Svätodušné myšlienky

Svätodušné myšlienky

Share this content.

Evangélikus Élet, Mgr. Slavomír Sabol, biskup VD-u ECAV na Slovensku
„Nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom-hovorí Hospodin mocností.“ (Zachariáš 4,6.)

1. slávnosť svätodušná Pentecoste Skutky Apoštolov 2,1–18.

Turíce – zmocnenie cirkví v každej dobe. Svätenie svätodušných sviatkov nie je iba pripomenutím udalostí z cirkevnej minulostí. Spoločenstvo veriacich by však nemalo zabudnúť na svoje narodeniny (v deň Turíc vznikla cirkev), ale tie musia byť vždy preň prí­ ležitosťou k zamysleniu nad poslaním jeho existencie a k poznaniu, ako túto zverenú úlohu naplniť. Príbeh Turíc v Jeruzaleme nasledovníkom Pána Ježiša neustále pripomína, že plniť Ním zverené poslanie dokážu iba v moci Ducha. Duch Svätý zmocňuje k službe „tých, ktorí jednomyseľne zotrvávajú v spoločenstve“ (Sk. 1,14,2,1).

Oni sa totiž na modlitbách otvárajú Božej vôli, a tým nastavajú plachty viery pre vanutie Božieho Ducha. Boh ich potom obdarúva darmi nie na ich zviditeľnenie a senzáciu, ale preto, aby vydávali svedectvo o „veľkých veciach Božích“ (v 11.b.). Kristovo evanje lium o záchrane človeka sa musí zvestovať všetkým národom (v 8–11. a.). Samozrejme, že nesenie posolstva prináša napätie, otázky typu: „Čo to má znamenať?“ (v 12. v.), alebo invektívy spochybňujúce normálnosť svedkov (napr. opití, v 13.v.). No tých, ktorí „rozumejú svojmu poslaniu a dôverujú Bohu, že Jeho zasľúbenia v Božom slove (16–18. v.) platia aj pre nich“, Hospodin používa ako nástroje na budovanie svojej cirkvi.

Tieto nástroje, ktoré Boh zmocňuje na budovanie, potrebuje aj v našej cirkvi. Nájde v našom spoločenstve ľudí, ktorí majú nastavené plachty viery pre vanutie Ducha, neboja sa hovoriť „veľ­ ké veci Božie“ a dôverujú Božím zasľúbeniam v Písme? Ja verím, že áno, a preto sa seba aj za nich stále modlím.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!