Lelkiség és minőségirányítás – Dunakeszin diakóniai intézményt vettünk át

Lelkiség és minőségirányítás – Dunakeszin diakóniai intézményt vettünk át

Share this content.

Szöveg és fotó: Horváth-Bolla Zsuzsanna
Dunakeszi – Ahogyan arról korábban már hírt adtunk, a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) 2018. január 1-jétől négy szociális intézmény fenntartását vállalta át az államtól, többek között a dunakeszi ÉletFa Rehabilitációs Intézetét. Ez utóbbi átadó-névadó ünnepségén jártunk február 14-én.

A hamvazószerdán tartott ünnepség előtt sajtótájékoztatót tartottak, amelyen Fabiny Tamás elnök-püspök, Gregersen-Labossa György lelkész, a MEE Diakóniai Bizottságának elnöke, Hajdú Tibor, a MEE Országos Irodája Diakóniai Osztályának közkapcsolatokért felelős munkatársa és Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere vettek részt.

Fabiny Tamás beszédében rámutatott, hogy egy négy éve tartó folyamat végéhez érkeztünk, amikor megvalósulhat, hogy egyházunk Magyarország Kormányának támogatásával több, korábban állami fenntartású szociális intézmény fenntartását veheti át. 2018. január 1-től az evangélikus egyház olyan területeken működő intézmények életébe kapcsolódik be, ahol erős gyülekezeti, illetve már meglevő intézményi háttér támogatja a diakóniai szolgálat felelős végzését.

A püspök kitért arra is, hogy a fenntartó az átvett állami intézmények dolgozóit továbbra is alkalmazásban tartja, a létesítmények működtetését pedig a betegek után járó normatív finanszírozás biztosítja. Hangsúlyozta, hogy az egyház igen tapintatosan, a meglévő gyakorlat őrzésével, ám saját hozzáadott értékeivel szeretne a továbbiakban szolgálni. Az intézményekben mindenütt a helyi egyházközségben működő lelkész látja majd el a lelkipásztori szolgálatot, a lakók és dolgozók számára felkínálva az istentiszteleti, közös imádkozási és bibliatanulmányozási alkalmak lehetőségét. A munkatársak feladatellátását a továbiakban az evangélikus egyház diakóniai hálózata, továbbképzések, szakmai konferenciák, valamint a bajor és finn diakóniával fenntartott kapcsolatok segítségével is támogatni kívánja. A munka alapját három átfogó célként nevezte meg: keresztény életből fakadó hivatástudat, professzionális munka és felelős gazdálkodás.

„A dunakeszi ÉletFa Rehabilitációs Intézet a már meglévő kistarcsai Evangélikus Papnék, Johannita Szeretetotthon részlegeként új néven, Sztehlo Gábor Evangélikus Szeretetszolgálatként folytatja működését. A ránk bízottak száma kétezer fővel nyolcezerre nőtt, a munkatársaké ötszázzal kétezerre” – mondta a püspök.

Gregersen-Labossa György lelkész érzékeltette, hogy óriási lehetőség és feladat ez az egyháznak. A diakónia szolgálata azoknak az embereknek a vezetése, akik segítségre szorulnak. Ezt az egyház partnerek bevonásával végzi, hiszen állami, önkormányzati és szakmai támogatást is igénybe vesznek.

A dunakeszi mellett további intézmények, így az ágfalvi Pszichiátriai Betegek Otthona a Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ telephelyeként, a Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat részeként, valamint a devecseri idősek otthona a Lakos Ádám Evangélikus Szeretetszolgálat tagintézményeként működik tovább. Két további önkormányzati intézmény is evangélikus fenntartásba került: a Tolna megyei, eddig a DÁM Önkormányzati Társulás által működtetett létesítmény Hegyhát Evangélikus Szeretetszolgálat névvel, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában üzemelő csabacsüdi idősek otthona pedig úgyszintén a szarvasi Ótemplomi Szeretetszolgálat telephelyeként működik tovább.

„Remélem, hogy most valami új kezdődik, illetve folytatódik kicsit másképpen ebben az intézményben is, Isten szeretetétől átkarolva, azzal a fraternitással, amely az evangélikus diakónia jellemzője” – zárta gondolatait Gregersen-Labossa György.

Dióssi Csaba, Dunakeszi polgármestere méltatta a keresztény egyházak diakóniai és szociális feladatvállalását. Hozzátette, hogy a helyi gyülekezettel már igen jó kapcsolatokat ápolnak, és reméli, hogy az itt folyó munka csak erősíteni fogja az együttműködést. A polgármester szerint az egyház szolgálatát belső késztetéséből, hitéből adódóan végzi, és ez sokkal nagyobb garancia, mintha csak formálisan folytatnák a munkát. A város együttműködését és támogatását fejezte ki a célok elérésében.

Ezután az Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye lelkészeinek munkaközössége is csatlakozott az ünneplőkhöz, valamint az intézményben ellátottak és dolgozók is, hogy sor kerüljön arra az ünnepi istentiszteletre, amelyen felszentelték az épületet.

Fabiny Tamás püspök Zákeus története kapcsán elmondta, hogy párhuzamba állítható az intézmény korábbi nevével, az ÉletFával, de sokkal inkább az itt lakók és dolgozók kíváncsisága párhuzamos Zákeuséval. Hangsúlyozta egyben az evangélikus egyház meghívó szeretetét a helyi istentiszteletekre, egyházi alkalmakra. „Jézus szállást szeretne venni ebben az otthonban, Jézus szeretné otthon érezni magát, Jézus szeretne megszólalni, szeretné, ha őt megszólítanák, ezért mindenki fogadja őt nyitottsággal, és éljünk a lehetőségekkel! Hiszem, hogy az Úristen ebben a házban is az üdvösséget fogja ápolni, ahogyan tette Zákeus házában is. Nem akar az egyház semmit sem elvenni innen, hanem értéket szeretne hozzáadni az itteni munkához. Hiszem, hogy meg fogják tudni tapasztalni, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak” – fejezte ki biztató gondolatait a püspök.

A dolgozók és bentlakók ezután közösen mondták el a Miatyánkot. A szenteléskor pedig a Confirmát nem csak a lelkészek feltartott keze kísérte, hanem sok itt élőé is. Az alkalom után lehetőség volt a vendégeknek, így például a Észak-Pest Megyei Evangélikus Egyházmegye lelkészeinek is megismerkedniük az épülettel. Az intézménybejáráson több munkacsoportot meglátogattak, ahol az ellátottak foglalkoztatását követhették nyomon.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!