.

A Közös Megemlékezés célja az volt, hogy teret adjon mindannak, amit az evangélikusok és katolikusok helyi szinten a megemlékezés mottójának – A szembenállástól a közösségig – Együtt a reménységben – jegyében konkrét tettek formájában megélnek. Kérjük is, hogy számoljanak be gyülekezeti terveikről, hogy hírül adhassuk ezeket a reménykeltő történeteket a lutheránus közösség többi tagja számára.

A közös imaalkalmat a svéd televízió csakúgy, mint 86 más külföldi televíziócsatorna közvetítette. Az élő közvetítést közel harmincezerszer töltötték le, főként az imaalkalom és az arénabeli esemény megtekintésére összegyűlt csoportok. Azok számára, akik lemaradtak erről a közvetítésről, a felvétel továbbra is elérhető az alább megadott linken.

Az elkövetkező hetekben további anyagokat is rendelkezésre bocsátunk majd a Közös Megemlékezéssel kapcsolatban. Mindez megerősít bennünket elhatározásunkban, hogy a reformációs évfordulót az ökumené szellemében üljük meg.

Több az, ami összeköt, mint ami elválaszt bennünket. Itt az idő, hogy magunk mögött hagyjuk a szembenállást és megragadjuk a közös jövőt, amelyre Isten az Ő egyházát elhívta.

Testvéri köszöntéssel Jézus Krisztusban, a mi Urunkban és Megváltónkban:

Dr. Martin Junge, LVSZ-főtitkár

 

A Közös Megemlékezés programja:

https://static1.squarespace.com/static/56fb84fc4d088ebedd92cb93/t/58173cd15016e1b9d2ecc773/1477917915076/Lund+2016+program.pdf

Az imaalkalmon elhangzott imádságok:

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/joint_commemoration_mj_sermon_final_en.pdf

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/joint_commemoration_pf_sermon_final_en.pdf

A „Közös állásfoglalás”:

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/joint_commemoration_joint_statement_final_en.pdf

Az LVSZ Világszolgálati Osztálya és a Caritas Internationalis szándéknyilatkozata:

https://www.lutheranworld.org/sites/default/files/2015/declaration_of_intent_caritas_internationalis_and_lwf_en.pdf

Közös imaalkalom felvételről:

https://www.youtube.com/watch?v=plkK6zNHP_0

„Együtt a reménységben” (Malmö) felvételről:

https://www.svenskakyrkan.se/hope2016/live

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!