Lelki táplálék - a mai nap igéi

Bizony a sok álommal és a sok beszéddel együtt jár a hiábavalóság. Ezért féld az Istent! (Préd 5,6)

Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek. (Jak 1,5)

Olvasmányok: 2Kor 2,5–11 és Mt 5,1–12

 

Lelki útravaló a mai napra

Néhány éve döbbenten nézte a világ, hogy micsoda borzalmas károkat képes okozni a medréből kilépő, nagy víztömeg. Egy földrengés hatására úgy viselkedett az óceán, mintha csak egy hatalmas lavórt ringatott volna meg valaki. Több ezer kilométernyi parszakaszon futott ki a víz, törve-zúzva pusztított el szinte mindent, ami az útjában állt.

A medréből kilépő szavak áradata, a sok üres fecsegés, a soha el nem halkuló beszédek zaja általánosan is terheli a mindennapjainkat, de különösen pusztító az, amikor a valóságtól elrugaszkodott tévképzeteket, előítéleteket vagy féligazságokat hirdetnek fennszóval igazságként. Egy kabaréban egy hölgy hazugságokra sípoló műszert szerzett, hogy ellenőrizni tudja, hogy kamasz gyermeke mikor mond igazat. A műszer azonban nemcsak a kamasz gyerek füllentéseire sípolt, hanem szinte folyamatosan...

Nagy szükségünk van Urunk segítségére, hogy a dolgok bennünk és körülöttünk is a helyükre kerüljenek. Jó tudni, hogy tanácsot és bölcsességet kérhetünk attól, aki a világosság Atyja, a bölcsesség Fejedelme. A hit éppen az, amikor felismerjük, hogy mennyire más az, amikor azt hisszük, hogy én tudom a legjobban, mi a jó és mi a rossz (ahogyan a bűnbeesés bibliai történetében Ádám és Éva), illetve az, amikor tisztába jövünk a magunk korlátaival, és kapcsolatot keresünk azzal, aki biztosan képes tanácsolni, mert ő maga a Jó.

Uram, Istenem! Szerető mennyei Atyám! Köszönöm, hogy tanácsot és útmutatást kérhetek. Segíts engem a tájékozódásban, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, az igazat a hamistól és az építőt a rombolótól. Kérlek, hogy tisztítsd a látásomat, hallásomat és az ízlelésemet, mert gyakran éppen az érzékelésem vezet félre! Tisztítsd a gondolkodásomat is, hogy meg tudjam különböztetni az értékeset az értéktelentől, a fontosat a hiábavalótól! Jézus Krisztusért kérlek! Ámen.


Szemerei János

 

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető "Napiige 2011" alkalmazás az Android Marketben. Részletesen ld. itt: https://www.appbrain.com/app/napiige-2011/hu.reiss.losungen2011