Hangolódó #25 | Gyógyulj!

Hangolódó #25 | Gyógyulj!

Share this content.

Forrás: kotoszo.blog.hu, szöveg: Nagy Szabolcs
Szombat este van. Eszedbe jut, hogy holnap reggel templomba kellene menned, de nincs kedved hozzá. Nyűgösnek és hasztalannak érzed, keresed a kifogásokat és szomorúan veszed tudomásul: rutinná vált az istentiszteletre járás. Ha ehhez hasonló gondokkal küzdesz, új rovatunkat neked találtuk ki. A Hangolódó-sorozat utazásra hív, melyben különböző zenei útvonalakon gondolkodunk Isten és ember viszonyáról. Néha személyes hangvételben, néha nagyon is közérthetően, de mindenképpen a vasárnapi események felé tekintve. Mai válogatásunkat a vasárnapi textus alapján a gyógyulás reményében készítettük.

Jézus meggyógyít egy leprást

Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte őt, és íme, odament egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom. Tisztulj meg! És azonnal megtisztult a leprától. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes rendelt el, bizonyságul nekik.

Jézus meggyógyítja a kapernaumi százados szolgáját

Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte őt: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Ő így szólt hozzá: Elmegyek, és meggyógyítom. De a százados ezt felelte: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, nekem is vannak alárendelt katonáim. És ha azt mondom az egyiknek: Menj el! – akkor elmegy, és a másiknak: Gyere ide! – akkor idejön, vagy ha szólok a szolgámnak: Tedd meg ezt! – akkor megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt az őt követőkhöz: Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben. De mondom nektek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában; akik pedig a mennyek országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. (Mt 8,1-13)

Pár napja már elkészítettem a mai válogatást és kigondoltam a mai Hangolódónak a szövegét. Tudtam, hogy az ökumenikus imahétről és Jeff Buckley Grace című számáról szeretnék írni. Éreztetni akartam, hogy az ökumenikus imahét a sebekről és azoknak a gyógyulásáról, míg a Grace az isteni kegyelemnek – annak az érzésnek, hogy valaki szeret – gyógyító és átformáló szerepéről szól.

De ez most nem megy. A ma reggeli buszbaleset felülírta az elképzeléseimet.

A válogatásban van egy szám, ami viszont nagyon fontos. Regina Spektor a LaughingWith-ben arról énekel, hogy mikor lehet Istenen nevetni és mikor nem. Bár próbál érveket hozni, hogy mikor vicces Isten ebben a világban, mégis ezek eltörpülnek amellett, amikor nem. Senki sem nevet azon, mikor pár rutinvizsgálat után valakit felhív az orvos, hogy közölje a rossz eredményt, vagy mikor a rendőrök kopogtatnak az ajtón, hogy rossz hírt közöljenek. Senki se nevet, amikor az ember az utolsó emléke egy gyűlölettel teli szempár, vagy amikor már késő van és a kamasz gyermek még nem érkezett haza a buliból, vagy a sítáborból.

Senki se nevet ilyenkor.

Isten mégsem egy távoli létező, akihez csak akkor fordulunk, mikor történik valami. Nem arról szól a Vele való kapcsolatunk, hogy mikor Ő tesz valamit, mi arra reagálunk és nem is arról, hogy mikor történik valami a világban, hozzá fordulunk a kérdéseinkkel, válaszainkkal. Isten mindvégig velünk akar lenni. Ő az, aki a boldogságban velünk akar nevetni és aki a szenvedésben velünk akar sírni. Ő az, aki betegség idején odalép hozzánk, mert segíteni, gyógyítani akar. Isten és ember kapcsolata abból a szeretetből fakad, hogy Ő velünk akar lenni.

Hiszem, hogy most is itt akar lenni valahol, még ha nem is mindig látom.

Tovább a KötőSzó blogra.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!