Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2018. 08. 19.


Huba, valamint Bernát, Lajos, Marián napja.

Az Úr elküldött [engem, hogy]… hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállásának napját. (Ézs 61,1–2)

Pál írja: Munkatársai vagyunk örömötöknek. (2Kor 1,24)

Szentháromság ünnepe után 12. vasárnap

Olvasmányok: Mk 7,31–37 és ApCsel 9,1–9(10–20)

Lekció: Mk 7,31–37
Ézs 29,17–24

Igehirdetési ige: Róm 11,25–32

 

Lelki útravaló a mai napra

Augusztus 19.Jeruzsálem! Jeruzsálem! Ki megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akik tehozzád küldettek! Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti kis csirkéit szárnya alá - és te nem akartad!
Lukács 13,34


Uram!
Ha a tenger viharának csöndet parancsoltál - engedelmeskedett neked. Egy szóval megfeddetted a gonosz lelket és az - áldozatát elhagyva - elkotródott. Kérő szavad nyomán megsokasodott a kenyér. Szótlanul teljesítette parancsodat a halál is. Mert mindent hatalmad alá vetett mennyei Atyád.
Szereteted mennyei erejével csak az ellenszegülő emberi akarat szállhatott szembe. Érthetetlenül és sokszor szembe is szegült. A Golgotán szinte a diadal erejével támadt ellened.

Uram!
Szeretném ebből a tényből megérteni, amit a lelkembe akarsz írni. Mindenekelőtt: szereteted nem zsarnok. Olyan végtelen tiszta szeretet, hogy még a megaláztatást is elviseli. Aztán: ellenkező, a bűn szolgaságában járó gőgös akaratom nem gátolhat meg téged abban, hogy más ember, más város, más nép életében elvégezzed üdvözítő szerelmed csodáit. Ezt a tényt máig is látom. És végül: az én lázongó akaratom egyet érhet el: önmagamra zúdíthat átkot.
Szereld le - Uram - ezt az ellenkezésemet, és vonj szereteted védelmének melengető szárnya alá. Ne engedj bűnöm átka alatt megkeményednem, hanem segítsd teljesedésre szívem vágyát, mely feléd vonz.

 

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk Ordass Lajos: Útravaló című kötetéből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran