A kapcsolataink is töredezettek, nem csak az ökumené

A kapcsolataink is töredezettek, nem csak az ökumené

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Liszka Viktor
Amikor felekezeti különbözőségeinkről beszélünk, azt kell mondanunk, hogy túl a teológiai problémákon az alapvetően sérült istenkapcsolatunk, és ebből következően sérült emberi kapcsolataink is okai az egység hiányának. Azt kellene tennünk, amit Bárák tesz, amikor azt mondja Debórának, a prófétanőnek, hogy elindulok megoldani a problémát, elmegyek oda, ahova Isten küld engem, de csak akkor, ha te is velem tartasz. Bárák meg tudta ugrani azt a lécet, azt az akadályt, hogy Debóra egy nő, és abban, hogy ez a nő vele tart, meglátta azt az egységet, amely mögé Isten is odaáll, és garantált a győzelem. Liszka Viktor Gábor igehirdetése az ökumenikus imahétre.

Izráel fiai Éhúd halála után ismét azt tették, amit rossznak lát az ÚR. Ezért odaadta őket az ÚR Jábínnak, Kánaán királyának a kezébe, aki Hácórban uralkodott. Hadseregparancsnoka Sisera volt, aki Haróset-Gójimban lakott. Ekkor segítségért kiáltottak Izráel fiai az ÚRhoz, mert Jábínnak kilencszáz vas harci kocsija volt, és húsz esztendeig keményen sanyargatta Izráel fiait. Abban az időben Debóra prófétanő, Lappídót felesége volt a bíró Izráelben. Debóra pálmája alatt szokott tartózkodni Rámá és Bétel között, az Efraim-hegyvidéken, ide jártak fel hozzá Izráel fiai, hogy ítéletet hozzon. Elküldött Bárákért, Abínóam fiáért, és elhívatta Kedes-Naftáliból. Azt mondta neki: Ezt parancsolja az ÚR, Izráel Istene: Menj, vonulj a Tábór hegyére, végy magad mellé tízezer embert Naftáli fiai és Zebulón fiai közül! Én pedig ellened vezetem a Kísón patakjához Siserát, Jábín hadseregparancsnokát, harci kocsijaival és hatalmas seregével, de a kezedbe adom őt! Bárák azonban ezt mondta neki: Ha velem jössz, elmegyek, de ha nem jössz velem, én se megyek. Debóra azt felelte: Szívesen elmegyek veled, de akkor nem a tiéd lesz a dicsőség azon az úton, amelyen elindulsz, mert asszony kezére adja az ÚR Siserát. Azzal fölkelt Debóra, és elment Bárákkal Kedes felé. (Bír 4,1-9)

Isten igéjéről szólva először is el kell mondanom, hogy miért pont a Bírák könyvének egy szakaszát választottam ma estére. Azért, mert egy nőről van benne szó. És ha az ökumenéről, az egységről akarunk beszélni, akkor először is meg kell keresnünk az okait annak, hogy ez az egység mitől és miért ilyen töredezett, hiányos, repedésekkel teli.

Ezen a héten nagyra becsült lelkésztársaim sokféle irányból és módon fogalmazták meg ennek az egységnek a hiányát, és mindehhez szeretnék hozzátenni magam is egy szempontot, egy olyan szempontot, ami egyszerre vádol bennünket, de ugyanakkor kicsit talán fölmentés is. És ennek a vádló mentésnek, vagy mentő vádnak a középpontjában egy olyan igeszakasz áll, amely egy nő köré épül fel.

Ismerve az Ószövetséget, illetve olvasva az akkori zsidó nép társadalmi viszonyait elég pontosan kitapintható, hogy az a világ egy férfiközpontú rendszer volt, egy nő számára a legjobb helyzet is csak egy elismert, fontos férfi feleségeként jöhetett létre a családi tűzhely melegének fönntartása révén. Arról, hogy egy nő bármilyen szinten is kivegye részét a komoly döntések meghozatalában, szó sem lehetett.

Mózes már meghalt, Józsué elfoglalta az Ígéret földjét, és fölosztotta a héber törzsek között. Király nincs, központi hatalom nincs, a törzsek maguknak élnek, héberesen szólva mindenki magának csinál szombatot. Ez egyfajta ősdemokrácia képét ölti, amikor Izráel törzsei csak abban az esetben egyesülnek, ha nagy külső veszély fenyeget, de akkor egy-egy bíra vezetése alatt összefognak, és ha elmúlt a baj, akkor minden visszazökken a rendes kerékvágásba.

Tovább a KötőSzó blogra.

Címkék: ökumenikus imahét -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!