Közép-európai sorsközösség – a jövőbe tekintve | Cseh–magyar egyházvezetői találkozó Brnóban

Közép-európai sorsközösség – a jövőbe tekintve | Cseh–magyar egyházvezetői találkozó Brnóban

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Prőhle Gergely, fotó: Cselovszkyné Tarr Klára
Brno – Csehország Európa leginkább szekularizált országa, a közelmúlt felmérései szerint alig tizenöt százalékot ér el azoknak az aránya, akik valamilyen egyházi közösséghez tartozónak vallják magukat. A Cseh Testvérek Egyházának hetven-nyolcvanezres lélekszáma az ország lakosságának még egy százalékát sem teszi ki, diaszpórahelyzetük, az egyház fordulatokban gazdag történeti háttere, az ebből eredő tapasztalatkincs ugyanakkor számos olyan tanulsággal szolgál, amely miatt egyházunk vezetése nagy örömmel vette Daniel Ženatý egyházelnök meghívását.

Az egyházvezetők találkozója február 27–28-án zajlott Brnóban (Brünn). A Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületünk elnöksége – Szemerei János püspök és Mészáros Tamás felügyelő –, Krámer György országos irodaigazgató, Cselovszkyné dr. Tarr Klára, az országos iroda ökumenikus és külügyi osztályának vezetője, Fabiny Tamás elnök-püspök és e sorok írója alkotta delegáció a korábbi budapesti egyházelnöki látogatás viszonzásán túl azért is tartotta fontosnak elfogadni a meghívást, mert az már az előzetes tájékozódás nyomán is világossá vált, hogy a közép-európai együttműködés egyházdiplomáciai gyakorlata bizonyos párhuzamosságok, gyakorlati együttműködési lehetőségek felismerését is lehetővé teszi. Ezek feltárásához persze mindenekelőtt szükség volt egymás helyzetének alaposabb megismerésére.

A vendéglátók részletesen bemutatták a csehországi protestantizmus történetét, amelyben az etnikai különbségek – mindenekelőtt a német közösség korábbi dominanciája –, az ebből eredő feszültségek, a 20. századi csehszlovák államépítési szándékok gyakran felekezeti köntösben jelentek meg. E drámai konfliktusokból származó sebek még ma is gyógyítandók – elég, ha csak arra utalunk, hogy a tanácskozásunknak helyet adó egyházközség korábban a brünni német lutheránusok gyülekezete volt, azoké, akiket a második világháború után kegyetlen módon űztek el a városból és környékéről. A Cseh Testvérek uniált egyház, vagyis – a németországi gyakorlathoz hasonlóan – a lutheri és a kálvini hagyomány együttes folytatóiként tekintenek magukra.

A magyar delegáció is beszámolt egyházunk történeti hátteréről, nemzetiségi összetételéről, gyülekezeteinek változatosságáról. A közös európai sors, az elvilágiasodás jelensége, a modern ember életformájából eredő kihívások szintén a beszélgetés tárgyát képezték, csakúgy, mint egyház és állam viszonya országainkban és az ezzel részben öszszefüggő ökumenikus együttműködés lehetőségei és korlátai. Vendéglátóink érdeklődéssel és nem kis meglepetéssel hallgatták beszámolónkat egyházunk egyre bővülő oktatási és diakóniai intézményhálózatáról, amely a hívek számának egyidejű csökkenése miatt egyfajta missziós területnek is tekinthető.

Ezzel összefüggésben a vendéglátó gyülekezet lelkészének, Jiří Grubernek – aki egyben zsinati elnök is – az előadásában láthattunk néhány igen korszerű, a legmodernebb vizuális eszközökkel készült filmet a gyülekezet kezdeményezéseiről, alkalmairól, amelyek, mint megtudtuk, igen sokakat képesek megszólítani. „Mindig történnie kell valaminek” – hangzott a következtetés –, amivel a gyülekezet tagjait a közös cselekvésre, „a kezek evangéliumának” hirdetésére lehet serkenteni. 

Érdekessége volt az összejövetelnek, hogy a Cseh Testvérek Egyházának irodaigazgatója Jaromír Plíšek, Csehország korábbi budapesti nagykövete, aki kiválóan beszél magyarul, így a tervezett további tapasztalatcserének nyelvi akadálya semmiképp sem lehet. Abban egyeztünk meg, hogy rendszeressé tesszük a találkozókat, a megfelelő szakemberek összekapcsolásával igyekszünk megismerni egymás jó gyakorlatait annak érdekében, hogy a közép-európai sorsközösség ne pusztán a múlt közös terhei, hanem egyházaink közös hivatásának betöltése által is tudatosabb legyen. 

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 910. számában jelent meg 2018. március 11-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!