Lelki táplálék - a mai nap igéi

Tűzbe teszem, megtisztítom őket, ahogyan az ezüstöt tisztítják, megpróbálom őket, ahogyan az aranyat próbálják. Ő segítségül hívja nevemet, én pedig meghallgatom őt. (Zak 13,9)

Sőt, dicsekszünk a megpróbáltatásokkal is, mert tudjuk, hogy a megpróbáltatás szüli az állhatatosságot, az állhatatosság a kipróbáltságot, a kipróbáltság a reménységet. (Róm 5,3–4)

Olvasmányok: Lk 22,14–20 és Jn 6,16–21

 

Lelki útravaló a mai napra

Július 20.



Jöjjetek és lássátok meg!
János 1,40


Uram!
Két kereső lelkű fiatalember kérdésére: "Mester! Hol lakol?" - adtad ezt a választ. Befogadtad őket magadhoz, és egy egész életre érvényesen tanítványaiddá tetted őket. Első híveid - így látom ezt a Bibliámból - átvették ajkadról ezt a szót, és szívesen hívogatták otthonukba, vagy imádkozó közösségükbe azokat az embereket, akiknek a lelkében fölébredt az üdvösség utáni vágyakozás. Így teljesítették keresztyén küldetésüket.
Mint a vízválasztó hegy, olyan ez a rövid Igéd.
Küldetéséhez hűtlenné vált, haldokló egyház van ott, ahol az emberek szeme elől takargatni kell az egyes hívek és a gyülekezet fogyatkozásait, hibáit, bűneit. Sokszor hasít bele lelkembe a fájdalom, amikor ilyen kísérleteket látok. Hiszen elhatározatlanok, hitetlenek, vagy éppen az egyház ellenségei elől úgysem lehet eltakargatni semmit sem.
De ahol valamelyik híved; vagy a benned hívők gyülekezete az egyszerű, nyílt szív szavával él s meri mondani ma is mások felé - "Jöjjetek és lássátok meg!" -, ott ma is rátalálnak az emberek az üdvösség útjára.

Uram!
Te engem is így hívtál magadhoz és így tetted drágává számomra keresztyén hitemet. Azt kérem tőled: láttasd meg velem azokat az embereket, akiknek szükségük van az én életem bizonyságtételére, és tedd olyanná a gyülekezetet, amelyben élek, hogy oda mindenkit a Te szavaddal hívhassak: "Jöjjetek és lássátok meg!"

 

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető "Napiige 2011" alkalmazás az Android Marketben. Részletesen ld. itt: https://www.appbrain.com/app/napiige-2011/hu.reiss.losungen2011