Én hiszek ám…

Én hiszek ám…

Share this content.

Szöveg: Koczor György
Havi igénk a hit bibliai meghatározását tartalmazza: „A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsid 11,1)

„Tisztelendő úr! Én hiszek ám… Hányszor hallottam már ilyen és ehhez hasonló mondatokat! Meg kell vallanom, hogy főleg olyanoktól, akiknek a velem való találkozáskor beindult a lelkiismeretük, és magyarázkodni kezdtek. Mert ennek a mondatnak a folytatásában az hangzik el, hogy az illető mit, hogyan és főleg kiben is hisz. Jellemző gondolkozásunk az, hogy mindegy, csak higgyek valamiben vagy valakiben, és akkor az elég, főleg úgy, hogy hitem tárgyát az Istennel személyesítem meg. Amikor azonban konkrétumokra – bűnbocsánatra, feltámadásra, örök életre – terelődik a szó, látszik, hogy még sincs meg a hit.

Vegyünk néhány bibliai példát arról, hogy mit is jelen a hit.

  1. A kapernaumi százados történetében hangzik el ez a mondat Jézus szájából, amikor a katonatiszt arra kéri Jézust, hogy gyógyítsa meg a halálos beteg szolgáját: „Bizony mondom nektek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izráelben.” Mert a százados egy pillanatig sem kételkedett abban, hogy Jézus meg tudja gyógyítani a szolgáját. Rendíthetetlen hittel hitte, hogy elég csak szólnia a gyógyuláshoz.
  2. Egy másik alkalommal Jézus ezt kérdezte: Ki érintett engem? Senki nem értette ezt a kérdést, de Jézus ezt mondta: Valaki megérintett, mert észrevettem, hogy erő áradt ki belőlem. Ekkor lépett elő remegve a vérfolyásos asszony, aki tudta, hitte, neki elég Jézushoz érnie a gyógyuláshoz. És – ahogy Lukács írja – elbeszélte az egész nép előtt, hogy miért érintette meg őt, és hogy miként gyógyult meg azonnal. Jézus pedig ezt mondta neki: Leányom, hited megtartott téged, menj el békességgel!
  3. És még egy, egy kudarcélmény, harmadiknak. Mikor Jézus tanítványai kudarcot vallanak, mert nem sikerül meggyógyítaniuk egy holdkóros/epilepsziás gyereket, a Mester kijavítja a csorbát. A tanítványok kérdésére, hogy miért nem sikerült nekik is a „mutatvány”, Jézus csak ennyit mond: „Kishitűségetek miatt. Bizony mondom nektek: ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda – akkor odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen.”

Ezekből is látszik, hogy a hit nem akarat, tudás, elképzelés vagy kívánság kérdése, hanem valami sokkal több. Ajándék. A Szentlélek ajándéka. Az Ő jelenléte, munkája, sugallata, ereje az, amitől bármi megtörténhet, ami minderre képessé tesz.
Általa hihetem, hogy Isten teremtett, és megajándékoz mindennap a teremtés csodájával.
Általa hihetem, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása megváltott engem a bűn és halál hatalmából.
És általa, a Szentlélek által hihetem, hogy Isten az ő gyermekeit egy, a földön is tapasztalható egyetemes egyháznak a tagjává tette, amely az előrementekkel együtt egy közösség, a szentek közössége.
A Szentlélek által tudom hinni, hogy a keresztség által az eredendő bűntől megtisztítottan Isten gyermeke vagyok, és az úrvacsorában nap mint nap az élő Krisztussal kerülhetek közösségbe.
A Szentlélek által tudok hinni a feltámadásban, a saját feltámadásomban is, és hogy Isten kegyelméből örök életem van.

Pünkösd havában tehát nem lehet más az imádságom témája, csak ennyi:
Jöjj, újjáteremtő Szentlélek, és ajándékozz meg hittel, Istenbe vetett bizalommal!

Ámen.

Elhangzott 2018. május 14-én a Kossuth Rádió Erős vár a mi Istenünk! című műsorában.

Címkék: hit - Koczor György - havi ige -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!