Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) XX. Közgyűlésének üzenete

Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) XX. Közgyűlésének üzenete

Share this content.

Forrás: reformatus.hu, fordította: Székely Ágnes
Prága – Ne féljetek – Reméljetek! címmel fogadták el egyhangúlag az Európai Egyházak Migrációs Bizottságának tagjai az alábbi nyilatkozatot.

Krisztus él! Krisztus a remény és a béke üzenetét hordozza az egész világ számára. A remény megnyilvánulásait látjuk Európa mindazon állampolgárainak újra és újra felhangzó imáiban és cselekedeteiben, akik kiállnak a közjó érdekében. A kereszténység olyan alapelvei vezérlik őket, mint az együttérzés, a béke, a nagylelkűség és az idegenek szíveslátása iránti elkötelezettség. Reménnyel tölt el bennünket, hogy Európa-szerte sok százezer ember nyújtott és nyújt ma is segítséget. Sokan áldoznak idejükből, hogy üdvözöljék az Európába újonnan érkezőket – azokat, akik otthonaikat hátrahagyva, menekülni kényszerültek.

Reménnyel telik meg a szívünk a menekültek, a bevándorlók és az etnikai kisebbségek, európai társadalmakhoz való hozzájárulását látván. A ki- és bevándorlás, az állandóan alakuló és változó európai társadalmak történelmének szerves része. Az újonnan jöttek elősegítik kulturális horizontunk tágulását, és alapvetően fontos feladatot töltenek be az eltérő hátterű, vallású és nemzetiségű emberek közötti félelmek eloszlatásában. Nagy örömünkre szolgál, hogy az érkezők szerepet vállalnak közös életünkben. Örülünk, hogy az új találkozások lehetőséget teremtenek hozzáállásunk és véleményünk formálására, és hogy ezáltal mindnyájan átfogóbb perspektívából szemlélhetjük az életet.

Reménnyel nézünk a jövőbe, Európa egyházainak régóta fennálló összetartását és közös munkáját látván. A Közgyűlés több új – egyesült királyságbeli, magyarországi és írországi – szervezetet üdvözölhet a CCME tagjai sorában. Európa egyházai összetartoznak.

Reméljük, hogy a menekültekkel és bevándorlókkal folytatott, kultúrákon átívelő párbeszéd hatására, pozitív változások következnek be az európai társadalmak hozzáállásában. Az egyházak esetében ez a teológiai megfontolás igényét is jelenti. Elkerülhetetlenül szükséges, hogy meghallgassuk és tiszteletben tartsuk az újonnan jöttek őket érintő döntésekkel és programokkal kapcsolatos véleményét, ezért tartjuk magunkat az elvhez, hogy „semmit róluk, nélkülük”.

Arra hívjuk az állampolgárokat és a gyülekezetek tagjait, hogy támogassák az integráció folyamatát. Hisszük, hogy „Az integráció dinamikus, kétirányú folyamat, kölcsönös alkalmazkodás, amelynek során mindkét fél ad is és kap is. Ilyen értelemben, az integráció az eltérő kulturális identitás tiszteletét jelenti, amely magában foglalja a többségi közösségek gondolkodásának változását”.

Mindazokat, akik már korábban is tevékenyek voltak, dolgoztak vagy adományt ajánlottak fel, arra biztatjuk, ne adják fel: segítsék a mozgalom terjedését, amelynek célja, hogy barátságos, befogadó és biztonságos társadalom fogadja az otthonaikat elhagyni kényszerülőket. Reméljük, hogy aktivitásuk kihívást jelent a döntéshozók számára.

Minden kormányzatot és politikai szereplőt arra buzdítunk, hogy ne féljenek elköteleződni az idegengyűlölettel szemben. Azt mondjuk nekik: Ne féljetek és ne is játszatok mások félelmével, ne menjetek szembe Európa alapvető értékrendjével, bízzatok abban, hogy az emberi méltóságot és a közjót szem előtt tartó intézkedések élvezik az egyháznak, az egyház tagjainak és rengeteg állampolgárnak a támogatását.

Különösen fontos:
– a biztonságos útvonalak kialakítása a leginkább rászorulók számára, hogy megelőzzük az emberi életek tragikus pusztulását, miközben emberek kétségbeesetten próbálnak menedékre lelni Európában;
– a gyors és zökkenőmentes családegyesítés védelme és kiterjesztése. Egyházaink nevében is hangsúlyozzuk, hogy a családi élethez való jog, alapvető emberi jog, amelynek elismerése az újonnan jöttek integrációjának szempontjából is elkerülhetetlenül szükséges;
– azon Európában élő személyek helyzetének rendezése, akik nem kaptak tartózkodási engedélyt, ugyanakkor származási országukba nem térhetnek vissza. Alapvető jogaikat tiszteletben kell tartanunk, azok betartását minden körülmények között garantálnunk kell.

Azt mondjuk tehát: Ne féljetek! Krisztus él! Van remény. Át tudjuk lépni a határokat – legyenek azok fizikai akadályok, vagy a szívünkben, tudatunkban magasodó falak.

Egyhangúlag elfogadva 2017 június 24-én.

 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!