Ünnepelt a kétszáz éve alapított vásárhelyi evangélikus közösség

Ünnepelt a kétszáz éve alapított vásárhelyi evangélikus közösség

Share this content.

Forrás: szekelyhon.ro, szöveg: Simon Virág
Marosvásárhely – A marosvásárhelyi lutheránusokról az első feljegyzések 1781-ből származnak, de gyülekezetet csak 1818. szeptember 6-án alapítottak. Akkor 40 családfőt számolt a közösség, magyarokat és szászokat vegyesen, ma 335 lelkes a vásárhelyi evangélikus-lutheránus gyülekezet, amelynek tagjai hétvégén az elmúlt 200 évért adtak hálát háromnapos ünnepély keretében.

Az evangélikus egyház a Luther Márton által elindított reformáció idején alakult, először Németországban a 16. században. Romániában két egyházi szervezetük van: a Romániai Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház (a szászok egyháza) Nagyszeben központtal és a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház kolozsvári központtal.

Telek könyöradományokból

A marosvásárhelyi lutheránusokról szóló első feljegyzések 1781-ből valók. Adriányi Adolf Aranykönyvében találunk arra való utalást, hogy Marosvásárhelyen ebben az időben léteznie kellett a lutheránus hívek egy bizonyos közösségének, de semmilyen nyom nincs arról, hogy egyházi közösségbe tömörültek volna. A gyülekezet negyven családdal 1818-ban alakult meg, és kérvényezte a guberniumtól négy követük számára a „passzust”, amelynek segítségével Erdély területén templom és paplak építése céljából könyöradományokat gyűjthetnek.

Az adományokból mégsem templom épült, hanem telket vásároltak a Poklos utca és Hajós köz sarkán. Arra paplakot, majd a mai Horea utca Főtér felőli sarkán egy imaházat építettek, melyet 1862-ben kibővítettek, s ez volt százharminckét éven át a marosvásárhelyi magyar és német ajkú evangélikusok istentiszteleti helye.

Lebontották a főtéri templomot

1960-ban a főtéri templomot a kommunista városrendezés a parókia egy részével együtt lebontotta. A gyülekezetnek egy kényszercserét ajánlottak fel: a régi kórház és a Mentovits (ma Topliţa) utca sarkán kapott két lakóházat imaház és paplak céljából. A gyülekezet vezetősége próbálta menteni a menthetőt: a főtéri templom ajtaját, ablakait, tornyát, oltárát és teljes bútorzatát áthozták és beépítették az új épületbe, hogy az valamennyire otthonos legyen a templomából kiköltöztetett közösség számára. Ez a kis imaház, amelyet a parókiával együtt kibővítettek, ötvenhat éve a marosvásárhelyi evangélikus-lutheránus gyülekezet otthona. 2010-ben a templom szomszédságában felépült a Luther Ház, ahol a kiscsoportos foglalkozásokat tartják.

Kétnyelvű istentiszteletek

Papp Noémi lelkész elmondta, jelenleg az ünneplő marosvásárhelyi evangélikus-lutheránus gyülekezet háromszázharmincöt tagot számlál, öt százalékuk német ajkú. Minden hónap első vasárnapján és az ünnepek alkalmával kétnyelvű – magyar és német – istentiszteletet tart számukra. A marosvásárhelyi evangélikus-lutheránus közösség temploma nagyon puritán, inkább a református templomokhoz hasonlít, de van benne kereszt, oltár és keresztelőmedence. Falait Luther-rózsa díszíti (egy ötszirmú, stilizált rózsában egy szív helyezkedik el s benne egy kereszt), amely az evangélikus egyház jelképe.

Hivatkozások: További képek. -

Az evangelikus.hu cikkeihez a Magyarországi Evangélikus Egyház Facebook profiljában szólhat hozzá, itt mondhatja el véleményét, oszthatja meg másokkal gondolatait: www.facebook.com/evangelikus
A hozzászólásokat moderáljuk, ha gyűlöletkeltő, törvényt, illetve személyiségi jogokat sért. Kérjük, mielőtt elküldi véleményét, a fentieket vegye figyelembe!