Szabadon, közösségben, elkötelezve – Nagygyűlést tartott a GEKE

Szabadon, közösségben, elkötelezve – Nagygyűlést tartott a GEKE

Share this content.

Szöveg és fotó: Cselovszkyné dr. Tarr Klára, továbbá fotó: Leuenberg.eu
Bázel – Két történelmi jelentőségű dokumentumot fogadott el az Európai Protestáns Egyházak Közösségének (GEKE) 8. nagygyűlése, amely szeptember 13–18. között, jelenleg is ülésezik Bázelben, Svájcban. Az első világháború végének 100. évfordulója emlékére elkészített írást a magyar református teológus, dr. Fazakas Sándor jegyzi a GEKE nevében; a szeptember 16-án, vasárnap délelőtt aláírt protestáns–vatikáni dialógusról szóló szándéknyilatkozat pedig a GEKE számára történelmi jelentőségű. A Magyarországi Evangélikus Egyházat a GEKE újraválasztott tanácstagja, Cselovszkyné dr. Tarr Klára képviselte az alkalmon.

Az Európai Protestáns Egyházak Közösségének 8. nagygyűlése szeptember 13-án, csütörtökön kezdődött Svájcban, a bázeli székesegyházban. A nagygyűlés mottója: Szabadon – közösségben – elkötelezve (Befreit – verbunden – engagiert; Liberated connected engaged). A nagygyűlés mintegy kétszáz fővel kezdte meg ülését a történelmi helyszínen, a templom főhajójában szoktatlanul, de a közösség hangulatát és spiritualitását meghatározóan formálva.

Lett Evangélikus Diaszpóra Egyház 

A nagygyűlés a nyitónapján a leuenbergi egyházközösség száznyolcadik tagjaként felvette sorai közé a Lett Evangélikus Diaszpóraegyházat (Lettische Evangelische-Lutherische Kirche im Ausland), mely a Lett Evangélikus Egyházzal szemben elismeri a női ordinációt. Az elnöki beszámolók után a nyitó istentiszteleten a vendéglátó svájci egyházak lelkészei szolgáltak az istentiszteleti liturgia során. Nehéz leírni a késő esti istentisztelet megindító hangulatát a gyertyák fényével  és az évszázados, színes ólomüveg ablakokkal a háttérben. A legmaradandóbb élményt mégis az úrvacsorai közösség megélése adta, amelyen a nagygyűlés minden résztvevője jelen volt.

Dokumentumok

A második nap már munkával telt, a nagygyűlés meghallgatta a Firenzében hat évvel ezelőtt kiadott megbízások alapján elkészített dokumentumok összefoglalóit, amelyek többek között az egyházközösség, az élet kezdetén felmerülő (reprodukciós medicinát érintő) etikai kérdések, a bevándorlók és az egyházözösség (bevándoroltak által alapított új egyházak, gyülekezetek), a vallások sokszínűsége és a lelkészképzés és -továbbképzés, valamint felnőttképzés, a diaszpóra teológiája és az egyház tanítása a jövő számára, valamint az istetisztelet és úrvacsora témaköreire alapult. (A szövegek eredeti formában letölthetők a Leuenberg.eu oldalon). 

Együtt Európáért – Békenyilatkozat

A nagygyűlés legfontosabb magyar vonatkozása az első világháború végének (1918) századik évfordulójára elkészített Békenyilatkozat (Friedenswort) volt, amelyet dr. Fazakas Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzora jegyzett a GEKE nevében. A dokumentumnak történelmi jelentősége van, mivel először készült olyan, az első világháború végén szétzilált Európára vonatkozó békenyilatkozat, amely őszintén tárgyalja a háború következményeit, az úgynevezett győztesek és vesztesek helyzetét és a kisebbségek jogainak kérdését, a menekültek és kitelepítések által gerjesztett migráció, a megbékélés és a demokrácia kultúrája, valamint a civil társadalom kérdéseit. (A teljes szöveget hamarosan közöljük magyarul is – a szerk.)

A dokumentumot szeptember 16-án, a német nyelvterületen, így Svájcban is ünnepelt Buß- und Bettagon, azaz a megbánás és imádság napján fogadta el a nagygyűlés, ugyanazon a napon, amikor a GEKE megkezdte protestáns–katolikus dialógusát, amelyet közös szándéknyilatkozat formájában írt alá Gottfried Locher elnök és Kurt Koch érsek a Vatikán nevében.

Magyarország számára mindkét nyilatkozat nagy jelentőségű, de történelmileg az első világháború utáni időszakot tárgyaló békenyilatkozat fontosabb, mert elismeri a bűn és bűnösség kérdését, a kisebbségek jogait, rávilágít a menekültek és kitelepítettek helyzetére, megoldást kínál a megbékélés és a demokrácia és civil társadalom régóta vitatott pontjaira. Magyarország és a magyar egyházak számára azért történelmi jelentőségű a dokumentum, mert még soha nem sikerült egyetlen európai egyházi szervezetnek sem ilyen őszinte hangon szólni a nagy háború következményeiről, a bűn és bűnhődés kérdéséről, a társadalomban zajló megbékélésről. A jelen európai politikai környezetben kiemelten fontos egy európai egyházi szervezet kiállása a magyarok számára ilyen jelentősggel bíró ügy mellett. 

A GEKE-nagygyűlés harmadszor is tizenhárom tagú irányító testületébe választotta Cselovszkyné dr. Tarr Klárát, a helyettes tanácstagok közé pedig megválaszotta dr. Fazakas Sándort, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem professzorát.

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!