Lelki táplálék - a mai nap igéi

Az Úr ezt mondta Izsáknak: A te utódod által nyer áldást a föld minden népe. (1Móz 26,4)

Sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal a mennyek országában. (Mt 8,11)

Olvasmányok: Mt 7,7–12 és Jn 6,28–40

 

Lelki útravaló a mai napra

Július 23.Ha ajándékodat az oltárra viszed és ott megemlékezel arról, hogy atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár előtt ajándékodat és menj el, elébb békélj meg atyádfiával, és aztán eljővén vidd föl ajándékodat.
Máté 5,23-24


Uram!
Isten külsőséges imádása ellen már a próféták is szót emeltek. Sokféleképpen. Hóseás (6,6) Isten üzeneteként azt mondja: "Szeretetet kívánok én és nem áldozatot. Isten ismeretét inkább, mintsem égő áldozatot". Persze az embernek mindig könnyebb rajta kívülálló értékeket áldozatul adnia, mint a szívét Isten rendelkezésére bocsátania. Ezért húzod alá olyan nagy hangsúllyal a próféták szavát.
Téves az istenképzetünk, ha Őt hatalmi mámortól elkábult kényúrnak gondoljuk, aki hódoló tömjénezésünket várja, mert abban leli kedvét.

Uram!
Isten atyai szeretetéből élek. Minden napon. De Ő éppen úgy szereti a mellettem élő embertársamat, mert - amint Te mondod - az is Atyám fia. Aligha lehet Atyámat valamivel inkább megbántanom, mint ha a másik gyermekére haragszom. És aligha lehet jobban megörvendeztetnem, mint ha szeretem az Ő másik gyermekét - a testvéremet.
Áhítatvégzésemet, templomba járásomat engedd erre a mérlegre tennem.

 

A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak.

Lelki útravalónk az Északi Egyházkerület lelkészei által szerkesztett IgeIdő c. kötetből való.

E-mailben minden nap elküldjük ezeket az igéket és a lelki útravalót.
Amennyiben igényli, feliratkozhat napi igeküldõ szolgáltatásunkra a következõ címre küldött e-maillel: fraternet-napiige-subscribe@lutheran.hu

Napiige Androidos mobiltelefonra: ingyenesen letölhető "Napiige 2011" alkalmazás az Android Marketben. Részletesen ld. itt: https://www.appbrain.com/app/napiige-2011/hu.reiss.losungen2011