Biblia a laborban

Biblia a laborban

Share this content.

Forrás: Evangélikus Élet, szöveg: Harmati Dóra, fotó: Kiss Tamás
A természettudományok és a hit között sokak fejében kibékíthetetlen az ellentét. Raffai Balázs, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium kémia és hittan szakos tanára rácáfol erre a hiedelemre. BibLab elnevezésű előadásaiban a bibliai történetekben említett csodákat szemlélteti kémiai kísérletekkel. A Szélrózsán nagy sikerrel tartott háromnapos előadás-sorozatot Mózesről, a prófétákról és Jézusról. A fiatalok és az idősebb korosztályok tagjai egyaránt lelkesedéssel vettek részt az alkalmakon.

Az előadásai közben Raffai Balázs sosem marad segítség nélkül: felesége, Raffainé Biró Veronika laboránsként támogatja a kísérletek sikerességét, a büki Szélrózsán pedig még gyermekeik is kivették a részüket a feladatokból.

– Tanár úr, hogyan fogadják a diákok ezeket a rendhagyó alkalmakat?

– Tetszik nekik. Vendégkönyvünkbe érkeznek a pozitív bejegyzések az előadások után: „Nagyon érdekes és izgalmas volt!” „Szuper volt!” „Nagyon sokat tanulhattam!” „Nagyon élveztük!” „Megszerettem a kémiát!”

– Nem minden hittantanárnak van lehetősége arra, hogy ilyen látványosan szemléltesse a bibliai történeteket. Véleménye szerint mivel lehetne kiegészíteni a hitoktatást? Mi az, ami hiányzik?

– Nem biztos, hogy kompetens vagyok megítélni, mi az, ami hiányzik, ha egyáltalán van ilyen. Azt tudom, hogy a BibLab, amelyre gyakorlatilag pedagógiai módszerként is tekinthetünk, tetszik a gyerekeknek. A látvánnyal segítem a bibliai történetek elsajátítását, ugyanakkor érzékenyítek a kémia felé is. A hittanórán megszerezhető ismeretek és kompetenciák a diákok számára gyakran feleslegesnek és haszontalannak tűnnek. Ha azonban a többi tantárgyban fellelhető és a hittanhoz valahogyan kötődő ismereteket bevisszük hittanórára, azzal a hittan életszerűségét és az ismeretek használhatóságát is alátámaszthatjuk. De nagyon sok más módszer is van, ami segíthet feldolgozni a hittanórai tananyagot. Hasznos lehet a gyerekek számára ismeretlen helyszínek, tárgyak, cselekmények bemutatása képen vagy filmen vagy még inkább az egyes történetek átélését segítő módszerek alkalmazása. Ez utóbbinál elsősorban a bibliodrámára gondolok.

– Előadásai során többször is leszögezte, hogy nem célja bizonyítani vagy rekonstruálni a bibliai csodákat és történeteket. Miért tartja fontosnak ezt hangsúlyozni?

– Szerettem volna kitérni az isteni csodák bizonyításának vádja elől. A BibLab nem arról szól, hogy a kísérlettel magával szeretném bizonyítani, hogyan zajlott egy-egy bibliai csoda. Viszont az igaz, hogy Isten létét, ahogyan én megéltem, szeretném megmutatni a kísérleteken keresztül. Pontosabban az élettelen anyagok vizsgálata kapcsán a teremtett világban megjelenő isteni kinyilatkoztatást szeretném bizonyítani, nem pedig a leírt események mikéntjét.

– Sokan szeretik a tudományt és a hitet egymás ellentéteként látni, ezért is érdekes együttállás, hogy ön hittan- és kémiatanár is egyben. Mit üzen azoknak, akik szerint a hit és a tudomány üti egymást?

– Sok komoly tudomány valószínűsítette már a maga módszereivel az Úristen létezését. A Bibliában leírtak tudományos bizonyítása vagy éppen cáfolata azonban – számomra – nem tűnik bölcs törekvésnek. Amit leírtak minimum kétezer évvel ezelőtt, azt annak a kornak a tudományos ismeretei alapján fogalmazták meg, annak a kornak a szakszavaival, annak a kornak a nyelvén, annak a kornak az embereihez. Így azokat a mai tudományos ismereteink alapján nem lehet a 21. századi ember elvárásainak megfelelően értelmezni. Az nem tudományos leírás, hogy hét nap alatt milyen sorrendben teremtetett a világ, hanem egyfajta üzenet, hitvallás azok által az emberek által, akik ezt akkor valakiknek megfogalmazták. A teremtés leírását egész konkrétan a papi réteg fogalmazta meg a babiloni fogság alatt. Pontosan azért, mert akkor – a babiloniak közegében élve – a sokistenhívő környezetben fontos volt kiemelni, hogy az ő Istenük mindenek feletti Úr: ő teremtett mindent. Így lépésről lépésre leírták – ahogyan akkor gondolták –, milyen sorrendben teremtetett a világ. Így nem lehet szó szerint venni bizonyos bibliai szövegeket. Ha elfogadjuk az isteni ihletettséget, akkor hitvallásként vagy üzenetükben kell megértenünk ezeket, alkalmazva egyfajta lényeglátást, hogy kiemelhessük, miről is szól a dolog.

– Hány BibLab-előadást tartanak egy évben?

– Ez a második aktív évünk. A két év alatt közel harminc különböző helyen voltunk már, és több mint hetven előadást tartottunk.

– Nagy az érdeklődés ezek szerint.

– Nagyon sok helyen kíváncsiak az előadásainkra. Különösen az iskolákban, de nyáron hittantáborokba is sokat megyünk, valamint hittantanár-továbbképzésen is voltunk már. Összességében elmondható, hogy sokan nyitottak erre az újszerű pedagógiai módszerre.

– Lesznek új előadások? Új tematikák?

– Van már másik ötlet, hogy mi az a téma, időszak, amelyet fel lehetne dolgozni, de a kémiai kísérletek szempontjából nagyon fontos kritériuma ezeknek az előadásoknak a kivitelezhetőség. Laborkörülmények között bármit meg lehet csinálni, én viszont csak azokat a kísérleteket építhetem be az előadásba, amelyeket bárhol biztonságosan el lehet végezni. Az is fontos szempont, hogy a kísérletek benne legyenek a tananyagban, hiszen így másképpen tudom láttatni a gyerekekkel azt, ami amúgy is követelmény. Tehát a lehetőségeim korlátozottak, így egy új előadás elkészítése nagyon sokáig tart. Tervezem egyébként az őstörténet és Jeremiás próféta életének biblabos bemutatását.

– Mik a távlati céljaik a BibLab projekttel?

– Előbb-utóbb szeretnénk publikálni ezt a módszert, amelyhez a módszertani alapokat feleségem a katekéta szakos szakdolgozatában már le is írta. Ezután szeretnénk kézzel fogható segédanyagokat készíteni, amelyeket akár az oktatásban is lehetne használni. Egyrészt munkafüzetet a diákoknak, másrészt a kísérletek leírását, magyarázatát és értelmezését tartalmazó füzetet a tanároknak. Ezek a segédanyagok könnyebbé tennék a hitoktató kollégák munkáját. Távolabbi terveink között szerepel módszertani továbbképzések tartása azzal a céllal, hogy a pedagógus kollégáknak további segítséget és támpontot adjunk. Természetesen nagyon örülünk minden meghívásnak, de talán azok a legizgalmasabb előadások, ahol missziós jelleggel beszélhetünk arról, amit megélünk. Ha már erre a különleges dologra kaptunk elhívást az Úristentől, akkor ily módon szeretnénk minél több helyütt bizonyságot tenni róla.

A cikk az Evangélikus Élet magazin 83. évfolyam, 31–32. számában jelent meg 2018. augusztus 12-én.

Az Evangélikus Élet magazin kapható az evangélikus templomok iratterjesztésében, megrendelhető a Luther Kiadónál a kiado@lutheran.hu címen, vagy digitális formában megvásárolható és letölthető a Digitalstand oldaláról.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!