„Beszélünk róla!” – Helyreállítani, ami eltörött

„Beszélünk róla!” – Helyreállítani, ami eltörött

Share this content.

Szöveg: Galambos Ádám, fotó: Magyari Márton
Budapest – „A börtön, nem ad választ a közösség, a család, a sértett számára. Pusztán az elkövető kirekesztésével nagyon sok kérdés marad megválaszolatlanul” – fogalmaz Katona Csilla, aki egy másik modellt ajánl: szakemberek bevonásával üljön le egymással elkövető és sértett, hogy a sebek gyógyítása valóban megtörténhessen. A Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány és a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnökével beszélgettünk.

„Tapasztalataink szerint a bűncselekmények sértettjei sokszor nem mernek beszélni arról a sérelemről, ami érte őket. Megalázó helyzetbe kerültek, nem akarnak abban a szerepben fellépni, amit az elkövető rájuk kényszerített, és nem akarják a saját helyzetüket tovább rontani a környezetük reakcióiból keletkező újabb sérelmekkel” – mondja Katona Csilla. Ez a sok szempontból érthető hozzáállás azonban megfelelő szakmai munkával feloldható, hiszen az együtt érző, biztonságos légkört teremtve a sértettekre gyógyítóan hat, ha feltárhatják gondolataikat, érzéseiket, szükségleteiket. „Amit elmondanak, fontos a környezetük számára is, de fontos azok számára is, akik a sérelmet okozták. Sok mindent megoldhat, ha őszintén kezdünk beszélni azokról a problémákról, amik az eddig elhallgatott helyzetekben rejlenek.”

A mai gyakorlattal kapcsolatban Katona Csilla elmondja, hogy „a börtön, nem ad választ a közösség, a család, a sértett számára. Pusztán az elkövető kirekesztésével nagyon sok kérdés marad megválaszolatlanul. A családok szétesnek, a gyerekek bűnelkövetőkké válnak, ha nem törődik velük senki”. Ennek a felismerésére épül a börtönmissziós szakemberek, szociális munkások, börtönlelkészek és önkéntesek összefogásán alapuló kezdeményezés, melynek hatása nem csak a sebek gyógyítása, hanem hosszú távon a prevenció is. „Kerüljük el a bűnelkövetés kialakulását. Ez csak társadalmi összefogással, közösségben lehetséges.”


 

„Isten feltámasztja Lázárt, de a sírkő elmozdításához minden ember segítségére szükség van”

„2016 végén a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázatán támogatást nyertünk arra, hogy az eddigi helyreállító gyakorlatunk tapasztalatait felhasználva, az áldozatsegítésről a szociális munkások és börtönmissziós önkéntesek, börtönlelkészek számára pilot továbbképzést tartsunk” – fogalmaz Katona Csilla. A Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány és a Magyar Testvéri Börtöntársaság elnöke elmondta, hogy kezdeményezésük célja, hogy a bűnelkövetést elszenvedőknek valós lelki segítséget tudjanak nyújtani. Mindezt azonban egy valóban egyedülálló módszer alkalmazásával végzik. Az Angol Börtöntársaság önkéntesek számára megvalósított „Sycamor tree” képzését követően, a program adaptációját kezdték meg. A Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány a Magyar Testvéri Börtöntársasággal együttműködve, Magyarországon Zákeus program néven alkalmazza ezt a gyakorlatot a börtönökben, bevonva a sértettet, az elkövetőt, az érintett családokat, a helyi közösség képviselőit.

„Tapasztalataink szerint a bűncselekmények sértettjei sokszor nem mernek beszélni arról a sérelemről, ami érte őket. Megalázó helyzetbe kerültek, nem akarnak abban a szerepben fellépni, amit az elkövető rájuk kényszerített, és nem akarják a saját helyzetüket tovább rontani a környezetük reakcióiból keletkező újabb sérelmekkel. A félelmek ellenére, együtt érző, biztonságos légkört teremtve, a sértettekre gyógyítóan hat, ha feltárhatják gondolataikat, érzéseiket, szükségleteiket. Amit elmondanak, fontos a környezetük számára is, de fontos azok számára is, akik a sérelmet okozták” – mondja a Zákeus programmal kapcsolatban Katona Csilla. A program koordinátora és vezetője hozzáteszi, hogy a kezdeményezés a „sértettek szükségletei szerinti jóvátételt, az elkövetők által a társadalmi béke megőrzését segíti elő, amihez szükség van a közösség beavatkozására, a szociálisan képzett szakemberek közreműködése segítségével”.

A Hídépítés programot – több Európai Uniós országgal együttműködésben – három börtönben valósították meg. „A hazai programokat Baracskán – oroszlányi együttműködőkkel –, Balassagyarmaton és Márianosztrán valósítottuk meg, szociálisan beágyazottan, a helyi szociális szolgálatok munkatársainak bevonásával. Ezek mintájára később Kalocsán is indítottunk Hídépítés programot, ott a helyi szociális munkások közreműködésével.” Katona Csilla elmondja, hogy a kezdeményezés kiemelten fontos része a bizalom, melyhez fontos volt a helyi kapcsolatrendszer, a napi kapcsolat a helyi közösségben élőkkel és a szakszerű segítség nyújtás lehetősége szükség esetén. „A helyi segítők a közösségük szemléletének formálóivá váltak, miután az ő szemléletük formálódott a speciális esetek kezelése során.”

A képzés

„A projektben a feldolgozást segítő műhelymunkát követően, pilot képzést valósítottunk meg, további szociális szakemberek számára. A pilot képzés tapasztalatai alapján egy továbbképzési anyagot állítottunk össze a szociális munkások számára, hogy a helyreállítás és szociális beágyazás módszerét tovább tudjuk adni más települések szakemberei és közösségei számára is. Ezáltal hatékonyabbá válhatnak a szakemberek, aminek a közösség minden tagja csak nyertese lehet” – meséli a képzésről Katona Csilla. A Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány elnökétől azt is megtudtuk, hogy „a képzés után a résztvevők a helyi közegükben készítettek interjút a sértettekkel és tartottak bűnmegelőzési alkalmat annak érdekében, hogy a közösség figyeljen oda az elkövetéshez vezető korai jelekre, és a sérülékeny tagok legyenek elővigyázatosak is. Speciális része volt a projektnek, hogy a műhelymunka során együtt dolgoztunk a börtönlelkészekkel és missziós önkéntesekkel. Mivel az elítéltek családja, gyerekei is sérülnek, ezért fontos számunkra a velük folytatott munka. A lelkészek, önkéntesek családi beszélőket, családi napokat szervezhetnek a börtönben, ami segíthet a családi kapcsolatok erősítésében és a sérelmek rendezésében is, továbbá újabb sérelmek okozását előzhetjük meg. Az érintett segítők tudatossága szükséges ahhoz, hogy a lehetőségekkel élni tudjanak, a családok számára speciális foglalkozásokat tartsanak”.

A program a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatásával, az Élő Reménység Alapítvány, a Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete, a Magyar Testvéri Börtöntársaság, a Magyar Bűnmegelőzési Börtönmissziós Alapítvány, az Oroszlányi Szociális Szolgálat, a Balassagyarmati Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ és a kalocsai ORIGÓ Család és Gyermekjóléti Központ munkatársainak együttműködésével valósult meg.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!