Belépés a csendbe, ahol minden mozdulat imává változik – Lelkigondozói konferenciát tartottak Piliscsabán

Belépés a csendbe, ahol minden mozdulat imává változik – Lelkigondozói konferenciát tartottak Piliscsabán

Share this content.

Szöveg: Honti Irén
Piliscsaba – Másfél nap és mennyi érték, élmény, szolgálatunkat továbbsegítő tanulság! Hatan tartottunk előadást kórházlelkészek és több mint húszan voltunk önkéntes lelkigondozók, érdeklődők Piliscsabán a Béthelben. Felemelő volt, hogy az adott témát mindenki a saját tehetsége, szakmai tanulmányai, tapasztalatai, lelkisége felől közelítette meg. Lám, Isten így használja övéit, hogy legyen végül egy áldásokban gazdag, közös szimfónia az ő dicsőségére és sokak lelki épülésére.

Heinemann Ildikó kórházlelkész kezdte a programot bibliatanulmányozással: hogyan szólalnak meg az érzések és indulatok a Bibliában, főképpen az őstörténetben és Jézusnál?

A délutáni első előadást Tóth Melinda Anna kórházlelkész tartotta Indulatainkból adódó pozitív megoldások címmel. Tanulságos volt hallani arról, hogyan jelennek meg a konfliktusok, és hogyan jutunk el a megoldásokig, ha Isten Lelke elkezd dolgozni bennünk. Olyan jó volt hallani, hogy a humor, amely Isten ajándéka bennünk, minden élethelyzetben segít; a szeretet, a másik „fűszer” pedig átszínesíti az életünket.

A két előadás között Balázs Katalin körtáncoktató vezetésével táncoltunk a tisztáson, és átéltük a szakrális tánc gyógyító, érzelmeket, indulatokat lecsendesítő hatásait. Ez a tánc „belépés a csendbe, ahol minden mozdulat imává változik.”

A tánc után Molnár József kórházlelkész előadása következett: Indulataink és kezelésük a mindennapokban címmel. Praktikus ötleteket kaptunk az érzések, indulatok kezelésére vonatkozóan. Az esti orgonamuzsika közben testvéri közösségben együtt úrvacsoráztunk, majd a kölcsönös bizalom atmoszférájában meghitt beszélgetés alakult ki, ahol mindazt megoszthattuk, ami bennünk megszólalt a témával kapcsolatosan. 

Szombat reggel Bajuszné Orodán Krisztina kórházlelkész kezdte a napot reggeli áhítattal, melynek témája volt: megvizsgál az Úr minden szándékot és indulatot.

Kalocsa Zsuzsanna kórházlelkész előadása következett: Indulataim nincsenek tekintettel az elveimre címmel, amelyben fontos gondolatok hangzottak el arról, hogy a megoldásra törekedjünk és ne a győzelemre.

Az utolsó előadást Honti Irén kórházlelkész, e sorok írója tartotta A szellemi dimenzió jelentősége érzéseink, indulataink kezelésében címmel. Ennek során arról hallottak a résztvevők, hogy a tudatosság által Isten milyen nagy lehetőséget adott nekünk, hogy éljünk a bennünk is jelen lévő „isteni” hatalmával.

A zárókör „morzsaszedése” hallatán kiderült, hogy sok hasznos tanulsággal gazdagodtunk, és hogy sokaknak ez az „igazi” közössége. Igen, a Lélek összeköt minket, a szolgálat Lelke, a szeretet Lelke. Ezt éltük át mintegy huszonheten, akik részt vettünk ezen a konferencián. Azt pedig külön nagyszerű volt hallani, hogy „Milyen jó, hogy ti, kórházlelkészek ilyen jól tudtok együttműködni!”

Hála legyen Istennek a sok értékért, tanulságért, és hogy új erőt kaptunk további szolgálatainkhoz a szenvedő világban. 

(Az előadások anyagait külön cikkekben közöljük közölni fogjuk. – a szerk.) 

Hangulatidézés a konferenciáról – Kórházlelkészek vallottak

Kalocsa Zsuzsanna evangélikus lelkész, klinikai lelkigondozó, szupervízor: 

Örömteli volt számomra, hogy új arcokat is felfedeztem a hallgatóságban. Érezhető volt az a sokféle megtalpaltság a témában, melyet az előző napon hallottak. 
Külön ajándék volt, hogy megtiszteltek bizalmukkal az előadásom után, és konkrét kérdéseket fogalmaztak meg az életből. Ehhez kapcsolódóan szeretettel az ígért idézet: „Szállj hát velem egy rezdülésű szárnycsapással. Hullongó tollak voltunk egyedül, – szárnyak lettünk egymással.” (Váci Mihály)

Bajuszné Orodán Krisztina kórházlelkész:

Úgy érzem évről évre, hogy a mi konferenciáink, mint valamiféle oázis a sivatagban, üdítő színfoltja egyházunk konferenciakínálatának. Élmény volt ezt most is megtapasztalni. Harmónia, egymás elfogadása és szeretete társult a magas szintű, élettel teli előadások mellé. Indulataink, érzéseink, gondolataink mentén hangzottak el bibliatanulmányok, előadások és áhítatok, amire a koronát az imádságos tánc, a meditatív körtánc tette. Ahogy fogtuk egymás kezét, és körtáncoltunk, átadva magunkat Isten és egymás szeretetének, úgy fogtuk egymás kezét lelki értelemben is, és táncoltuk át egy körben ezeket a nehéz és aktuális témákat. Mihez kezdjek magammal? Hogy tudom kezelni indulataimat és érzéseimet? Hogyan lehet a negatívból pozitív irányba billenni, mi segíthet ebben? Az Isten szeretetén és elfogadásán kívül az a szerető és elfogadó légkör segíthet ebben, mely belengte az egész másfél napunkat, és amely nem mindig van jelen más alkalmakon, de most megtapasztalhattuk.

Tóth Melinda Anna kórházlelkész:

Isten mindig meglepetést szerez most is ezt tette.

Mindig örömmel készülünk a nyári konferenciára, ahol a tekintet, biztató szó, közösség igen nagy ajándék. Példa lehet sokak számára. De Isten most is meglepetést szerzett – új szolgálók jöttek, mintha mindig ismertük volna egymást. Nyitottak voltak a tartalmas előadásokra, sőt a hozzászólásokból érezhető volt, hogy ők már most is komoly szolgálatot végeznek. 

A legnagyobb meglepetés pedig az volt számomra, hogy milyen csodás a teremtettségben együtt táncolni, a zsoltáros énekét átélni, a mozdulatokban eggyé válni. Istené a dicsőség, a jó lelkeknek pedig köszönet.

A hallgatóság ajándékai - Önkéntes lelkigondozók a konferenciáról

Fábri Zsófia, Weigert Éva és Vertényi Domonkos önkéntes lelkigondozók:

Munkatársaimmal Piliscsabán voltunk a kórház-lelkigondozói konferencián, ahol az érzéseink és indulataink témakörében hallhattunk előadásokat.

Az előadások alkalmával világossá vált, hogy a Bibliában is számtalan helyen előforduló érzések, indulatok a ma emberének is velejárói. Mi okozza, mi váltja ki ezeket az emberben? Számos dolog, helyzet lehet előszobájuk. Megfigyelhettük, hogyan tudnánk ezeket jól kezelni a mindennapokban az élet minden területén. A test és a lélek harmóniája fontos, ezáltal tudunk igazán önmagunkra találni és eggyé válni Istennel.

Az előadóknak köszönhetően változatos volt a hallgatókhoz közvetített üzenet. Személyenként mások vagyunk, ezért személyre szabottan szóltak a gondolatok a résztvevőkhöz.

O. M. önkéntes lelkigondozó:

Nagyon pozitívan értékelem a konferenciát. A téma jó választás volt. A mai, rohanó világban ez az emberek egyik fő problémája, melyet minden lelkész más és más szemszögből világított meg, ettől lett komplett egész és biblikus. Jó volt, hogy minden előadás után volt idő kifejteni gondolatainkat. Egy istentiszteleten erre nincs alkalom. A szünetekben még inkább adódott lehetőség a további személyes beszélgetésekre. Sokat tanultunk az itt elhangzott előadásokból, közös beszélgetésekből, s mindezt az önkéntes munkánkba be is tudjuk építeni. Külön jó volt, hogy az egész konferencia életszerű volt. Köszönet az előadóknak és a szervezőknek! 

Hidasi Zsuzsanna önkéntes lelkigondozó:

Számomra az volt a megnyerő, hogy egy új megvilágításban lehetett látni, hallani a vallásról. Kifejezetten jó volt, hogy szabadabban, nyitottabban lehetett gondolkodni, mindenki hozzászólhatott a maga nyitottságával. Értelmet adott a konferenciának, hogy nemcsak hallgattunk, hanem beszéltünk is. Sokat segít a munkánkban, életünkben, hogy egymás gondolatai által formálódhatunk. Azt gondolom, az egyházba is többen jönnének, ha ez a modernebb, szabadabb, nyitottabb forma működne, mint ahogy ezt itt átéltük a konferencián. 

Zsoldos Anikó önkéntes lelkigondozó:

Örülök, hogy olyan közösséget találtam, ahol egymást tudjuk segíteni, erősíteni abban, hogy az életben jobban boldoguljunk. Segítő szolgálatot végzünk, és nagyon sokat jelent, ha egymással megoszthatjuk tapasztalatainkat. Ezáltal ugyanis még több inspirációt kapunk a szolgálatunkhoz, hogy még jobban, hatékonyabban tudjuk végezni. Egy olyan közösségben voltunk együtt, ahol a programon keresztül (előadások, beszélgetések, tánc…) töltődni tudtunk. Fontos, hogy töltődjünk, mert akkor tudunk adni, ha mi is kapunk. Jó lenne ezután is rendszeresen és gyakrabban találkozni, beszélgetni, egymást erősíteni. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!