„Mindenben meggazdagodtatok őbenne” – A Melanchthon Evangélikus Szakkollégium első éve

„Mindenben meggazdagodtatok őbenne” – A Melanchthon Evangélikus Szakkollégium első éve

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Juhász Zoltán András (tanulmányi elnökhelyettes)
A kollégiumi lét egy életre meghatározó lehet a felsőoktatási tanulmányaink során, főleg, ha még szakkollégiumok keretében is bővíthetjük tudásunkat. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem kollégiumában 2016 decemberében alakult meg a Melanchthon Evangélikus Szakkollégium. Oktatási céljai között egyszerre van jelen a magas színvonalú, tudományos értékű képzés, kutatás, valamint a szaktudományok művelésében élenjáró egyetemi hallgatók egyházi kötődésének erősítése, tanulmányaik segítése. Ezt szeretnénk most bemutatni olvasóinknak, a diákoknak pedig kedvet csinálni a csatlakozáshoz.

A szakkollégiumi képzés keretében a felvételt nyert hallgatók négy féléves tanulmányok formájában mélyedhetnek el szakterületük, vallásuk kérdéseiben, és vehetnek részt negyven hallgatóval együtt egy aktív, mindennapos diskurzusban.

Termékeny párbeszédek. A szakkollégium oktatási koncepciójának központi gondolata az interdiszciplinaritás, amely nemcsak a rokon szakmák közötti átjárhatóságot jelenti, hanem az egymástól látszólag távol eső bölcsész-, természettudományos, teológiai képzési terület termékeny párbeszédét is. A képzés három alappillére egy tudásalapú, keresztyén értékrendű közösség létrehozása.

Tudásalapú, hiszen a szakkollégium lehetőséget nyújt a különböző területeken tanuló hallgatóknak, hogy elmélyülhessenek a szakterületükhöz tartozó tudományos kutatásban. A kollégium a tanulmányi estjeire az evangélikus szellemi elit egy-egy neves képviselőjét hívja meg, és biztosítja az érdeklődő hallgatók számára a személyes konzultációt, kérdések, beszélgetés lehetőségét. Ebben sokat segít dr. Szabó András evangélikus lelkész, a szakkollégium igazgatója, az Evangélikus Hittudományi Egyetem oktatói közössége, illetve a fejlett infrastrukturális rendszer, a szakkönyvekkel és korszerű, számítógépes adatbázisokkal felszerelt könyvtár.

2017 őszén a szakkollégium vitakultúrára épülő kurzust hirdetett, amelynek célja a különböző társadalmi-etikai kérdésekben való tájékozottság mellett a kulturált disputára nevelés, a vitakultúra kialakítása.

A sorozatot Fábri György előadása nyitotta. Az Északi Egyházkerület felügyelője, az Eötvös Loránd Tudományegyetem docense ismertette a tudománykommunikáció területét, és a média világának vitakultúrájáról szólt. Ezt történeti kitekintés követte: Ittzés Gábor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem docense Philipp Melanchthont, a reformátort mint a párbeszédek emberét mutatta be.

A tudományos háttérismeretek megszerzése után került sor négy disputaestre, amelyek az aktuális közéleti, társadalmi kérdések köré szerveződtek. A kollégisták ismeretterjesztő és vitaindító előadásai után alakult ki az építő párbeszéd, egymás gondolatainak megismerése.

Személyesség. A hallgatók személyre szóló mentorprogram keretében hitéleti alkalmakon vehetnek részt. Minden hallgató egy-egy evangélikus lelkésszel beszélgethet hitéleti, vallási kérdéseivel kapcsolatban, illetve a teológushallgatók egy külső tudományterületről érkező szakemberrel, aki segíti szakmai fejlődésüket. Emellett fontos a nyelvismereti készségek fejlesztése; rendszeresen idegen nyelvi kurzusok is indulnak a hallgatók számára.

Közösség. Az elmúlt másfél év alatt olyan kollégiumi közösség alakulhatott ki teológus- és szakkollégista hallgatók között, amely alaptalaja a szellemi eszmecserének. A szervezett programok kínálatában található színház- és múzeumlátogatás, mozi, filmklub, tudományos témájú társas estek. Nemcsak bentlakó, hanem külsős, bejáró hallgatók számára is képzési lehetőséget biztosít és nyitott a kollégium.

Egymás látásmódjainak megismerése is fontos, hiszen a kollégium hallgatói a legkülönfélébb szakterületekről érkeznek, így valódi tudományos diskurzus alakulhat ki. A teológus szakkollégisták mellett bölcsész-, jogász-, közgazdász-, mérnökhallgatók vesznek részt a műhelymunkákban.

Nemcsak tudomány-, hanem vallásközi is az intézmény, hiszen evangélikus, református, katolikus hallgatók együtt gondolkoznak, és tanulnak egymástól. A sokszínűség, a különféle tudományterületek mindennapos érintkezése révén a kollégium a sokoldalú, társadalmi problémákra érzékeny, szakmailag igényes értelmiség neveléséhez járul hozzá.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 1516. számában jelent meg 2018. április 22-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!