„Az Úr szava másodszor…” – Elnökség- és tisztségviselő-iktatás a Dél-Pest Megyei Egyházmegyében

„Az Úr szava másodszor…” – Elnökség- és tisztségviselő-iktatás a Dél-Pest Megyei Egyházmegyében

Share this content.

Szöveg és fotó: Kustra Csaba
Albertirsa – Az Északi Evangélikus Egyházkerület hat egyházmegyéje közül a harmadikban iktatták be az elöljárókat 2018. június 9-én, szombaton délelőtt az irsai evangélikus templomban.

Az ünnepi istentisztelet első részében az újra megválasztott esperest, Győri Péter Benjámin szolnoki lelkészt, és az új espereshelyettest, Németh Mihály maglódi lelkészt dr. Fabiny Tamás elnök-püspök a Pintér Mihály és Óvári Péter lelkészekkel végzett közös oltári szolgálatban, igével, imával, áldással erősítette és bátorította az elkövetkező hat évre.

A püspök Márk evangéliuma alapján szólította meg a jelenlévőket: „Ezek után [Jézus] magához hívta a tizenkettőt, és kiküldte őket kettesével.” (Mk 6,7) Jézus szavain keresztül jó látni, hogy az egyház szolgálatában ma is fontos a jézusi hívás és küldés. Mégpedig nem egyesével, hanem közösségben. Mindannyian lássuk meg, hogy a kettes, páros közösség nagy jelentőséggel bír a szolgálatban. Úgy is, mint esperes és felügyelő. Jó ezt az örökséget meglátni az evangélikus egyház kezdeteitől fogva, Luther Márton és Melanchthon Fülöp életében is, akik egykor egymást kiegészítve hatékonyan szolgáltak. Krisztus ügyében ma is fontos ez az egység. Jézus elhív és elküld, olyan ez, mint a belégzés és kilégzés, a kettőt egymástól nem lehet elválasztani. Maradjatok meg ebben az egységben örömmel – zárta biztató szavait a püspök.

Az istentisztelet második felében Győri Péter Benjámin esperes és helyettese, Németh Mihály lelkész vezetésével beiktatásra került Bárdossy Tamás felügyelő és helyettese, Majorosné Lasányi Ágnes, akiket az eskütétel után a jelenlévő lelkészek közössége a Confirma imáság eléneklésével erősítettek tisztségükben és szolgálatukban.

Győri Péter Benjámin esperes egy Jónás könyvéből választott igével buzdította az egyházmegye gyülekezeteinek megjelent képviselőit és a beiktatásra váró tisztségviselőket: „Az Úr szava másodszor…” (Jón 3,1) Az esperes emlékeztette a jelenlévőket a ciklus elején, 2012-ben választott indító igére: „Evezz a mélyre...” (Lk 5,4) Jónás történetét ismerve tudjuk, hogy ő is mélységből jött, amikor az Úr szava megszólítja másodszor is. A második elhívásához a mélységet is meg kell járni. Elmondható, hogy az Isten kezében alkalmas eszközzé váltak mindazok a személyek, akik átélték ezt a mélységet, a saját erőből való nekifeszülés és az önző ambíciók kudarcát. Jézus Krisztusban látható meg az igazi Jónás, aki bejárta a városokat és falvakat, hirdetve az evangéliumot, a sír sötét vermét, mélységeit megjárva győzte le a halált. Miránk nézve jó ma is meghallani, hogy Isten számít ránk. Fontos meghallanunk ma Urunk második szavát, és indulni, bemenni a városba, menni az emberek közé, megtanulni helyesen hirdetni az evangéliumot, Isten igazságát és kegyelmét. Ebben sok még a tennivalónk. A többi Isten és Ninive dolga…

Az istentisztelet lezárása után Bárdossy Tamás felügyelő vezetésével az ünnepi közgyűlés következett, melyben először átadták az új tisztségviselők megbízóleveleit. A köszöntések sorát Bárdossy Tamás felügyelő kezdte, aki Jézus szava alapján – „Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek…” (Mt 5,9) – Isten és az ember, valamint az ember és ember közötti békességre hívta fel a figyelmet, melyet fontos szempontnak lát a saját felügyelői szolgálatában is. A leköszönő felügyelő, Bak Péter a 127. zsoltár szavaival szólította meg a közgyűlést: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők…” Egyben hálát adott Istennek azért a szolgálatért, melyet tizenhat éven keresztül végzett az egyházmegyében mint felügyelő. Győri Péter Benjámin esperes és Bárdossy Tamás felügyelő az egyházmegye nevében egy emlékplakettel köszönte meg áldozatos szolgálatát. A köszöntések sorában Fábri György egyházkerületi felügyelő, a baptista, református, katolikus felekezetek nevében Kiszel Mihály irsai plébános, Pogácsás Tibor államtitkár, Fazekas László polgármester, Szabó László szolnoki presbiter és egyházmegyei küldött, valamint Jutasiné Klein Kitti irsai felügyelő bátorította a megválasztott vezetőséget és tisztségviselőket. A nap szeretetvendégséggel zárult, mely az IPOSZ-házban került megrendezésre. Köszönet az alberti, szolnoki és irsai énekkarok istentisztelet közben végzett szolgálatáért és az irsai gyülekezetnek mint házigazdának a szervezéssel járó fáradozásaiért.

Képgaléria:

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!