Támogassák a Kántorképző Intézetet!

Támogassák a Kántorképző Intézetet!

Share this content.

Cantate vasárnap hagyományosan az egyházzene jelentőségére emlékeztető ünnepünk, amikor két örömhír erősíti fel énekünket: a húsvéti feltámadás és a Szentlélek ígéretének öröme. Szöveg: Bence Gábor

Jobb nektek, ha én elmegyek; mert ha nem megyek el, a Pártfogó nem jön el hozzátok, ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok.” (Jn 6,7)

Sok éve már nem „kötelező offertórium” egyházunkban a Cantate vasárnapi gyűjtés, mégis az elmúlt évig számottevő segítséget kaptunk munkánkhoz a gyülekezetektől és az egyházmegyéktől. Tavaly sajnos ez minimálisra csökkent, s költségvetésünket alig-alig tudtuk megőrizni a veszteségességtől.

Ezért kérjük, támogassák a kántorképzőt! Gondolják végig, hogy a sokat emlegetett pénzszűke ellenére mivel tudnának segíteni.

A pénzadományokon túl kertrendezés, asztalos- és kőművesmunka, terményadomány, néhány stílusos szekrény, kerti pad: mind-mind segítheti munkánkat.

És ugyanígy kérjük: küldjék, támogassák a fiatalokat, hogy a lelket építő egyházzene világában megmerítkezve saját gyülekezetük szolgatársaivá is váljanak. Mert valljuk: a Kántorképző Intézet nem csupán egyházzenészeket képez. Itt válnak a diákok elkötelezett gyülekezeti taggá is.

Jó megtapasztalni, hogy gyakran előre nem várt helyről kapunk segítséget. Így tudtuk megújítani az épület tetőterét, így kaptunk adományból ágyakat és matracokat. Öröm, amikor egy-egy testvérünk szakmunkáját ajánlja fel, s nagy segítség, amikor ételalapanyagot kapunk.

Idén bővítési munkákba kezdhetünk: a Mandák villa középső szintjén megszüntetjük a tömegszállásos fiúszobákat, és egy szomszédos ingatlan megvásárlásával gyarapítjuk az alapterületünket. Az ingatlanvásárlásra és a legfontosabb átalakításokra reményünk szerint Bajorországból kapunk segítséget, de a bútorok cseréjét saját erőnkből kell megvalósítanunk (szekrények, székek, asztalok, ill. ipari mosogatógép).

Télen ismét néhány hónapot tölthettem Finnországban, ahol a miénkhez hasonló nagy küzdelem folyik azért, hogy a kisebb gyülekezetek ne lehetetlenedjenek el, s ne kelljen az összevonások gyülekezetromboló zsákutcájába jutniuk. Azt tapasztaltam, hogy a gyakran hangoztatott állítás – ahol erős a gyülekezet, ott eleven az istentiszteleti élet is – talán fordított sorrendben igaz: ahol eleven az istentiszteleti élet, ott lesz erős gyülekezet. És az istentiszteleti élet komolyságát éppen a kántorok tudják megerősíteni kitartó szolgálatukkal. Sok finn gyülekezetben a lelkészek öt-tízévente cserélődnek, de a kántorok helyükön maradva biztosítják a folyamatosságot. S mihelyst a lelkész mellett kántor (és diakonissza) is tevékenykedik, azonnal közösségivé válik az istentisztelet. A zenei munkába bevont gyülekezeti tagok szoktak a leghűségesebben másban is segíteni, és azok a fiatalok, akik egy-egy kántorképző tanfolyamon megismerik a liturgia jelentőségét, saját templomukba is rendszeresen eljárnak majd.

Áldott pünkösdi készülődést kívánok!

Erős vár a mi Istenünk!

Bence Gábor, a Kántorképző Intézet vezetője

Tájékoztatásul közöljük az idei nyári tanfolyamok és a továbbképző tanfolyam időpontját, valamint néhány főbb adatot tevékenységünkről.

Három 17 napos tanfolyam tábori jelleggel

1. tanfolyam: június 20. – július 6. (Bence Gábor)

2. tanfolyam: július 11–27. (Németh Sándor)

3. tanfolyam: július 30. – augusztus 15. (Kertész Botond)

Részvételi díj: 38.000 Ft

Továbbképző tanfolyam (és ökumenikus orgonakurzusok): augusztus 21–24. (Ecsedi Zsuzsa)

Részvételi díj: 8.000 Ft

A Kántorképző Intézet legfontosabb munkaformái

Nyári tanfolyamok – 3x17 nap tábori jelleggel.

Téli tanfolyam – húsz hétvége az iskolaévben, bejárásos; itt kapják a különböző szintű végzettségeiket a hallgatók.

Továbbképző tanfolyam – ötnapos nyári bentlakásos kurzus és konferencia már szolgáló kántoraink képzésére.

Mandák kórus – az intézet növendékeinek öntevékeny kórusa, akik rendszeresen szolgálnak a szórványgyülekezetekben magas szintű kórusmuzsikával. Havonta tartanak próbahétvéget az intézetben.

Egyházzenei tájékoztató és kutató tevékenység – A kántorképző munkatársai alkotják a Magyarországi Evangélikus Egyház Egyházzenei Intézetét, akik minden egyházzenei feladatot igyekeznek figyelemmel kísérni és segíteni. Folyamatos internetes tanácsadást biztosítanak a kántoroknak, kiadványokat szerkesztenek, himnológiai kutatómunkát végeznek, honlapot tartanak fenn gazdag zenei tartalommal, kiszolgálják az Egyházzenei Bizottságot is zenei és titkári munkával.

Mindössze öt alkalmazottja van az intézetnek: igazgató (félállásban) dr. Bence Gábor, tudományos munkatárs (félállásban) dr. Ecsedi Zsuzsa, titkár Pócs Miklós, gondnok Sohan László, szakács Kurucz Pálné.

Az önkéntes munkatársi gárda – végzett egyházzenészek, okleveles kántorok, Fóthoz kötődő felnőtt fiatalok – teszi lehetővé a tanfolyamok megtartását, a Mandák kórus tevékenységét (vezetője dr. Balás István) és a folyamatos működést. Munkánkat az intézet igazgatótanácsa segíti; az igazgatótanács elnöke, dr. Kinczler Zsuzsanna személyével biztosítja a kapcsolatot a EHE kántor szakja felé.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!