Lelki táplálék - a mai nap igéi

Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. (4Móz 23,19a)

[Ő] hatalmas szavával hordozza a mindenséget. (Zsid 1,3)

Olvasmányok: Jel 5,6–14 és 2Sám 18,19–19,9a

 

Lelki útravaló a mai napra

„Szavad törjön utakat, / Táplálékot reményemnek más nem ad. / Biztos pontja világunknak egyedül te vagy. / Szavad törjön utakat!” (ZÉ 73, 1.) Ifjúsági énekünk bizonyságát adja annak, hogy nekünk, embereknek szükségünk van Isten szavára. Szükségünk van a teremtő, megújító, megszentelő szóra. Abból, ahogy a levél szerzője kezdi a fejezetet, kiderül, hogy Isten sokszor és sokféleképpen szólt az emberhez, de most, a mi időnkben Fia által szól. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy Isten és Jézus egyek, ahogyan Jézus földi életében többször bizonyságát is adta ennek: „Én és az Atya egy vagyunk.” (Jn 10,30) Persze ezt sokan nem tudták elfogadni, és magát Jézust is istenkáromlónak tartották, sőt Jézus mennybemenetele után a tanítványait is. Kicsoda Jézus Krisztus? Isten „lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki… minket bűneinktől megtisztított…” (Zsid 1,3) Ma nekem két szó lett fontossá: a szó és a hordozás. Jézus szavai mindig irányba állították az embert. A harmincnyolc éve beteg embert a Betesda partján: „Akarsz-e meggyógyulni?” (Jn 5,6) Pétert és társait: „Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket.” (Mt 4,19) Tanítványait: „Aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32) És ugyancsak Pétert: „Boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei Atyám.” (Mt 16,17) És ez az irányba állítás egyben hordozás is volt. Köszönöm hordozó szavadat, Jézusom!


„Lelked törjön utakat, / Bátorságot reményemnek más nem ad. / Biztos pontja világunknak egyedül Te vagy. / Lelked törjön utakat!” (ZÉ 73, 2.)


Tamásy Tamásné

 

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető "Napiige 2011" alkalmazás az Android Marketben. Részletesen ld. itt: https://www.appbrain.com/app/napiige-2011/hu.reiss.losungen2011