Napi ige

Előző nap   -   Következő nap

Adott nap kiválasztása:

2019. 10. 19.


Nándor, valamint Frida, Friderika, Izsák, Pál, Péter napja.

Ne engedd, Uram, hogy erőszakoskodjanak az emberek! (Zsolt 9,20)

Jézus így imádkozott: Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. (Jn 17,15)

Olvasmányok: Mt 14,22–33 és Mt 23,29–39

 

Lelki útravaló a mai napra

Jézus főpapi imádságában olvashatjuk a mai újszövetségi igét. Egy különleges imádságban, melynek középső részében a tanítványaiért könyörög. Talán furcsa, hogy miért nem a világért, miért csak a tanítványokért? Jézus azonban nem a világ ellenében, hanem éppen a világ érdekében könyörög az övéiért. Olyan kevesen vannak a tanítványok, és Jézusnak terve van velük, hiszen őket küldi, hogy legyenek hordozói, és tegyenek tanítvánnyá minden népet. Vigyék az emberek közé a szeretetet, a megbocsátást, azt a békességet, melyet csak ő adhat. Tőlük várja, hogy megváltozott életükön keresztül legyen másokat is útbaigazító valóság az ő világossága.

Engedjük-e, hogy megújítsa az életünket, hogy világosságává és áldássá tegyen? Éppen a körülöttünk élők, a világ számára. Mert ennek a világnak szüksége van olyan emberekre, akik egészen komolyan veszik az Isten szavát és a krisztusi életet!

A hívő ember nem zárkózhat el a világtól, nem vonulhat ki belőle, de nem is simulhat bele, kritikátlanul belevegyülve mindenbe. Nem mosódhat el magatartásában Isten országa és a világ között. Ennek a világnak szüksége van az egyházra, a hívő emberekre éppúgy, mint az emberi szervezetnek a sóra! Ennek a világnak feltétlenül kell az, ami „nem e világból való”. Az, amit Jézus mond: benne lenni a világban, de a világban lévő gonosztól mentesen. Nem e világból való lelkülettel, erőkkel, de egészen benne a világban.

Köszönjük, Urunk, hogy a Te bűnbocsátó szereteted jó hírét vihetjük ebbe a világba! Tudjuk, hogy nincs más szíveket formáló erő, mint a tiszta, megalkuvás nélküli evangélium, a rólad szóló bizonyságtétel! Beléd kapaszkodunk, hadd lélegezzük be imádságunkban örök országod levegőjét, hogy körülöttünk a világban is az a békesség alakuljon ki, amely csak Tőled jöhet, és minél többen megérezzék szereteted jó illatát rajtunk! Ámen.


Kondor Péter


A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

A 2019-es lelki útravaló a Gyülekezeti és Missziói Osztály szerkesztésében készült. Szerkesztette: Galambos Ádám

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető 'Napiige' és 'Útmutató' alkalmazás a Google Play áruházban. Részletesen ld. itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.reiss.android.losungen és itt: https://play.google.com/store/apps/details?id=org.xyzones.lutheran