Evangélium a macskaköveken – Evangélikus gyülekezet a 13. kerületben

Evangélium a macskaköveken – Evangélikus gyülekezet a 13. kerületben

Share this content.

Forrás: Híd magazin, szöveg: Grendorf-Balogh Melinda, Grendorf Péter
A 13. kerület három városrészből áll: Újlipótváros, Angyalföld, Vizafogó. Ebből az „Angyalföld” önállósult és él leginkább a köztudatban és Egyházközségünk hivatalos elnevezésében is. Ez a név egyszerre mutat a magasság és a mélység felé. Ilyen ez a kerület, és ilyen az itt található evangélikus gyülekezet is. Angyalok, azaz küldöttek, az Úr küldöttei vagyunk, de két lábbal a földön járunk, ahol naponta tapasztaljuk a szegénység, az esélytelenség, a testi-lelki hontalanság és a szenvedélybetegségek valóságát.

Az angyalföldi evangélikusok a „macskakő magvetői”, ahogyan nyolc éve megfogalmaztuk küldetésünket honlapunkon (http://angyalfold.lutheran.hu/), utalva ezzel a kerület dalban is megénekelt, jellemző útburkolatára és Megváltó Urunk példázatára, missziói parancsára, amely mindig az adott helyzetben küld magvetésre. Mindebből következik az a látás, amelynek sajátosságai: a dolgok néven nevezése, az erőtlenek erősítése, az esélytelenek mellé állás és az a fonák látásmód, amely egyedül Istent veszi komolyan.

Gyülekezetünkben 2010-ben volt lelkészváltás, ami önmagában is változásokat eredményez. De az átalakulás kényszerét az a helyzet is magában hordozta, hogy a régi, hagyományos válaszok – és kérdések! – a megváltozott, sőt folyamatosan változó körülmények között nem működtek. Meg kellett találnunk azokat a lehetőségeket, amelyek a régi üzenetet a ma embere számára is érthetővé és megragadhatóvá teszik. Ezt tette Luther Márton is a saját korában, akinek akkor lehetünk méltó szellemi örökösei, ha abban követjük, ahogyan az evangélium mondanivalójához hűségesen ragaszkodva, kora színvonalára emelte az igehirdetés különböző módjait, mint a misszió lehetőségeit.

A 20. század első felében – különösen a két világháború közötti időszakban – az egyház- és városvezetés egyaránt szorgalmazta, hogy Pest minél több részén alakuljon vagy önállósodjon gyülekezet, épüljön templom a meglévők mellett. A mai Angyalföld területén 1919-ben id. Rímár Jenő lelkész egy iskolai tornateremben kezdett el istentiszteleteket tartani, majd 1938-ra felépült – Sándy Gyula tervei szerint – a templom is.

Az ezredfordulóra a főváros minden szempontból megváltozott. A tömegközlekedés fejlődése következtében templomunktól negyedórára három evangélikus templom és gyülekezet is elérhetővé vált. A 13. kerületben élő evangélikusok jelentős része ezért nem feltétlenül a helyi gyülekezetben talál lelki otthonra.

Amikor nyolc éve beosztott lelkészként megérkeztünk Angyalföldre, először azzal kellett szembesülnünk, hogy a meglévő, egészen kicsi, de annál hűségesebb „szent maradékon” kívül nincs miből elkezdeni a gyülekezet megújítását, ami kétségbeejtő kiindulópont volt. De ezeket a lehetetlen helyzeteket – ahogy egyik baptista lelkipásztor testvéremtől hallottunk – nevezhetjük: „Istenes problémáknak”, hiszen senki más nem tudja megoldani, egyedül Isten, akinek semmi sem lehetetlen (vö. Lk 18,27).

Az egyetemen tanult gyülekezetépítési koncepciók mind számolnak már meglévő gyülekezeti tagokkal, illetve mozgósítható munkatársakkal. Nagyon kevés volt mindkettőből, így leginkább az imádság maradt mint gyülekezetépítési katalizátor. Istenben bíztunk, de a saját tehetetlenségünk, tapasztalatlanságunk elkeserített bennünket. A kezdetek kezdetén elhangzott az angyalföldi gyülekezet önállóságának megszüntetése is, összevonása más gyülekezetekkel.

Első lépésben a gyülekezet felelős elöljáróival, valamint a még aktív gyülekezeti tagokkal, megfogalmaztuk gyülekezeti látásunkat. Milyen legyen a jövő evangélikus gyülekezete a 13. kerületben? Három rövid pontban így foglaltuk össze:

1. Nyitott, családias

2. Krisztus-központú

3. Másokért élő, szolgáló

Mind a három pont más-más területet érint, de a misszió szempontjából mindegyik elengedhetetlen. Már az elején sokan kritizálták, hogy ezek túl tág és általános szempontok, nem elég konkrét, nem megfogható. Erre mi már akkor azt válaszoltuk, amit később a tapasztalat is igazolt, hogy ezekből az általános célkitűzésekből bontakozhat ki a konkrét megvalósulási terv; és ezek egyben irányvonalak is, amelyek nemcsak azt határozzák meg, hogy hová akarunk eljutni, hanem azt is, hogy milyen úton. Mert az meggyőződésünk volt már kezdetben is, hogy a cél nem szentesíthet bármilyen eszközt.

Missziói koncepciónk egészen egyszerű volt: az evangélium tiszta tanítása álljon a középpontban és szólaljon meg a gyülekezeti alkalmakon, és hiteles életű, elkötelezett gyülekezeti tagok folytassák a missziót a környezetükben. Hiszen a nyáj tudja szaporítani a nyájat, nem a pásztorok. Ez nagyon egyszerűen hangzik, de hitünk és tapasztalatunk szerint egyedül ezen a módon növekedhet és erősödhet hitében és létszámában a gyülekezet. Az elsődleges feladatunk az volt, hogy elhárítsuk az akadályokat, amelyek a fenti cél megvalósulásának, a Szentlélek kiáradásának útjában álltak.

Megvizsgáltuk mindenekelőtt, hogy a gyülekezet igehirdetői hiszik-e és élik-e az evangéliumot, vagy csak hirdetik. Azután akadályt jelentett az infrastruktúra is. A gyülekezet közösségi helyiségeit fel kellett újítani, hogy lehessen hol megtartani az alkalmakat.

A gyülekezet tagjainak meglátogatását kiemelt feladatnak tartottuk. Elkezdtük a nyilvántartásban szereplő címeket felkeresni, előzetes telefonos egyeztetés után. A megkeresztelt gyermekek szüleivel szintén megpróbáltuk felvenni a kapcsolatot. Itt rengeteg falba ütköztünk, szinte semmilyen eredményt nem tudtunk felmutatni. Az elutasítás, gúnyolódás vagy a látványos közömbösség mindennapos tapasztalatunk volt. A gyülekezet létszáma az istentiszteleteken 15-30 között mozgott.

Három éven keresztül csak egészen elenyésző eredményt tudtunk felmutatni, ami – nem tagadjuk – nagyon elkeserítő volt. A gyülekezet létszáma alig változott, nagy volt az „átmenő forgalom”, tudatos keresztyének nagyon kevesen voltak közöttük. Isten azonban két területen is adott növekedést: 2013-ban alakult meg fiatal felnőtt testvéreink kezdeményezésére a Magvetés Bibliakör, amely azóta is töretlenül megtartja alkalmát minden héten. Egyetemisták, fiatal házasok, frissen munkába állt fiatalok egymást hívogatták erre a kimondottan bibliatanulmányozó alkalomra.

A másik alkalmunk a Baba-mama kör, amely 2011 óta nagyon változó létszámmal, de folyamatosan működik. Az első meghirdetés óta tematikus, igei alkalmakat tartunk, tartjuk a kapcsolatot a már munkába visszaállt édesanyákkal is az internet által biztosított felületeken. Nagyon fontos a folyamatos hívogatás a gyülekezet többi alkalmára is, hiszen célunk, hogy a családok meggyökerezzenek a vasárnapi gyülekezeti közösségben. Ezért tartunk már harmadik éve két korcsoportban is gyermek bibliaórát, hogy mindenki a korosztályának megfelelően hallhassa és fogadhassa be az igét vasárnaponként.

A klasszikus templomba járókat és a rétegalkalmakat jobban kedvelő embereket próbáljuk egyaránt megszólítani tematikus istentiszteleteinkkel. A hó első vasárnapján úrvacsorás istentiszteletet tartunk, a másodikon családit, a harmadik fókuszában az orgonazene és az énekkar szolgálata áll, a negyedik:áldó istentiszteleten pedig személyes igei áldásban részesülhetnek a jelenlévők.

Ebben a tanévben két jelentős esemény is történt gyülekezetünkben. Az egyik az énekkarunk megalakulása. A kóruspróbák minden vasárnap reggel vannak, ami után az énekkar másokkal kiegészülve átalakul imaközösséggé közvetlenül az istentiszteletek előtt. A másik a budavári Peskó-orgona újjáépítése templomunkban, amelyben nagy missziós lehetőséget kaptunk Istentől. Az orgonahangversenyekre és zenés áhítatokra olyan emberek is eljöhetnek majd templomunkba, és hallhatják az evangéliumot, akiket más módon nem tudnánk megszólítani. Hiszünk abban, hogy az Úr a neki odaszánt idő és hűség által adhat növekedést, erősödést az ő dicsőségére és az emberek üdvösségére.

A cikk 2018. márciusában megjelent a Híd magazinban. A szerkesztők engedélyével közöljük. 

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!