Húszéves a dunaújvárosi evangélikus templom

Húszéves a dunaújvárosi evangélikus templom

Share this content.

Szöveg: Stermeczki András
A cím olvasatán nem tudom mennyien olvasnak tovább, hiszen ennél unalmasabb és közhelyesebb megszólítás aligha lehet, de ez a tény bennünket, itt élő evangélikusokat nagy büszkeséggel tölt el. 1996 pünkösdjén, húsz évvel ezelőtt szentelték fel a néhai szocialista város első templomát, Reisch György lelkész szolgálata idején, dr. Harmati Béla püspök és Káposzta Lajos esperes közreműködésével. Az Isten háza Nagy Tamás Ybl-díjas építész nagyszerű és méltán világhírű alkotása.

Azóta eltelt 20 év, és az iroda ablakából is jól látszik, hogy mennyi minden változott. Az elültetett fák és bokrok szervesen birtokba vették az udvart és kicsit a templomot is. Ugyanakkor, ha a közben megépült kolumbáriumban szemlélődünk, akkor a növekedés árnyéka észrevehető, hiszen elköltözött közülünk egy olyan templomos generáció, amelynek hiányát azóta sem tudjuk pótolni. Pedig a templom épületegyüttese csodálatos. Egy igazi erős vár. Jó ide betérni, bármikor birtokba venni, benne igét hallgatni, beszélgetni, énekelni, elmélkedni. Érezni a falak rejtekében Isten oltalmazó szeretetét. Luther Márton számára is egy várban találtak biztonságos menedéket a birodalmi gyűlést követően, 1521-ben, melyhez többek között épp idén zarándokolt gyülekezetünk. Wartburgi kolostorszobájának kicsi ablaka egy udvarra néz. A mi templomunknak is van egy ilyen védett, intimitást és oltalmat adó belső kertje. Ott lehet focizni és kemencében kenyeret sütni, falat mászni és körbe ülni. Olyan kört alkotni, amely a végtelent és a kezdetet egyaránt jól mutatja. Erre a teológiai, vagy ha úgy tetszik filozófiai alapra formálódott az egész épületegyüttes. Ha az alaprajzát nézzük, akkor tojásdad alakot formál a templom, a parókia, a jurtaház és a kerítés, melynek szerves anyaga a kiégetett klinkertégla. A tojás belsejében található kis jurtaház az ifjúságé. Ebben a kis „csírában” ha élet van, akkor az egész tojásnak, az egész gyülekezetnek van jövője. Gyönyörű jelkép ez!

Nyilván a tojás körül is található egy kert, hiszen ilyen grundot nem jegyez a földhivatal. Éppen ezért a telekhatáron sövény szalad, mely fákkal szabdalt. Ezek a növények a 20 év alatt annyira megnőttek, hogy a templom olykor már nehezen észrevehető. Ám ez nem zavaró, hiszen az építész is szerves egészként álmodta meg művét. A zöld kerítésen belépve, de még a várfalon kívül állva tárul elénk az épületegyüttes első igazán karakteres arculata. A főhajó - mely a belső térben egy egészet alkot - oromfallal zárul, ami meghatározza a templom architektúráját. Bár a torony a legmagasabb az épületen, mégis inkább a homlokzat végpontjától vezeti a szemünket egy spirál vonalban az ég felől a földre. A hajó gerince ívesen hajlik az oltár felé lefelé – akár egy felfordított csónak gerince –, és a végén visszafordul a főhajó párkányán. Ez a vonal egészen a parókia széléig szalad, mely ott ismét kanyart vesz és a vápán siet vissza, hogy aztán ismét megforduljon és a „mellékhajó” ereszcsatornáján immáron az egész épületet megrajzolja ez az ív. Ám a légies firka itt még nem ér véget, hiszen a mellvéd falán forgolódik, majd a talajszintet elérve a kolumbárium támfalán folytatódik és a szem elől már rejtett föld alatti rámpán fejezi be rajzát. És ez csak egy részlet a szakrális épületegyüttes misztikájából. Immáron kellő kíváncsisággal közelítjük meg a bejáratot a rámpán. A templom és a parókia között gyalogosnyi rés nyílik a téglafalon, hogy a pallóból ácsolt rácsos kapu kinyíljon és a folyosón keresztül beléphessünk a „belső várba”. Ha ehhez napsütötte időben van szerencsénk, akkor egy igazi mediterrán udvar látványa tárul elénk. A mészkő burkolaton állva körbevesz bennünket a vörösen izzó téglafalazat, amely délen két m-ként, gyámpillérekkel megerősített, résekkel áttört várfalból (gyilokjáratból), azaz kerítésből áll, északon pedig fölöttünk tornyosul a homlokzat páratlan látványa. Jobbról a parókia belső homlokzata, balról a jurta ház köríves fala áll. Még mielőtt belépnénk a templomba, érdemes az erődtemplomokról és a magyar evangélikus templomépítészetről szólni. Ha ezt a három fogalmat szeretnénk ötvözni, akkor a dunaújvárosi evangélikus templom példaértékű. Ami köthető a magyar evangélikus templomépítészethez, az itt megtalálható.

A 13. századtól a 15. századig Erdély déli részén a szász evangélikusság számos templomot épített. Ezek egy része eleve erős várként, erődtemplomnak épült, de nagyobb részét a 15. században erősítettek meg falakkal – van, hogy három fal is kőrbe veszi a templomot –, melyek a török vész ellen készültek. A falakat kettős céllal tervezték. Egyfelől kívülről védőpajzsként állt, másfelől a belső oldalán fedett fülkéket helyeztek el, ahol egy-egy család és jószágaik számára volt ideiglenes lakás. A templom épületegyüttese így egyben szakrális és fizikai oltalommal is szolgált. Ma ennek jelentősége – reméljük – csak az utóbbi esetben áll, bár mintha a történelmi idők 500 év után ismételnék magukat. Bő kétszáz évvel később II. József német-római császár, magyar és cseh király 1781 október végén kiadott türelmi rendeletének köszönhetően, az ellenreformációt követően, a protestánsok építhettek templomot a következő kritériumokkal: Ahol legalább száz, nem katolikus család élt, ott azok saját költségükön létesíthettek, illetve fenntarthattak helyi gyülekezeteket, sőt – torony és harang nélkül, nem közútról nyíló bejárattal – templomokat is építhettek.” Ilyen artikuláris gyülekezetek és templomok épültek Nyugat Dunántúlon, mint pl.: Celldömölk, Nemeskér, Nemescsó és Vadosfa. Ám a legjellemzőbb vártemplom jellegű és torony nélküli épületegyütteseink Kőszegen és Győrben találhatóak, de a Deák téri templomunkra is jellemző ez. Azonban nem minden településen voltak adva ezek a lehetőségek. Adott esetben a falu legnagyobb fedett közösségi tere a csűr volt. Gyakran tartottak ezekben evangélikus istentiszteleteket. Annak ellenére, hogy ezek az épületek nem templomnak épültek, de az oda betérők imádsága és dicsérete mégis megszentelte a helyet. Nagy Tamás építész nem véletlen tette fel előadásaiban a kérdést: CSŰRTEMPLOM VAGY KATEDRÁLIS? A dunaújvárosi evangélikus templom homlokzata sem nyílik utcafrontra, tornya nem a bejárat felett magasodik, az épület architektúrája nem hivalkodó, hanem inkább szervesen és szerényen követi a táj adottságát, a domborzat ívét. Ez is jellemzője volt a kor evangélikus magyar templomépítészetének. Ha a dunaújvárosi templomunk homlokzatára pillantunk, akkor ez a „csűrtemplom” jelleg is látszik. A keskenyen felsliccel nyílások, a homlokzat tagolása, a lőrésszerű kávákkal bélelt ablakok, a templomhajó egyszerű és homogén vonalvezetése, a nyitott, ragasztott faszerkezetű fedélszék, a díszítésektől mentes falak és a csarnokszerű tér mind erre a protestáns jellegre utal, amint a kapu feletti szemöldökfára vésett és összetéveszthetetlen felitat is ezt üzeni: ERŐS VÁR A MI ISTENÜNK! Ezt követően léphetünk be a templomba, ha a míves bronzból készült hal formájú kilincset lenyomtuk, a vékony tokosztókkal tagolt kétszárnyú templomajtón.

Most a szélfogóban állunk. Szemben a bejárati ajtó méreteivel megegyező ajtószárnyak állnak, melyeket bár ki kell még nyitni, de a szemnek már nem jelentenek akadályt, hiszen teli üvegportálján keresztül világosan pompázik a semmihez sem hasonlítható templomtér. A szélfogó borovi fenyő burkolatának melegségével még pillanatnyi megállásra kényszerít, hogy részben az iratterjesztés, és az aktuális hirdetés ki-be jövet megtekinthető legyen, ugyanakkor az innen jobbra-balra nyíló, hasonlóan tagolt ajtók kék üvegein keresztül hívogató sejtelmes fény további kíváncsisággal töltse el a betérőt. Ám a látvány most nem engedi, hogy ne egyenesen induljon az ember tovább. A templomtérbe térve az első, ami hatalmába keríti a csodálkozót, az a világosság. A felülről áradó fényesség szinte felemel. Bár szemmagasságban nem található nyílás, mégis úgy érezni, mintha a szabad ég alatt állnánk. A következő érzés a melegség. A templom tervezésénél elsődleges volt a szerves, természetes anyagok használata. Így a fa, az égetett agyag (tégla), a kő és negyedik elemként a fény a meghatározó. Ezek harmóniája, színük és formájuk egyaránt otthonossá teszik a teret. A látványt tovább fokozza a templomtér belső burkolatának praktikusan és játékosan kialakított formája, mely elsőre meghökkentő. A klinkertéglákat 45 fokban kiforgatták, így egy csipkézett csodás falfelületet kaptak, amely gyönyörűen van keretezve ugyanezzel a téglával futó sorokban rakva. Ám itt nem a látvány volt az elsődleges szempont, melyről később írok. A két oszlopban és 9-9 sorban elhelyezett tölgyfa padok között az oltártérig lehet menni. Itt ismét megállít a látvány. Azt érezni, hogy valami misztifikálja az oltárteret. Talán a lépcsőnyi szintkülönbség, talán az oltárteret a templomtértől elválasztó légies korlát? Nem.

Még szemmel nem látható, de az oltártér két oldalán, egy-egy a térdmagasságból a párkányig nyúló ablak található. Az ezeken jobbról és balról beáradó fény misztifikálja a teret. Egy fényfüggönyt libbent a templomtér és az oltártér közé, amely szervesen de átjárhatóan választja ketté őket, amint a szent és a profán, a hétköznapi és az ünnepi is összetartozik, együtt van, de mégis különböző. Perc áhítat után a kíváncsi ember mégis felléphet az oltárhoz, amely tágas és világos. A padok anyagával egyező úrasztala, a szószék, az ambó és a keresztelő medence Suba Mihály asztalos mesteri alkotása. Ezek mind pillanat alatt eltolhatók, hogy így egy nagy, egybefüggő teret kapjunk, pl. zenekarok vagy kórusok számára. A fehér, fröcskölt vakolatú oltártér apszisának tengelyében korpusz nélküli tölgyfakereszt van a falon, amely felett egy az ég felé nyíló ablak hirdeti, hogy Ő testben nincs itt, hiszen feltámadt már.

Megfordulunk és elénk tárul az egész templom, amely arányos és léptékhelyes. Nagyobb a tér, mint mikor bejöttünk, hiszen az előtér feletti karzat képe csak most látszik először. A karzat felett a legmagasabb a belső tér, mintegy 12 m, amely tiszta üvegfelület, csűrhöz hasonló térosztású keskeny ablakelemekkel. A karzat szintén tágas, parkettáján itt is elfér kórus és zenekar egyaránt. Itt található az egymanuálos orgona, mely istentiszteleti szolgálatra kiváló és kedves hangszer. A karzatról lépcső vezet le, amely ajtóval van elválasztva, így zavartalan a közlekedés. A karzat szintjéről nyílik az ifjúsági klubszoba, melynek tetőtere alatt könyvtár, számítógépterem, biliárd, csocsó, kényelmes fotel kismamáknak és az istentisztelet alatti kihangosítás található. A templom két oldalhajója külön belső egység. Keleten vannak a vizesblokkok folyosóval, melyek a templomtérből kis ajtón is megközelíthetők és az iroda. Utóbbiból, tengelyesen szimmetrikusan a sekrestyével, közvetlen az oltártérbe lehet belépni. Nyugaton található a gyülekezeti terem a boltöves gyámpillérek és nyitott fedélszék alatt. Ennek mobil válaszfala a templomtér felöli oldalon egy fenyőfa harmonika ajtó. Ezeket ritkán, de használjuk.

A tér kiválóan alkalmas szeretetvendégségek, játszóházak, festmény és egyéb kiállítások, előadások rendezésére. Innen ugyanis könnyen megközelíthető a teakonyha és a vizesblokkok úgy, hogy a templomteret a sejtelmes kék fényt árasztó oldalajtókon és az előtéren keresztül elkerüljük. Ha a lépcsőházban lefelé indulunk, akkor két vendégszobára bukkanunk az alagsorban. Innen is ki lehet lépni a felszínre, de mélyebben, mint a belső udvar szintje. Itt üde aranyhalastó, játszótér és mini kalandpark található. Erről a szintről közelíthető meg az épületegyüttes kolumbáriuma is. A külső udvaron a másik irányban található a város Trianon Emlékműve országzászlóval. Minden év június 4-én megemlékezünk. Végül megérkeztünk az épületegyüttes másik főbejáratához, ahol egy márványtábla emlékezetet bennünket arra, hogy a templom 2012-ben építészeti nívódíjat kapott. Nem véletlenül.

Nagy Tamás építész alkotása ugyanis elsősorban használati eszköz. Ezt a díjat azok az épületek kaphatják, melyek minimum 5 éve állnak és betöltik rendeltetésüket. A tervező minden térnek, minden épületlemnek, minden falnak és nyílásnak valós szerepet szánt. Arra valók, hogy használják. Ez a pragmatikus gondolkodás érezhető az épületen. Mindennek elsősorban feladata és használati értéke van. Egyetlen öncélú díszítőelem sincs a templomon, mégis pompázatos az egész. Ezt leginkább a csipkés, cikkcakkban rakott templomi burkolat mutatja. Már a tervezéskor igényként fogalmazódott meg, hogy a templomtér miért ne lenne alkalmas koncertek rendezésére, hiszen igen jó kapcsolat van a gyülekezet és a helyi Sándor Frigyes Zeneiskola között. Ezért elsősorban akusztikai szerepe van a burkolatnak, amely az évi tucatnyi koncert alkalmával jelesül szolgál. A téralakítás és térkapcsolatok, az anyagválasztás és a forma, statikai tartószerkezetek és a korszerű igények mind a funkcióról szólnak. Ugyanakkor Nagy Tamás ezt olyan zseniális módon tervezte meg, hogy ezek összessége és harmóniája művészi szépséggel, építészeti mesterművel párosul. A gyülekezet, amely 20 éve használja épületét, benne templomát, ezt csak megerősíteni tudja. A reformáció 500. évében ez a templom nem csupán testi-lelki erős vár, biztos menedék a nyomorúság idején, hanem a Lutheri teológia jeles manifesztációja, melynek dicsőségét a feltámadt Krisztuson keresztül egyedül a Teremtőre irányítja, úgy, hogy közben az élő gyülekezet örömmel szervezheti akár egyszerre is alkalmait, ahol Isten örömteli országát lehet építeni.

A szerző építőmérnök-lelkész.

 

Címkék: Dunaújváros - templom -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!