Budakeszi szegletkő

Budakeszi szegletkő

Share this content.

Szöveg: Illisz L. László
Budakeszi – Kora téli fagyban, szálingózó havazásban gyűltek össze 2017. november 29-én a budakeszi evangélikus gyülekezet hívei, hogy letegyék leendő templomuk alapkövét. A fáklyafényes, ünnepi alkalomhoz a méltó hátteret a település határától nyugat felé húzódó, Fekete hegyek sötét sziluettje szolgáltatta.

Persze nem csupán az evangélikus testvérek tisztelték meg jelenlétűkkel az eseményt, hiszen az alkalmi, szabadtéri oltár körül ott álltak a település vezetői, Bakáts Bernadett és Ohr Alajos alpolgármesterek, Csenger-Zalán Zsolt, a térség országgyűlési képviselője és azok a budakeszi polgárok, akik osztozni akartak a helyi lutheránusok örömében.

Az ünnepi istentiszteleten elmondott prédikációjában Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke röviden felidézte a maroknyi, de egyre növekedő Budakeszi evangélikus gyülekezet történetét, arra bíztatva a híveket, hogy adományaikkal és munkájukkal segítsék Isten új házának felépítését. Majd ehhez hozzátette: hiába igyekeznek az építők, hiába raknak kőre követ, ha nincs velük Isten, aligha érhetnek célt, hiszen valójában ő építi a közösséget, s azon keresztül magát a templomot.

Ezt követően Benczúr László, a gyülekezet felügyelője felolvasta az alapkőbe elhelyezett okiratot.

ALAPKŐ-OKIRAT

A reformáció kezdetének félévezredes emlékévében, pár nappal öröklét vasárnapja előtt, Isten iránti hálával helyeztük el az épülő Budakeszi evangélikus templom alapkövét. 

A budahegyvidéki gyülekezet szórványában, majd annak leánygyülekezeteként élő evangélikusság 2015-ben anyaegyházközséggé szerveződött. A Budakeszi, Páty, Telki és Budajenő területén élő közösség eddigi istentiszteleti helyét kinőtte, saját templomának építése a Magyarországi Evangélikus Egyház és a magyar állam támogatásával vált lehetővé.

Az alapkőletétel szolgálatát dr. Fabiny Tamás, az Északi Evangélikus Egyházkerület püspöke; Bence Imre, a Budai Egyházmegye esperese és Lacknerné Puskás Sára, a Budakeszi Evangélikus Egyházközség lelkésze végezte. A templomépületet Benczúr László építész, a gyülekezet felügyelője tervezte.

Ézsaiás próféta ígéretével: „Íme, én alapkövet teszek le Sionban, mondja az Úr, drága és szilárd szegletkövet, hogy aki hisz, ne szégyenüljön meg.”
És Megváltónk a Máté írása szerinti Evangéliumban olvasható biztatásával: „Meg van írva: az én házamat imádság házának nevezik.” „Bizony mondom néktek, mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.”

Így helyezzük el leendő lelki otthonunk alapkövét, nem feledve a zsoltáros intését: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők.”

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen velünk, és utódainkkal!

Ámen.

Az alapkőben elhelyezett kapszulába – az okirat mellé – belekerült még az Evangélikus Élet magazin legutóbbi száma, a leendő templom néhány látványterve, valamint egy, a Magyar Nemzeti Bank által a reformáció 500. jubileumára kibocsátott, 10 ezer forint névértékű, ezüst emlékérme is.

Ezt követően a püspök, az esperes, a felügyelő, a lelkész és a gyülekezet más vezetői – a Bibliából vett idézetek elmondása mellett – egy kalapáccsal szertartásosan háromszor rákoppintottak az alapkő lezárt fedelére.

Az ünnepi alkalom a budakeszi Kálvin-teremben tartott szeretetvendégséggel ért véget. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!