Svätodušné myšlienky

Svätodušné myšlienky

Share this content.

Evangélikus Élet, Ján Hevera
„A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, Ktorý je nám daný.“ (Rm 5,5.)

2. slávnosť svätodušná 1. Kor. 12: 4–11.

Slúž tým, čím si obdarený! Čítame o rozmanitosti darov, ale o jednom spoločnom Darcovi. Žijeme v spoločenstve Cirkvi, kde sú rôzni ľudia s rôznymi darmi. Sú rôzne služby, ale iba jeden Pán. Tomuto Pánovi sme všetci rovnako podriadení. Toto nás môže zjednocovať v pokore a oddanom vykonávaní svojej úlohy podľa daru, ktorý vieme, že máme využívať. Každý kresťan má najmenej jeden dar, v ktorom môže byť „dobrý“ a ktorým môže byť užitočný v prostredí, v ktorom žije.

Ako ho použiť na službu a oživenie, pre aktivitu na konkrétnom mieste? Možno všívamosťou, ochotou, činnosťou. Nepý­ tam sa, či treba niečo konať, ale robím, čo viem a spolieham sa na Pánovo vedenie, teda viem, že na to nie som sám. Ak mám dar vysvetľovať Slovo, tak to mám robiť s bázňou a poctivos­ ťou, vernosťou Písmu. Ak mám dar ustavičnej modlitby, mám to konať podobne. Ak sa viem prihovoriť k ľudom- zvlášť novým, keď navštívia náš zbor či bohoslužby, mám to robiť s odvahou a láskou!

Ak sa vyznám v remesle a vidím potrebu praktickej pomoci v zbore, alebo pri jednotlivcovi, mám to robiť s ochotou a nežistne. Ak viem dobre variť či piecť, nech je to na chválu Pánovu a dobrú chuť obecenstvu viery, napr. pri rôznych udalostiach zboru. Ak máš dar napomínania, rob to s pokorou a bázňou – v láske! Ak je nad tým Boží Duch, človeku to pomôže a neublíži mu to, nikoho tým nezraní. Ochotne teda užívajme dary milosti, ktoré sme dostali a slúžme tým, čím sme obdarovaní!

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!